آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 995
موضوع‌ها: 334
اعضا: 3
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.39
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.13
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0
تعداد ارسال‌های هر عضو: 331.67
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1.98
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: alialiali
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 66.67%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مقاله های مرتبط به رشته نرم افزار کامپیوتر (با 390 ارسال , 66 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
مقاله های تجارت الکترونیکی (138 پاسخ)
مقاله های مدیریت استراتژیک (71 پاسخ)
ساختار ویروسها و برنامه های مخرب کامپیوتری (50 پاسخ)
قصص القرآن (40 پاسخ)
سی ان سی چیست (38 پاسخ)
نکته های مفید و حرفه ای در اس کیو ال سرور SQL Server (37 پاسخ)
اصول هزینه یابی (33 پاسخ)
نکته های مفید و حرفه ای در سی شارپ C# (22 پاسخ)
همه چیز در مورد ERP توضیح اینکه erp چیست (20 پاسخ)
مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستمها (19 پاسخ)
آموزش Microsoft access (17 پاسخ)
بررسی پایگاه داده SQL Server و دستورات آن (14 پاسخ)
همه چیز در مورد بلوتوث Bluetooth (13 پاسخ)
نحوه ارائه صورتهای مالی (10 پاسخ)
نکته های مهم در مدیریت (5 پاسخ)
مقاله های تجارت الکترونیکی (77,953 بازدید)
نکته های مفید و حرفه ای در اس کیو ال سرور SQL Server (61,771 بازدید)
به سلامتی سه تن ، رفیق ناموس وطن (56,218 بازدید)
مقاله های مدیریت استراتژیک (49,298 بازدید)
بررسی پایگاه داده SQL Server و دستورات آن (41,656 بازدید)
آموزش Microsoft access (40,208 بازدید)
ساختار ویروسها و برنامه های مخرب کامپیوتری (38,490 بازدید)
نکته های مفید و حرفه ای در سی شارپ C# (37,775 بازدید)
اصول هزینه یابی (24,659 بازدید)
سی ان سی چیست (24,257 بازدید)
همه چیز در مورد ERP توضیح اینکه erp چیست (22,131 بازدید)
نحوه ضمیمه کردن (Attach) پایگاه داده در SQL Server 2008 (21,823 بازدید)
مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل سیستمها (14,437 بازدید)
همه چیز در مورد بلوتوث Bluetooth (14,069 بازدید)
پروژه های برنامه نویسی (12,839 بازدید)