ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
آموزش Microsoft access
06-09-2017, 02:09 PM
ارسال: #1
آموزش Microsoft access

Access
فصل اول
مقدمه
تعريف كلي از اكسسAccess
تكنيك‌هاي كار در اكسس
Blank Database
طراحي جدولTable
قواعد نامگذاري فيلدها
Table Wizard

فصل دوم
آشنايي با خصوصيات فيلدها در محيط طراحي
Date/Time
Yes/No
انواع عملگرها
Edit روي محيط Design

فصل سوم
آشنايي با تنظيم خصوصيات محيط ورود دادهData sheet View
ادامه تنظيم خصوصيات محيط ورود داده
انواع فيلترها
طرز ايجاد Relationship


تعريف كلي از اكسسAccess
اكسس ابزاري براي توليد بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي است. بانكهاي اطلاعاتي امكان گردآوري انواع اطلاعات را براي ذخيره ‌سازي ،جستجو و بازيابي فراهم مي‌كند.
اجزا بانك اطلاعاتي اكسس عبارتند از:
DataBase:
1. Table
2. Query
3. Form
4. Report
5. Macros
6. Modules
• ‏‏Table Sadجدول ) هر جدول براي نگهداري داده‌هاي خام بانك اطلاعاتي است.داده‌ها را شما در جدول وارد مي‌كنيد.جداول سپس اين داده‌ها را به شكل سطرها و ستونهايي سازماندهي ميكند.
• Query :هر پرس و جو براي استخراج اطلاعات مورد نظر از يك بانك اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي‌گيردهر پرس و جو مي‌تواند گروهي از ركوردها را كه شرايط خاص دارا هستند انتخاب كند.پرس و جوها را مي‌توان بر اساس جداول يا پرس و جوهاي ديگر اماده نمود. با استفاده از پزس‌وجوها مي‌توان ركوردهاي بانك اطلاعاتي را انتخاب كرد، تغيير داد و يا حذف نمود.
• Form :متداولترين روش استفاده از فرمها،براي ورود و نمايش داده‌ها است.
• Report :گزارش ها مي‌توانند بر اساس جدول ،پرس‌وجوها باشند ،قابليت گزارش چاپ داده‌ها مي‌باشدگزارشها را مي‌توان بر اساس چند جدول و پرس‌وجو تهيه نمود تا رابطه بين داده‌ها را نشان داد.
• Macro :ماكروها به خودكار كردن كارهاي تكراري ،بدون نوشتن برنامه‌هاي پيچيده يا فراگيري يك زبان برنامه نويسي ، ياري مي‌كند، در واقع ماكروها يكسري قابليت‌هايي هستند كه امكان سريع سازي را فراهم مي‌سازند.
• Modules : محيط بسيار قوي و با كيفيت براي برنامه‌نويسي محاسبات و عمليات پيچيده روي سيستم بانك اطلاعاتي.
تكنيك‌هاي كار در اكسس
الف ‌- تعريف دادهData :
هرگونه اطلاعات لازم و كاربردي درباره يك موجوديت را يك داده مي‌گويند.
ب‌- تعريف Fild :
به هر ستون يك جدول كه در بر گيرنده كليه اطلاعات مربوط به آن ستون مي‌باشد و بخشي از يك موجوديت را تشگيل ميدهد فيلد گفته مي‌شود.
ت‌- تعريف Rcord :
به هر سطر يك جدول كه اطلاعات مربوط به يك موجوديت را نشان مي‌دهد ، ركورد گويند.
ث‌- تعريف پايگاه داده‌اي ارتباطي:
پايگاه داده‌هاي ارتباطي، مجموعه‌اي از جدول‌هاي داده است كه يك فيلد مشترك در هر يك از جدولهاي موجود دارد و از طريق آن مي‌توان داده‌ها را بهم ربط داد.به اين مدل از پايگاه داده‌ها ، پايگاه داده‌هاي ارتباطي RelationShip مي‌گويند.


به دو صورت زير مي‌توان يك پايگاه داده رابطه‌اي ايجاد نمود:
Database :
1. Blank database
2. Database Wizard
Blank DataBase
در صورت انتخاب Blankكليه اشيائ اكسس شاملTable ,……… قابل طراحي توسط كاربر مي‌باشد. براي ايجاد پايگاه داده ابتدا بايد نام ومسير Data Base را تعيين نمود.
گزينه‌هاي زير در اجزا Table, Query,Form مشترك ميباشد
1. Open(نماي ورود داده)
2. Design(نماي طراحي)
3. New(ايجاد شئ جديد)
Macros ,modules داراي گزينه‌هاي زير مي‌باشند:
1. Run(اجرا)
2. Design
3. New
Report شامل:
1. Preview(پيش نمايش)
2. Design
طراحي جدولTable
با انتخاب گزينه New گزينه‌هاي زير قابل استفاده براي طرحي جدول مي‌باشد.
Table
New:
1. DataSheet View
2. Design View
3. Table Wizard
4. Import Table
5. Link Table
DataSheet View :
داده‌ها را به شكل يك صفحه گسترده يا با فرمت جدولي نمايش مي‌دهد.ستونها نماينگر فيلدهاي موجود در جدول هستند. كه از Field 1 تا Field 10 در آن موجود مي‌باشد
Open-DataSheet View :
در اين نما مي‌توان مراحل زير را انجام داد:
1. وارد كردن داده
2. ويرايش داده‌ها
3. مشاهده داده‌ها
4. چاپ كردن داده‌ها
5. كنترل املاي متن
6. تغيير ساختار جدول
7. مرتب كردن ركوردها
8. فيلتر يا صافي روي جدول
9. تغيير صفحه داده‌ها
Design View :
با استفاده از اين نما مي‌توانيد ساختار جداول ، فيلدها و خصوصيات را تنظيم نمودو يا مشاهده نمود.
در اين نماي طراحي با گزينه‌هاي زير مواجه مي‌شويم :
در قسمت اول پنجره طراحي داريم:
1. Field Name
2. Data Type
3. Description
Field Properties :
1. General
2. Look Up
قواعد نامگذاري فيلدها
1. نام فيلدها نبايد از 64 كاراكتر بيشتر باشد
2. حتما بايد اول نام فيلدها با حروف الفبا شروع شود ولي در ادامه نام مي‌توان از ارقام نيز استفاده كرد.
3. در نام فيلد از علامتهايي همچون ] , [ , ? ,! , ) ,( نبايد استفاده كرد.
Data Type : اصل و اساس جدول را مشخص مي‌كند و در واقع نوع داده و اطلاعاتي كه در فيلد ذخيره مي‌شود را مشخص مي‌كند.
نوع داده شامل گزينه‌هاي زير مي‌باشد:
Text:نوع داده متني شامل حرف و عدد كه از 1 تا 255 كاركتر را مي‌پذيرد.
Memo : نوع داده متني كه 65000 كاركتر حرفي را مي‌پذيرد.
Number : نوع داده عددي است و براي نگهداري عمليات محاسباتي به كار مي‌رود.
Date/Time : نوع داده تاريخ و زمان كه براي مشخص كردن تاريخ و زمان به كار مي‌رود.
Currency : نوع داده كه براي مقادير پولي به‌كار مي‌رود.

AutoNumber : نوع داده كه به طور متوالي رقم مي‌اندازد.
Yes/No : نوع داده به صورت گزينشي
Ole Object :كليه برنامه‌هاي كاربردي كه ole را پشتيباني مي‌كند ، نگهداري مي‌كند.
HyperLink :كليه سندها و صفحات Web را نگهداري مي‌كند.
LookUp Wizard : امكان انتخاب گزينه‌ها را به صورت انتخاب از ليست فراهم مي‌كند.اين گزينه روي دو نوع داده Text,Number قابل اجرا است و به دو صورت مي‌توان آن را ايجاد نمود :
1. از Table or Query
2. ايجاد مقادير توسط كاربر
در هر دو مورد از طريق ويزارد با انتخاب گزينه‌هاي مورد نظر به آساني Look Up ايجاد مي‌گردد.
• Description :
ايجاد توضيحات در مورد فيلدها در صورت لزوم
• Field Properties :
متناسب با نوع داده خصوصيات را نشان مي‌دهد و نشان مي‌دهدچه خصوصياتي را مي‌توان وارد كرد
Table Wizard
امكان استفاده از جداول از پيش طراحي شده براي جدول مورد طراحي.
در قسمت Table wizard گزينه‌هاي زير موجود است:
1. Sample Tabales :نمونه جدول توسط اين گزينه انتخاب مي‌شود.كه بر اساس دو مورد
A. Business
B. Personal
قابل انتخاب مي‌باشد.
2. Sample Fields :نمونه فيلد را تعيين مي‌كند.
3. Fields In My Table : تعيين فيلد براي جدول مورد طراحي توسط دكمه‌هاي راهنما.
4. NEXT
5. در اين مرحله انتخاب نام براي جدول و تعيين فيلد كليد اصلي ،در صورتي كه پيش فرض را بپذيريد خود برنامه كليد اصلي ايجاد مي‌كند در غير اين صورت خود بايد تعيين نماييد.
6. NEXT
7. در اين مرحله مي‌توان نحوه اجرا جدول را تعيين نمود:
أ‌. اجرا در نماي ورود داده Data Enter
ب‌. اجرا در نماي طراحي Modify
ت‌. اجرا در نماي ورود داده همراه با ايجاد فرم از ان 8. Finish
Import Table :وارد كردن يك
آشنايي با خصوصيات فيلدها در محيط طراحي
• Field Size :
نوع داده Text,Number,AutoNumber داراي فيلد سايز مي‌باشند.
Text
Field size: 50
مقدار اين نوع داده به صورت عددي بوده كه بطور پيش فرض مقدار 50 را نشان ميدهدبه عبارتي ديگر كنترل كننده تعداد كاركترهاي ورود داده براي فيلد است.
• Format :
نحوه نمايش و قالب بندي را كنترل مي‌كند فرمت براي نوع داده‌هاي زير كاربرد دارد:
Text :

Number,Autonumber,Currency :

Date/TimeYes/No
فرمت آن به صورت زير مي‌باشد

• Input Mask :
اين خصوصيت نحوه ورود داده‌ها را از لحاظ قالبندي كنترل مي‌كند.داده‌هاي از نوع Text , Number , Date/Time , Currency داراي اين خصوصيت مي‌باشند ، گزينه‌ها و علائم مطرح در Input Mask به شرح زير مي‌باشد:
1. 0 : احتياج به عدد است
2. 9 : عدد يا فاصله خالي مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست
3. #:عدد،علامت مثبت ، علامت منفي و فاصله خالي مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست
4. L :احتياج به حرف است
5. ? :حرف مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست
6. A :احتياج به حرف يا عدد است
7. : a حرف يا عدد مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست
8. & :احتياج به حرف يا فاصله خالي است
9. C :هر كاركتر يا فاصله خالي مي‌تواند وارد شود اما الزامي نيست
10. < : كاركترهايي كه بعد از آن وارد مي‌شود را به حروف كوچك تبديل مي‌كند
11. > : كاركترهايي كه بعد از آن وارد مي‌شود را به حروف بزرگ تبديل مي‌كند
12. ! :باعث مي‌گردد كاركترها از راست به چپ وارد شوند
13. \ :كاركترهاي كه به دنبال آن مي‌آيند به جاي اينكه به عنوان كد خوانده شود به صورت تحت الفظي نمايش مي‌يابد.
• Caption :
عنوان و برچسبي براي فيلد طراحي شده مي‌باشد.در اين قسمت قابليت فارسي نويسي داريم.
• Default Value :
ازقابليت اين خصوصيت براي فيلد طراحي شده تعيين يك مقدار به صورت پيش فرض مي‌باشد.
• Validatin Rule :
خصوصيتي است كه امكان كنترل ورود داده ها را دارا مي‌باشد، به عبارتي ديگر با تعيين مقدار در اين خصوصيت كاربر را ملزم به وارد كردن مقادير تعيين شده مي‌نماييد
انواع عملگرها
عملگرهاي مقايسه‌اي :

1. >
2. <
3. =
4. >=
5. <=
6. < >
عملگرهاي منطقي:
1. And
2. Or
3. Xor
4. Not
5. Between ….And….


• Validation Text :
درصورتي كه كاربر مقاديري خارج از مقادير تعيين شده در خصوصيت قبل وارد نمايد پيغام خطا صادر مي‌نمايد.(كاربر مي‌تواند خود پيغام مناسبي درج نماييد)
• Required :
در صورت فعال كردن اين خصوصيت ورود داده براي آن فيلد الزامي مي‌باشددر صورت وارد نكردن داده پيغام اخطار مي‌دهد.

• Allow Zero Length:
Edit روي محيط Design
• مراحل درج سطر Insert Rows
• استفاده از منو Insert انتخاب Rows
• استفاده از ابزار Insert Rows
• مراحل حذف سطر Delete Rows
• استفاده از منو Edit انتخاب Delete Rows و يا Delete
• استفاده از ابزار Delete Rows
• انتخاب سطر و انتخاب De
آشنايي با تنظيم خصوصيات محيط ورود دادهData sheet View
1- منو Format :
Font :تغيير فونت ،سبك فونت ،سايز فونت و effect Cell يا Datasheet… : تغيير ساختار صفحه گسترده از لحاظ Gridها و…….

Row Height : امكان تنظيم ارتفاع سطر ، در صورتي كه گزينه استاندارد فعال شود ارتفاع پيش فرض فعال ميشود.
Column Width : امكان تنظيم طول ستون ، در صورتي كه گزينه استاندارد فعال شود طول پيش فرض فعال ميشود.انتخاب گزينه BestFit باعث ميشود كه طول ستون بر اساس نوشته‌ها تنظيم شود.
Rename Column: امكان تغيير نام فيلد را فراهم مي‌اورد.
Hide Columns : امكان پنهان كردن فيلد را فراهم مي‌اورد.
UnHide Columns : امكان آشكار شدن فيلدپنهان شده را فراهم مي‌اورد.
Freeze Columns :فيلد فريز شده در ابتدا فيلدها قرار گرفته و ثابت مي‌شود،و ساير فيلدها مي‌توانند به صورت كشويي منطبق با آن فيلد قرار كيرند UnFreeze All Columns :عكس عمل فريز مي‌باشد.
2- طريقه وارد كردن داده‌ها روي ركورد:
2-1- تايپ داده متناسب با نوع داده انتخابي و قالبندي انتخابي
2-2- استفاده از Ctrl+’ كه اطلاعات ركورد قبلي را به ركورد جاري منتقل مي‌سازد.
2-3- استفاده ازCtrl+: براي ورود تاريخ جاري سيستم
2-4- استفاده ازCtrl+Sift+; براي ورود زمان جاري سيستم
2-5- استفاده از Copy،Ctrl+C و سپس Paste
2-6- استفاده از Cut،Ctrl+X و سپس Paste
3- طريقه حذف ركوردها:
3-1- انتخاب گزينهDelete Rcord از منو Edit
3-2- R.C روي ركورد و انتخاب گزينه Delete Record
3-3- استفاده از ابزار Delete از باكس ابزار
4- اضافه كردن ركورد به جدول:
4-1- انتخاب گزينهNew Rcord از منو Insert
4-2- انتخاب گزينه New Record از راهنماي ركورد
4-3- استفاده از ابزار New Record از باكس ابزار
4-4- R.C روي ركورد و انتخاب گزينه New Record
ادامه تنظيم خصوصيات محيط ورود داده

5- نحوه انتخاب فيلد و ركورد:


6- حركت در جدول باكليدهاي صفحه كليد:7- Find :
امكان جستجو روي دادهاي يك جدول ، فرم وپرس و جو را امكان پذير مي‌سازد.انتخاب از منو Edit ويا Ctrl+Fو يا ابزار آن

7-1- Search :
7-1-1- All
7-1-2- Up
7-1-3- Down
7-2- Match :
7-2-1- Any Part Of Field(جستجو بر اساس بخشي از داده درج شده)
7-2-2- Whole Field(جستجو بر اساس تمام داده درج شده)
7-2-3- Start Of Field(جستجو بر اساس شروع داده درج شده)
7-2-4- Search Field As Formatted :اگر دنبال داده قالبندي شده‌اي مي‌گرديد بايد از آن استفاده نماييد.بطور مثال اگر فيلد Date/Time به نوعي قالبندي شده باشد كه تاريخ را بصورت 2003,11,January نمايش دهدو شما به دنبال تاريخ با فرمت 11/1/2003 بگرديد،Access نتيجه جستجو را مثبت تلقي كرده اما اگر گزينه مزبور را فعال كنيدAccess فقط در صورتي نتيجه را مثبت مي‌دهد كه تاريخ به صورت2003,11,January وارد شده باشد.

Find براساس قالبندي زير:
1. :كاركتر هر.مثال Sm* يعني دو حرف اول Sm بقيه هر تعداد و هر حرفي مي‌تواند باشد.
2. ? :يك كاركتر. مثال Sm?th يعني دو حرف اول Sm حرف سوم يك كاركتر و هر حرفي مي‌تواند باشدو سپس th.
3. # :تطبيق با يك عدد.لذا اگر به دنبال 166## بگرديد access تمامي دادهاي 5 رقمي را كه با 166 شروع شود را انتخاب مي‌كند
8- Replase :جايگزين كردن
درصورتي كه بخواهيم دادهايي را تغيير دهيم از روش جستجو پيدا سپس داده مورد نظر را جايگزين مي‌كنيم.گزينه‌هاي آن مشابه Find مي‌باشد.
Find What :درج داده مورد جستجو
Replace With :درج داده جايگزيني
Replace : جايگزيني يكي يكي
Replace All :جايگزيني همه موارد
9- Filter (صافي):
توسط گزينه Filter از منوي Record مي‌توان داده‌هاي مورد نظر را از بقيه داده‌ها جدا
انواع فيلترها
1. Filter by form (فيلتر شرطي)
اين فيلتر داراي محيطي مي‌باشد با گزينه‌هاي زير:
• Look For (امكان جستجوو جدا سازي)
• Or (امكان شركت گذاري)
2. Filter by selection (فيلتر بر اساس انتخاب)
3. Filter Excluding Selection (عكس عمل فيلتر قبل)
4. Advanced Filter / Sort :فيلتر شرطي با ساختار پرس و جو
5. Filter For:تنها فيلتري است كه با R.C روي ركورد به صورت يك ميانبر عمل مي‌كند و مي‌توان با تايپ كلمه مورد نظر در Filter For و Enter عمل فيلتر را انجام داد.
نكته:
به طور كلي فيلترها روي سلولي از فيلدها يا به عبارتي روي فيلدها اعمال مي‌گردد.
• Apply Filter :براي اجراي فيلتر بكار مي‌رود.
• Remove Filter :از حالت فيلتر به جدول بر‌مي‌گردد

كاربرد Total در Select Query
از منوView اين گزينه را انتخاب مي‌نماييم.يا از ابزار آن
اين گزينه شامل موارد زير مي‌باشد:
1. Sum محاسبه جمع مقادير
2. Avg محاسبه ميانگين مقادير
3. Min تعيين كمترين مقدار
4. Max تعيين بيشترين مقدار
5. Count محاسبه تعداد مقادير
6. StDev محاسبه انحراف معيار
7. Var محاسبه واريانس
8. First تعيين اولين مقدار
9. Last تعيين آخرين مقدار
10. Expression امكان استفاده از عبارت ساز براي ساختن فيلد محاسباتي
آشنايي با Action Query
شامل:


Make-Table Query :


Update Query :
Update to: 2.5(گزينه جايگزيني)
Criteria: 2 (گزينه اي كه بايد تغيير كندو به روز شود)
Append Query :
همانند make- Table Query مي‌باشد با اين تفاوت كه نام جدولي كه مي‌خواهيم داده‌ها به ان الصاق شود را از ليست انتخاب مي‌كنيم.
Delete Query :
Delete: Where
Criteria: 1 (همه يكهاي موجود در جدول انتخابي را حذف مي‌نماييد)
تذكر: تمام action ها بايد بعد از ايجاد ابتدا Run شود
آشنايي باطراحي فرمForm
Form ------> New:
1. Design View
2. Form Wizard
3. AutoForm:Columner
4. AutoForm:Tabuler
5. AutoForm :Datasheet
6. Chart Wizard
7. Pivot Tabale Wizard
1. ايجاد فرم از طريق طراحي
2. ايجاد فرم از گزينه‌ هاي از پيش تعريف شده
3. ايجاد سريع فرم با قرار گيري فيلدها ستوني زير هم
4. ايجاد سريع فرم با قرار گيري فيلدها ستوني در مجاورت هم
5. ايجاد سريع فرم با نماي صفحه داده
6. ايجاد چارت از ويزارد
7. ايجاد نمودار از جدول به طريق ويزارد
تذكر :
ايجاد فرم از شماره 2 تا 7 با انتخاب نام جدول يا پرس و جو مورد نظر حاصل مي‌شود

فرم چيست؟
فرم كار جمع آوري اطلاعات را آسان مي‌كند.
فرم را مي‌توان طوري طراحي كرد كه هنگام ورود اطلاعات، هر بخش از فرم در جدول خاصي قرار داده شود.يعني يك فرم مي‌تواند براي چند جدول اطلاعات فراهم كند بدون آن كه پر كننده فرم لازم باشد اين نكته را بداندو براي آن تدارك خاصي ببيند.


طرز كار Form Wizard :
نام جدول يا پرس و جوي مورد نظر را انتخاب كنيد.
انتخاب نام فيلدهاي مورد نظر از Available Field و اضافه كردن آنها با استفاده از دكمه ‌هاي راهنما به قسمت Selected Field .
Next
نحوه قرار گيري فيلدها را تعيين مي‌كنيم.
1. Columner
2. Tabuler
3. Datasheet
4. Justified
-Next
- تعيين پس زمينه براي فرم .
-Next
- نحوه اجرا فرم و سپس Finish .
طرز كار AutoForm :
AutoForm ها قابليت ايجاد فرم از جدول و پرس‌و جو را به طور خودكار و سريع امكان پذير مي‌سازد ،كافيست از قسمت New گزينه فرم يكي از AutoForm ها را انتخاب كرده و سپس در قسمت تعيين نام جدول يا پرس‌و جو گزينه مورد نظر را انتخاب كنيم سپس با Ok كردن فرم ايجاد مي‌گردد.
گزارش چيست؟
تفاوت فرم و گزارش:
1. فرم همواره نمايشي است اما گزارش چون به شكل چاپ شده عرضه مي‌شود ثابت و متداوم است.
2. فرم را بايد در صفحه نمايش ديد و اين كار براي بسياري از كساني كه به اطلاعات نياز دارند ناممكن است.
3. فرم را نمي‌توان مبنا قرار داد و بر اساس يك فيلد مشاهده نمود ، در گزارش بر مبناي يك فيلد مي‌توان گزارش تهيه نمود.
-گزارش را به صورت تصويري نيز مي‌توان ارائه داد.

آشنايي با طراحي Report :
Report ---------> New:
1. Design View
2. Report Wizard
3. AutoForm:Columnar
4. AutoForm:Tabular
5. Chart Wizard
6. Label Wizard
نحوه ايجاد گزارش همانند فرم مي‌باشد، در حالت AutoForm ها مي‌توان گزارش به صورت ستوني زير هم و يا ستوني در مجاورت هم داشته باشيم
طرز كار Report Wizard
1. ابتدا تعيين جدول يا پرس‌و جو
2. Next
3. انتخاب فيلدهاي شركت كننده در گزارش
4. انتخاب فيلد سر گروه در صورت نياز(Grouping Levels)
5. Next
6. امكان مرتب كردن تا 4 فيلد به دو صورت صعودي يا نزولي
7. Next
8. امكان آرايش گزارش از لحاظ مرتب شدن و خط‌كشي و همچنين نحوه قرار گرفتن گزارش به صورت افق يا عمودي
9. Next
10. در اين مرحله چند شيوه رايج ايجاد گزارش از لحاظ رنگ و قلم حروف را عرضه مي‌كند هر گزينه نام يكي از اين شيوه‌هاست. با انتخاب يكي از اين گزينه‌ها نتيجه در سمت چپ قابل مشاهده مي‌‌باشد ، در اين مرحله با انتخاب نحوه تشگيل گزارش و Finish گزارش تهيه مي‌شود.


منبع :
برگرفته از Help نرم افزار Access


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
06-09-2017, 02:13 PM
ارسال: #2
RE: آموزش Microsoft access
مقدمه
مديريت پايگاه داده ها (چه داده هاي متني يا تصويري يا غيره) شايد مهمترين كاربردي بوده است كه همواره از كامپيوترهاي تجاري خواسته شده است. به همين دليل در چند سال گذشته قبل از ظهور محيطهاي مبتني بر رابط گرافيكي شاهد حكومت زبان cobol بر امپراطوري كامپيوتر بوديم. بعد از اين امر ظهور برنامه dBase و فروش حيرت آور آن خبر از همين احتياج مبرم به پايگاه داده ها مي داد.
باز در اين عرصه نيز شركت مايكروسافت بيكار ننشست و Access كه كاستيها و اشكالات برنامه هاي قبلي را برطرف نموده و كار با داده ها را به صورت فوق العاده اي راحت تر ميکند عرضه کرد.
اين برنامه كه همراه با كار در محيط كاملا گرافيكي ويندوز حتي قابليت نصب در شبكه و internet را نيز دارد بدون شك يك نياز شركتهاي تجاري, برنامه نويسان, طراحان صفحات وب و حتي براي اشخاص معمولي براي كنترل داده ها و اطلاعات خود بوده است.

شناسایی اصول ابزارهای لازم برای اجرا نرم افزار ACCESS
براي مطالعه اين دوره آموزشي نياز است كاربران محترم آشنايي با محيط ويندوز و SQL داشته باشند.
جهت نصب و اجراي نرم افزار هاي Office كه اكسس نيز شامل آن مي شود، نياز به سيستمي با مشخصات ذيل مي باشد:
• حداقل سيستم مورد نياز كامپيوتري با پردازشگر PENTIUM 3 يا بالاتر
• ميزان حافظه RAM بسته به سيستم عاملي كه از آن استفاده مي كند دارد
• سيستم عامل WINDOWS98
• 24 مگابايت MBحافظه به اضافه 8 مگابايت حافظه RAM براي هر يك از برنامه هاي OFFICE كه بطور همزمان با برنامه Microsoft Access اجرا مي شوند
• سيستم عامل Windows Me يا Windows Nt 32 مگابايت حافظه RAM به اضافه 8 مگابايت حافظه RAM براي هر يك از برنامه هاي OFFICE
• سيستم عامل WINDOWS 2000 professional 64 مگابايت حافظه به اضافه 8 مگابايت حافظه RAM براي هر يك از برنامه هاي OFFICE
• هارد ديسك: فضاي حافظه هارد ديسك بسته به پيكر بندي انجام شده متفاوت خواهد بود و با نصب سفارشي برنامه OFFICE ممكن است فضاي مورد نظر افزايش يا كاهش يابد
• 245 مگابايت از فضاي آزاد موجود در هارد ديسك كه 115 مگابايت از آن در محلي قرار داشته باشد كه در سيستم عامل خود را در آن نصب نموده ايد، 50 مگابايت فضا ديگر ديسك براي كاربراني كه از سيستم هايي به غير از Windows 2000 و windows me استفاده مي كنند.
• سيستم عامل
برنامه Access 2003 قابل نصب روي سيستم عامل هايي چون Windows 2000 و WINDOWS98 و windows me و Windows 2002 و بالاتر مي باشد.


شروع کار با اکسس
در درس قبل با قابلیتها و كاربردهای اكسس آشنا شدید و ضرورت استفاده از این برنامه در جهات مختلف زندگی آشنا شدید و با توجه به كاركرد راحت اكسس و شی گرا بودن آن اكسس نسبت به برنامه های دیگر مدیریت پایگاه داده ها امتیازات بیشتری دارد.
مفهوم شی گرائی:
وقتی كه در مورد یك برنامه از مفهوم شی گرایی صحبت می كنیم یعنی در هنگام كار با آن همواره با شی های مختلف سروكار دارید و حتما لازم نیست كه زبان برنامه نویسی خاصی بلد باشید یعنی در واقع شی گرایی كنترل و مدیریت اشیا و نحوه قرارگیری آنها به جای استفاده از دستورات است. به عنوان مثال وقتی ما می خواهیم در محیطی مانند faxpro یك دكمه ایجاد كنیم كه هنگام فشاردادن آن اطلاعات كاربری مشتری در جدول ثبت شود باید دستورات بسیار پیچیده و ویژه ای بنویسیم ولی در محیط اكسس كافی است از قسمت ابزار با استفاده از شی دكمه (وسیله ای جهت ساخت دكمه های مختلف) این دكمه را به راحتی ایجاد می كنیم .
آغاز كار با اكسس:
شما بعد از نصب بسته نرم افزاری آفیس می توانید با رفتن به قسمت start سپس قسمت programs و انتخاب microsoft access وارد محیط اكسس شوید. البته بسته به نحوه نصب شدن برنامه ممكن است برنامه اكسس در قسمت ذكر شده نباشد و به صورت معمول این برنامه در این قسمت قرار می گیرد.
با وارد شدن به محیط اكسس با پنجره ای مانند شكل 21 ظاهر می شود كه به شما امكان می دهد تا آنچه را كه می خواهید انجام دهید انتخاب كنید.گزینه های موجود در این قسمت به ترتیب زیر است:
1. Blank access database : با استفاده از این گزینه شما می توانید یك پایگاه داده جدید ایجاد كنید.
2. access database wizards : با استفاده از این گزینه شما می توانید با استفاده از جادوگر اكسس كه كار شما را بسیار آسانتر می كند یك پایگاه داده بسازید (بعدا به طور مفصل توضیح خواهم داد)
3. open an exiting file:با این گزینه شما می توانید پایگاه داده ای را كه قبل ایجاد كرده اید برای ایجاد تغییرات دوباره باز كنید.
4. از كادر زیر قسمت 3 شما می توانید پایگاه داده ای را كه به تازگی برروی آن كار كرده اید باز كنید. بعد از انتخاب گزینه مورد نظر شما باید با زدن Ok به مرحله بعدی بروید. اگر هر خواستید با زدن دكمه Cancel به محیط اكسس وارد شوید. (فعلا برای آشنایی با محیط اكسس Cancel را بزیند)
ضمن قابل ذكر است كه برای ساختن پایگاه داده جدید آنرا باید در همان ابتدا ذخیره كنید و اینگونه نیست كه بعد از پایان كار آنرا ذخیره كنید.

آشنایی با محیط كار:
محیط كار اكسس بسیار شبیه محیطهای دیگر ویندوز است و كار با آن بسیار آسان است. حال به صورت كوتاه به معرفی قسمتهای مختلف محیط كار می پردازیم:
1. میله عنوان (Title bar): عنوان پایگاه داده در حال كار در این قسمت ثبت می شود و همچنین كنترل پنجره اكسس از همین قسمت صورت می گیرد(چون فرض ما بر این است كه شما بر محیط ویندوز و كنترل پنجره ها مسلط هستید نیاز به توضیح بیشتر نیست)
2. میله منو (Menu bar): در این میله شما به وسیله منوهای مختلف اقدام به ایجاد. كنترل و ویرایش پایگاه داده می كنید. در زیر توضیح كوتاهی در مورد هر منو آمده است.
الف) File (فایل): فرامین لازم برای بازكردن و بستن پایگاه داده. دریافت داده از سایر پایگاه داده ها. ذخیره داده ها. تغییر خصوصیات پایگاه داده. چاپ و غیره ب) Edit (ویرایش): فرامین لازم برای ویرایش و وارد كردن داده ها
پ) View (مشاهده): فرامین لازم برای انتخاب اجزا مختلف پایگاه داده. تغییر خصوصیات پایگاه داده فعال و غیره را در اختیار شما می گذارد.
ت) Insert (درج): فرامین لازم برای درج اقلام مختلف پایگاه داده
ج) Tools (ابزارها): فرامین لازم برای اجرای برنامه های كمكی مختلف. تحلیل پایگاه داده. امنیت و گزینه های متفاوت پیشرفته پایگاه داده
چ) Windows (پنجره ها): فرامین لازم برای تغییر آرایش پنجره ها در محوطه كاری پایگاه داده
ح) Help (كمك): دسترسی به كمك مستقیم
3. میله ابزار (Tool bar): در این قسمت تعدادی از فرامین ضروری و پراستفاده در برنامه قرار دارد.
4. محوطه كاری پایگاه داده: در این محوطه بزرگ شما بر روی پایگاه داده كار می كنید و داده ها را به آن می افزایید و آنها را ویرایش می كنید.
5. دستیار: این دستیار برای آن است كه شما سوالات احتمالی ممكن خود را به طور مستقیم از او پرسیده و او با جستجو در خود برنامه و همچنین اینترنت تا حد ممكن جواب شما را پیدا كند(البته به صورت انگلیسی)
6. میله وضعیت: در میله وضعیت اطلاعاتی راجع به كاری كه انجام می دهید. نمایش داده می شود. و همچنین خطاها را مشاهده خواهید كرد.
توجه به این نكته ضروری است كه در بعضی مواقع كه امكان استفاده از بعضی از فرامین موجود نمی باشد آنها به صورت غیر فعال در می آیند.
در اینجا باید این نكته هم ذكر شود كه شما در هنگام انتخاب فرامین از منوها هم می توانید با استفاده از ماوس آنها را انتخاب كنید و هم از كلیدهای میانبر استفاده كنید. روش كار كلیدهای میانبر با استفاده از كلیدهای Ctrl و Alt و حرفی كه در هر فرمان زیر آن خط كشیده شده است شما می توانید به صورت خیلی سریع به فشار همزمان آنها به فرمان دسترسی پیدا كنید. این قابلیت هنگامی مفید است كه شما در محیط اكسس بسیار ماهر شده اید كه دیگر نیاز به استفاده از ماوس ندارید.
آشنايي با کاربرد Access
اكسس كه يكي از برنامه هاي موجود در بسته نرم افزاري آفيس( Microsoft Office ) است براي ساماندهي و كنترل و مديريت پايگاه داده ايجاد شده است.
اين برنامه داراي قابليتهاي بسيار است , مانند ايجاد صفحه ورود اطلاعات به شكل دلخواه.
به عنوان مثال وقتي شما مي خواهيد اطلاعات موجود در يك چك را در كامپيوتر خود ذخيره كنيد شما با استفاده از برنامه اكسس مي توانيد صفحه ای درست همانند صفحه چك ايجاد كنيد و اطلاعات را به صورت كاملا گرافيكي در آن وارد كنيد.
شما پس از ايجاد پايگاه داده هايتان حتي مي توانيد از آنها گزارش گرفته و يا در بين اطلاعات خود جستجو كرده البته تمامي اين امكانات را شما با دستان قدرتمند خود ايجاد خواهيدكرد.
از موارد استفاده برنامه اكسس به طور شهودي مي توان به استفاده آن در قسمت حسابداري يك شركت و يا نگهداري اطلاعات اشخاص عضو در سايتتان و حتي نگهداري اطلاعات كارمندان (حتي عكس آنها) و موارد بسيار متنوع ديگر اشاره کرد.
شما پس از ايجاد اين پايگاه داده حتي مي توانيد آن را در شبكه در اختيار ديگران قرار داده يا بر روي آن كليد رمز گذاشته يا حتي در سطح كاربران مختلف مقدار دسترسي هر كاربر را تعيين كنيد.
آشنایی با روند تکاملی نگا رشهای ACCESS
برنامه های office ابتداعا روی win3.11 که تحت سیستم عامل Dos اجرا میشد به وجود امد با ورزن 1 و 2و .....و سپس با ظهور نرم افزار windows9x ،نرم افزارها ی office تحت ورزن های 97،2000،2002،2003،و بالاتر بوجود امده است.
شناسایی اصول کار با Menu Bar
باید توجه داشت که همانگونه که ابزار ها متناسب با محیط اشیاء و نماها متفاوت است فرامین موجود در منو ها نیز متناسب با محیط و اشیاء و نماها مفاوت است.مثلا در محیط جدول و نمای ورود داده Data Sheet فرامین منو insert و سایر منوها ، فرامینش با نمای Design View متفاوت است.سایر محیط اشیاء و نماهای ان نیز شامل این قاعده میشود .این تفاوت را در شکل D6 و D7 می توانید ببینید.
شناسایی اصول کار با Toolbars
یکی از راحتترین کارها ، انتخاب دکمه های نوار ابزار می باشد که در دسترس کاربر قرار می گیرد.از قابلیت های برنامه Access این است که متناسب با هر object ایی ابزار ان در اختیار کاربر قرار می دهد.بنابراین در شی Table نوار ابزارهای نمای Data sheet ان(شکل ِD1 )

با نوارابزارهای نمای design view ان(شکل D2) تفاوت داردبه همین ترتیب سایر شی ها نیز از این مسئله مستثنی نیست.


در صورتی که بخواهید نوار ابزاری را فعال یا غیر فعال نمائید، کافیست از منو view گزینه Toolbar را انتخاب سپس گزینه customize را انتخاب کنید.شکل D3

سپس تیک نوارهای مورد نظر را فعال یا غیر فعال کنید.شکل D4
شناسایی اصول کار با Toolbars
قسمت پایین پنجره برنامه نوار خاکستری وجود دارد که به ان نوار وضعیت میگویند. نوار وضعیت ، اطلاعات نماها و جزئیات و توضیحات درباره فیلدها و غیره را نمایش میدهد .شکل D5


شناسایی اصول کار با اجزاء تشکیل دهندهء بانک اطلاعاتی در ACCESS
اكسس ابزاري براي توليد بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي است. بانكهاي اطلاعاتي امكان گردآوري انواع اطلاعات را براي ذخيره ‌سازي ،جستجو و بازيابي فراهم مي‌كند. ساختار Access بر چيزي موسوم به object (شي) بنا شده است. شي هاي اصلي: در محيط اكسس هر چيزي كه يك نام داشته باشد يك شي تلقي مي شود.
1. Table (جدول)
2. QUERY (پرس وجوها
3. Form (فرم ها)
4. Report (گزارشها)
5. Page (صفحه هاي دسترسي به داده ها)
6. Macros (ماكروها)
7. Modules (مدول ها)
خروج از محیط اكسس:
شما می توانید با انتخاب فرمان Exit از منو File از محیط اكسس خارج شوید.

پایگاه داده های نمونه
در درس قبل كار با اكسس را آغاز كردیم و در مورد محیط برنامه صحبت كردیم. در این درس قصد داریم ابتدا مختصرا در مورد Help در برنامه صحبت كنیم و سپس به صورت مفصل در مورد پایگاههای داده نمونه كه در خود اكسس موجود است صحبت كنیم.

دسترسی به راهنما:
راهنمای برنامه برای كسانی كه آشنایی كامل به زبان انگلیسی دارند می تواند مانند یك مرجع كامل و معتبر باشد مثلا هرگاه در مورد عملكرد پایگاه داده. طراحی جدول. یا تعریف بازجست مشكل داشتید می توانید از راهنمای برنامه كه به زبان انگلیسی ساده و روان نوشته شده استفاده كنید و مسلما در مورد سوال شما چه در خود برنامه یا تحت وب جوابی پیدا خواهد شد. در اكسس راههای مختلفی برای دسترسی به راهنما وجود دارد كه متداولترین آنها استفاده از منو Help است.كه فرمامین موجود در این منو را شرح می دهیم:
1. Microsoft access Help : این فرمان دستیار را فعال می كند در صورتی كه دستیار فعال باشد وارد سیستم راهنمایی می شود. شما می توانید با انتخاب این گزینه سوالات خود را از دستیار بپرسید و او نزدیكترین جواب را به سوال شما خواهد داد این امكان بسیار می تواند برای شما مفید باشد و دستیار مانند یك شخص ماهر به تمامی سوالات شما به طریقی پاسخ خواهد داد.
2. Hide The Office Assistant: شما می توانید با استفاده از این فرمان دستیار را مخفی كنید و این در مواقعی به كمك شما می آید كه دستیار قدرت دید شما در محیط را كاهش دهد.
3. What`s This: با استفاده از این گزینه ماوس شما به یك علامت سوال تبدیل می شود و هر كجایی از محیط كه كلیك كنید در مورد آن شما را راهنمایی می كند.
4. Office On The Web: به كمك این گزینه می توانید به سایت ماكروسافت رجوع كنید و آخرین امكانات و اصلاحات در برنامه و همچنین متداولترین سوالها را بپرسید.
5. Detect and Repair: با استفاده از این گزینه اگر در برنامه اكسس شما ایرادی باشد به صورت اتوماتیك رفع می شود.
6. About Microsoft Access: در مورد نسخه فعلی اكسس اطلاعاتی در اختیار شما می گذارد.
یكی دیگر از راهنمایی ها كه در اكسس موجود است راهنمای شناور است به این ترتیب كه با نگه داشتن نشانه ماوس بر روی یك فرمان به مدت چند ثانیه اسم و شاید راهنمایی كوچكی در مورد آن فرمان ظاهر شود. با توجه به اینكه بیشتر خوانندگان این درس با محیط ویندوز و راهنمای آن آشنا هستند و راهنمای اكسس نیز مانند آن است من نیاز بیشتری به توضیح نمی بینم.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
06-09-2017, 02:26 PM
ارسال: #3
RE: آموزش Microsoft access
سیری در پایگاه داده های نمونه:
در اكسس چهار پایگاه داده نمونه وجود دارد كه می توانید آنها را باز كرده. بررسی نموده و یا مورد استفاده قرار دهید.(البته این نكته قابل ذكر است كه شما حتما باید در موقع نصب این پایگاهها را انتخاب كرده باشید تا نصب شوند وگرنه با قراردادن CD در درایو و نصب دوباره آنها كار را دنبال كنید) این پایگاهها برای كسانی كه تازه شروع به كار با اكسس می كنند بسیار مفید است و چیزهای مفیدی را در برمی گیرد.
بعد از نصب پایگاه داده نمونه شما می توانید با استفاده از منو File و گزینه Open به پوشه Samples در جایی كه اكسس را نصب كرده اید رفته و پایگاه داده را بازكنید(امكان دارد این پایگاه داده به صورت پیش فرض در پایین ترین قسمت منو File موجود باشد) ما در این درس به توضیح پایگاه داده Northwind خواهیم پرداخت.
قبل از شروع كار باید این نكته را ذكر كنم كه تمامی فایلها و جدولهای اكسس در فایلی با پسوند MDB ذخیره می شود.
پایگاه داده Northwind امكان تمرین با یك نرم افزار پایگاه داده كامل را به شما می دهد. این پایگاه داده یك نرم افزار كنترل موجودی برای شركت فرضی Northwind Traders است. بعد از باز كردن این پایگاه داده كه ممكن است مدتی طول بكشد. صفحه ابتدایی ظاهر می شود كه شما می توانید با كلیك روی Ok این پنجره را رد كنید. بعد از این كار پنجره Database این پایگاه نشان داده خواهد شد. این پنجره جایی است كه اكثر كارهای اكسس در آن انجام می شود. این پنجره هفت شاخص دارد كه شما را به شش جز اصلی Access می برد.
برای حركت در صفحات پنجره Database با ماوس برروی شاخصهای كناری پنجره كلیك كنید. كلماتی كه در هر صفحه مشاهده می كنید. معرف جداول. پرسانه ها. فرمها. گزارشها. ماكروها و برنامه های خاص این پایگاه است. مثلا نام یكی از جداول پایگاه داده Shippers است. اگر برروی هر یك از جداول دوبار كلیك كنید جدول مورد نظر باز می شود.
دیگر موارد را نیز می توانید با دوبار كلیك باز كنید به جز ماكروها كه این اشیا به دلیل اینكه شما تازه كار هستید از دسترسی شما حفاظت می شوند و من پیشنهاد می كنم زیاد با آنها ورنروید و این كار را به زمانی كه به طور كامل با عملكرد آنها آشنا شدید موكول كنید.
هنوز انتظار درك پایگاه داده های نمونه را به طور كامل نداشته باشید مثلا با كلیك زدن مكرر به روی جدولOrders. Access جدول مورد نظر را نشان می دهد كاری كه با این جدول می توانید انجام دهید این است كه به سفارشات نگاه كنید. جدول مانند یك صفحه گسترده الكترونیكی كه سطر و ستون دارد كار می كند. با جدول كارهای متنوعی می توانید انجام دهید اما در این مقطع فقط سعی كنید با اكسس. منوهای آن و صفحه رابط آن آشنا شوید. در ادامه دروس جزئیات لازم برای تسلط شما بر هر یك از این موارد ذكر خواهد شد. شما در این مرحله به تمامی فرمها و جدول یك نگاهی بیاندازید و سعی كنید كه با انها بیشتر از قبل آشنا شوید.
در اینجا توضیحات من در مورد این پایگاه داده به پایان میرسه شما تا درس بعدی تمامی پایگاههای نمونه را یك مرور كلی كنید و با آنها آشنا شوید و این نكته را از یاد نبرید كه عجله نداشته باشید با تمامی قسمتها به مرور آشنا خواهید شد تا اینجا كه شما می توانید در بین پایگاهها به راحتی گردش كنید كار بسیار موثری انجام داده اید.
از جلسات بعد بحث پیشرفته تری را در مورد اكسس شروع خواهیم كرد یعنی تا این قسمت دروس چیز خاصی را بیان نكرده ایم و فقط با محیط آشنایی كامل پیدا كرده اید و كار اصلی ما از درس بعد شروع خواهد شد.(ضمنا كار با پایگاه داده های نمونه دیگر را فراموش نكنید)
بررسی اجزای اصلی
در این قسمت ما با بخشهای مختلف پنجره Database آشنا می شویم و چگونگی استفاده از هر یك را توضیح خواهیم داد. می توان گفت پنجره Database سكوی پرتاب شما به سوی Access است, تمامی فعالیتهای كه در اكسس انجام می شود از این محل شروع می شود, آشنایی با این پنجره می توان گفت آشنایی با خود اكسس است. بعد از یادگیری این بخش ار اكسس شما براحتی خواهید توانست دیگر خصوصیات پایگاه داده را یاد بگیرید. من به شما توصیه می كنم یكی از پایگاههای داده نمونه را باز كنید تا هنگام درس اجزای اصلی پنجره Database را مشاهده كنید.

[تصویر: 6363265596122142030MsAccess.JPG]

تشريح كلي بر اجزاء تشكيل دهنده DataBase Access (بانك اطلاعاتي اكسس)
Table : جدول يكي از اجزاء اصلي بانك اطلاعاتي Access مي باشد كه با هدف اصلي هر جدول نگهداري اطلاعات مي باشد و داده ها را شما در جدول وارد مي كنيد. چگونگي طراحي و سازماندهي داده ها به شكل ستون ها و سطرها جدول را تشكيل مي دهد. بانك اطلاعاتي Access مي تواند داراي يك يا چندين جدول باشد بگونه اي كه با هم در ارتباط و تقابل باشند. در شکل Table0 شما می توانید این شی را ببینید.

در صورت انتخاب گزینه open از پنجره شی table وارد محیط ورود داده(Data Sheet View) میشوید.شکل Table1.

[تصویر: 6363265603201989210MsAccess.JPG]

و در صورت انتخاب گزینه Design از شی Table وارد محیط Design View میشوید. شکل Table2.

[تصویر: 6363265609511512300MsAccess.JPG]

اجزاء تشكيل دهنده بانك اطلاعاتي اكسس
Query :
Query اساسا يك سئوال است و هر پرس و جو براي استخراج اطلاعات مورد نظر از يك بانك اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد و هر پرس و جو مي تواند گروهي از ركوردها را كه شرايط خاصي را دارا هستند انتخاب كند، پرس و جوها را مي توان بر اساس جداول يا پرس و جوهاي ديگر آماده نمود. با استفاده از پرس و جوها مي توان ركودهاي بانك اطلاعاتي را انتخاب كرد و تغيير داد يا حذف كرد. همچنين مي توان براي پي ريزي فرمها، گزارشات و صفحات دسترسي به اطلاعات از نتايج پرس و جوها استفاده نمود. زبان قابل برنامه نويسي در پرس و جو،SQL مي باشد.در شکل query0 شما میتوانید این شی و نماهای ان را ببینید.
[تصویر: 6363265615747589380MsAccess.JPG]
در صورت انتخاب گزینه open از پنجره شی Query وارد محیط ورود داده(Data Sheet View) میشوید.شکل Query1.
[تصویر: 6363265615747589380MsAccess.JPG]
و در صورت انتخاب گزینه Design از شی Query وارد محیط Design View میشوید. شکل Query2.

[تصویر: 6363265627291605410MsAccess.JPG]

Form:
متداولترين روش استفاده از فرمها، ورود داده ها و نمايش داده ها مي باشد. فرمها براي سفارشي كردن نمايش داده هايي كه برنامه شما از پرس و جو ها يا جداول ها استخراج مي كند مي باشد به عبارتي فرم شامل پنجره ايي است كه امكان اطلاع رساني به كاربران و يا دريافت اطلاعات از آنها را در اختيار قرار مي دهد.
با انتخاب گزینه open از پنجره شی Form وارد نمای ورود داده (Form View) فرم میشوید .شکل form1 .
[تصویر: 6363265634943349060MsAccess.JPG]

و در صورت انتخاب گزینه Design از شی Form وارد محیط Design View میشوید. شکل Form2.

[تصویر: 6363265640399719580MsAccess.JPG]

Report:
گزارش شي است براي قالب بندي. محاسبه و چاپ و خلاصه كردن اطلاعات انتخاب گزارشها مي توانند براساس جداول، پرس و جوها باشند قابليت گزارش چاپ داده هاست. همچنين گزارشها را مي توان براساس چند جدول و يا پرس و جو تهيه نمود تا رابطه بين داده ها را نشان دهد.در شکل Report0 شما پنجره شی Report و نماهای آن را می توانید مشاهده کنید.

در صورت انتخاب نمای preview از پنجره شی Report وارد نمای نمایش گزارش میشود.شکلReport1 .

[تصویر: 6363265646098293450MsAccess.JPG]

Data Access page:
اين صفحه شي است كه نمايش و ويرايش را تحت internet explorer ماكروسافت تسهيل مي بخشد. اين صفحه كاربران را قادر مي سازد كه از طريق اينترنت با اينترانت اطلاعات موجود در پايگاه داده ها را مشاهده و ويرايش نمايند. كار با اين صفحات بسيار شبيه كار بر روي يك جدول يا فرم در Access مي باشد.
با انتخاب نمای Open از پنجره شی Page شما وارد نمای ورود داده page میشوید .شکل page1.

و در صورت انتخاب گزینه Design از شی Page وارد محیط Design View میشوید. شکل page2.

Macros:
ماكروها به خود كار(Automatic)كردن كارها تكراري، بدون نوشتن برنامه هاي پيچيده يا فراگيري يك زمان برنامه نويسي كمك مي كند در واقع ماكروها يكسري عمليات هايي هستند كه در واكنش به يك رويداد مشخص اجرا مي شوند. مانند كليك بر روي يك دكمه براي بسته شدن يك فرم و غيره، واكنش نشان مي دهد. نمای ها و پنجره شی Macro را می توانید مشاهده کنید.شکل Macro 0 .


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
06-09-2017, 02:27 PM
ارسال: #4
RE: آموزش Microsoft access
در صورت انتخاب Run از پنجره شی Macro به نمای اجرا ماکرو میروید . و در صورت انتخاب گزینه Design از شی Macro وارد محیط Design View میشوید. شکل Macro2.


Modules:
محيط بسيار قوي و با كيفيت براي برنامه نويسي، محاسبات و عمليات پيچيده روي سيستم بانك اطلاعاتي است در اين شي از زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك استفاده مي شود. مدول حاوي روال هايي سفارشي مي باشد و به شما اجازه به دام انداختن خطا را مي دهد در صورتي كه اين قابليت در ماكروها موجود نبود هر مدول حاوي توابعي مي باشد كه از هر جاي برنامه قابل فراخواني است و مي تواند نسبت به رويدادهاي موجود روي يك فرم و يا گزارش وابسته واكنش نشان دهد.
همچنين براي انجام فعاليتهاي پيچيده اي چون بازكردن يك صفحه گسترده برنامه exell وغیره....... ،استفاده نمود.
پنجره شی Module و نماهای آن در شکلModul0 قابل مشاهده است.

و در صورت انتخاب گزینه Design از شی Modules وارد محیط Design View میشوید. شکل Modul2.


معنی دقیق پایگاه داده ها
به احتمال بسیار قوی شما با مفهوم پایگاه داده آشنا هستید ولی ما برای ادامه كار اشاره كوچكی به آن می كنیم. شاید اساسی ترین تعریف پایگاه داده این باشد:
پایگاه داده: مجموعه ای از داده های مرتبط به هم است.
در واقع این تعریف شامل هر نوع فایل داده ای كه با آن كار می كنید می شود. مثلا نامه, گزارش و كتاب مجموعه ای از داده ها به صورت كلمات مرتبط به هم است. یا فایلهای گرافیكی داده های مرتبطی است متشكل از نقاط رنگی بسیاری (پیكسل) كه تصویر را تشكیل می دهند. با توجه به اینكه ممكن است تعریف بالا كمی پیچیده و عمومی تر باشد در زیر اشاره به تعریفی خاص در مورد پایگاه داده در اكسس می كنیم:
پایگاه داده اكسس: مجموعه ای است از داده های مرتبط و ابزارهایی كه با استفاده از آنها با داده ها كار می كند.
بنابراین پایگاه داده در اكسس از فایلهای داده مرتبط به یكدیگری تشكیل شده است كه به همراه ابزارهایی كه شی نامیده می شوند به شما امكان دسترسی, گردآوری و گزارش گیری از داده ها را می دهد. هر پایگاه داده ارتباطی برخلاف انواع دیگر فایلها مجموعه هایی از داده ها را شامل می شود كه به آنها جدول گفته می شود. در خارج پایگاه داده, هر جدول, ممكن است بعنوان یك فایل مجزا در نظر گرفته شود. مثلا یك پایگاه داده تجاری ممكن است شامل فایل مرتب شده ای از سفارشات خریداران, فایل موجودی, فایل فهرست نشانی خریداران, فایل اطلاعات كارمندان و فایل دستمزد باشد كه تك تك این فایلها در اكسس به صورت جدول هستند.
بدون ساخت پایگاه داده ها, هریك از این فایلها را باید جداگانه مدیریت كرد, اما پایگاه داده ها قادر است تا در صورت وجود مقادیر مشترك. این جدولها (فایلها) را به هم مرتبط كند, مثالی در این مورد كد مشتركی است كه در جدول مشتریان و جدول سفارشات مشتریان وجود دارد.
توجه:
اكسس پایگاه داده ارتباطی نامیده می شود زیرا می تواند جداول داده ها را براساس مقادیر مشترك به یكدیگر مرتبط كند.
جدول خریداران (فایل داده های خریداران)ممكن است شامل كد, نام و نشانی هر خریدار باشد. جدول سفارشها, ممكن است شامل اطلاعات سفارش هر خریدار در طی یكسال گذشته باشد. در اینجا باید توجه كرد كه جدول سفارشها نباید نام و نشانی خریداران را داشته باشد فقط كد آنها كافی است. اگر تمامی اطلاعات خریدار در جدول سفارش نیز موجود باشد اینكار سبب هدر رفتن وقت و وجود اطلاعات مشابه و تكراری بسیار خواهد شد و همچنین در موقعی كه مثلا نشانی خریدار عوض می شود باید تمامی سفارشها را چك كرد و همه را عوض كرد ولی در موقعی كه فقط كد در جدول سفارشها می باشد نیازی به تغییر در جدول سفارشها نیست و فقط باید جدول خریدار عوض شود.
در هر پایگاه داده, تقریبا هر جدولی از طریق داده ها و اطلاعات مشترك به یك یا چند جدول دیگر مرتبط می شود در مثال زیر این داده مشترك در دو جدول كد خریدار است.
هر پایگاه داده, علاوه بر جداول, شی های دیگری نیز دارد. هرچند كه شاید جداول یك پایگاه داده مهمترین شی آن باشد (جداول, داده های پایگاه داده را نگهداری می كنند). اشیای دیگر در پنجره Database ما را در مدیریت, پهنگام سازی و گزارش گیری از جداول همیاری می كنند. اكثر پایگاههای داده اكسس از بجز جدولها كه در تمام پایگاهها موجود است از بیشتر عناصر پنجره Database نیز استفاده می كنند.
توجه:
هر از چند گاهی به پنجره پایگاه داده, ظرف پایگاه داده نیز گفته می شود زیرا تمامی اشیای پایگاه داده را شامل می شود.
حال هر یك از اجزا در پنجره Database را به طور مختصر توضیح می دهیمSadاین اجزا در زیر ستون Objects قرار دارند و به اجزای اصلی مشهورند)
1. جدولها(Tables):
مجموعه ای از داده ها را كه به یك موضوع مشخص مربوط هستند در خود نگهداری می كنند. مثلا اگر یك سیستم حسابداری خانگی ایجاد كنید باید جدولی برای درآمدها, جدولی برای مخارج, جدولی برای هزینه های مشخص و غیره ایجاد كنید.
2. بازجست ها(Queries):
زیرمجموعه ای از داده ها را ایجاد می كند, كه برای گزارشگیری و جستجو قابل استفاده می باشند. مثلا اگر شما بخواهید كلیه مخارجی را كه در 10 روز آتی پرداخت شده اند را بدست آورید باید از بازجست استفاده كنید.
3. فرمها(Forms):
صفحه ای گرافیكی برای ورود داده ها یا نمایش آنها را نشان می دهد كه از فرمهای كاغذی تقلید شده است. فرم, روش ساده ای است برای مشاهده تمام یا بخشی از داده ها. مثلا شما می توانید یك فرم مانند صفحه چك درست كنید و هر وقت چكی پرداخت كردید در وارد كردن صورتحساب یك چك معمولی را در صفحه پر كنید.
4. گزارشها(Reports):
فهرست شكل بندی شده ای از داده ها را چاپ می كند. یك گزارش ممكن از مواردی از یكی از جداول, فهرستی از اقلام انتخاب شده, تمامی اقلام یك جدول یا فهرستی از مقادیر گوناگون از جداول مختلف را چاپ كند. مثلا شما میتوانید در حسابداری خانه گزارشی از كلیه بدهی هایتان بگیرید.
5. صفحه ها(Pages):
عملی مشابه گزارشگیری را انجام می دهد با این تفاوت كه در این حالت گزارش به صورت یك صفحه اینترنتی به بیرون داده می شود و موارد استفاده آن در طراحی صفحات اینترنتی است.
6. ماكروها(Macros):
بسیاری از كارهای متداول اكسس را خودكار می كند. مانند مرتب كردن داده ها, ایجاد گزارشها و ایجاد سرجمع ها. مثلا سیستم پایگاه داده حسابداری خانه می تواند ماكرویی برای محاسبه گردش پولی در یك ماه داشته باشد.
7. مدولهای برنامه(Macros):
قابلیت خودكار كردن اكسس و ایجاد سیستم های آماده برای كار را فراهم می كند, بطوری كه برای افرادی كه چیزی از اكسس نمیدانند قابل استفاده باشد. زمانی كه برنامه ای برای اكسس می نویسید, در واقع آن را برای انجام كارهای پیچیده ای برنامه ریزی می كنیدكه از طریق منوها و ماكروها بخودی خود امكان انجام آن نیست. در واقع ماكروهای اكسس شكلی از مدولهای ترجمه شده هستند, بدین معنی كه ماكروها شما را در راستای تمامی اطلاعات لازم برای تكمیل یك فرمان Visual Basic for Applications هدایت می كنند. برخی افراد پس از سالها استفاده از اكسس هیچگاه به مدول نویسی نیازی نداشته اند. اگر سابقه برنامه نویسی نداشته باشید, نوشتن برنامه دشوار است. ولی به نظر من شما فقط در واقع خیلی پیچیده به مدولها نیاز خواهید داشت.
توجه به این نكته ضروری است كه پایگاه داده ممكن است پیوسته در حال تغییر باشد. مثلا شما با توجه به نیازهایی كه پیش می آید اقدام به ساخت جدولهای جدید و ایجاد گزارشهای دیگری كنید. در شكل 42 در زیر شما شش شی پایگاه داده را كه تركیب آنها پایگاه داده مستقلی را شكل می دهد, مشاهده می كنید. شاید یكی از مشكلترین چیزهائی كه در هنگام كار با اكسس باید راجع به آن تصمیم گیری كنید این است كه چه وقت مجموعه ای از اطلاعات را در پایگاه داده جدید یا پایگاه داده موجود قرار دهیم.
پایگاه داده می تواند هدفی گسترده داشته باشد, هر پایگاه داده معمولا یك برنامه كاربردی است. در مثالهای زیر به كاربردهای پایگاه داده های خاص اشاره ای می شود:
1. اگر بخواهید حسابهای شما با یكدیگر بده-بستان یا تعامل داشته باشند, حساب دفتر كل به یك پایگاه داده مجزا احتیاج دارد. هنگامی كه از حسابی پرداختی انجام می دهید, می خواهید تا هم در جدول پرداختها و هم در جدول حسابها منعكس شود.
2. اگر بخواهیم یك سیستم مستقل پرداخت دستمزد داشته باشید, بطوری كه بخش پرداخت دستمزد منحصرا برای پرداخت چك و نگهداری سوابق پرداخت مورد استفاده قرار گیرد, سیستم دستمزد نیز یك پایگاه داده مجزا نیاز دارد.
3. نرم افزار بودجه بندی, برای بودجه بندی هریك از حسابهای خانه, از قبیل پرداختهای قبض, حساب اتومبیل و گزارش گیری از تمامی حسابها, به یك پایگاه داده مجزا نیازمند است.
4. یك سیستم كنترل موجودی به پایگاه داده ای نیازمند است تا بتواند ثبتهای موجودی مربوط به شركت را پیگری, بهنگام و نگهداری كند.
باید توجه داشت كه فهرست بالا تنها چند مورد مثال خاص می باشد كه بسیار مختصر است و فقط برای آشنایی ذكر شده اند. به طور كلی باید ذكر كرد هر یك از جداولی كه به نوعی با هم در ارتباط هستند باید در یك پایگاه داده قرار داده شوند.
تعريف پايگاه داده‌اي ارتباطي:
پايگاه داده‌هاي ارتباطي، مجموعه‌اي از جدول‌هاي داده است كه يك فيلد مشترك در هر يك از جدولهاي موجود دارد و از طريق آن مي‌توان داده‌ها را بهم ربط داد.به اين مدل از پايگاه داده‌ها ، پايگاه داده‌هاي ارتباطي RelationShip مي‌گويند.
به دو صورت زير مي‌توان يك پايگاه داده رابطه‌اي(Database) ايجاد نمود:
1. Blank Database
2. Database Wizard
ابتدا create a new file را انتخاب كرده و سپس مي توان از blank data base ،از قسمت new فايل access را با طراحي تمام اجزاء توسط كاربر انجام داد و يا اينكه با انتخاب on my computer از الگوهاي طراحي شده به صورت wizard استفاده نمود. در Wizardها بخشي از object ها طراحي شده و كاربر كافي است با تغييراتي آن را براي كار خود استفاده نمايد.
استفاده از اجزا’ پنجره Database:
هنگامی كه یك پایگاه داده جدید ایجاد می كنید, اكسس یك پنجره Database خالی را نمایش می دهد كه برای هر یك از هفت شی پایگاه داده در آن شاخصی وجود دارد.اگر قصد كار كردن با هر یك از این هفت شاخص را دارید باید بر روی آن كلیك كنید مثلا اگر قصد ایجاد ماكرو را دارید باید بر روی گزینه Macros در پنجره Database كلیك كنید. بسته به انتخابی كه شما از شاخصها می كنید در بالای پنجره Database كلیدهای فرمان مختلفی نمایش داده می شود كه در زیر به طور مختصر به معرفی آنها می پردازیم:
1. باز كردن(Open): برای باز كردن شی موجود مثلا باز كردن یك جدول یا یك فرم
2. طراحی(Design):برای ایجاد تغییر در شی كه با انتخاب این فرمان حالت نمایشی Design پدیدار می شود مثلا شما اگر بعد از ایجاد یك فرم قصد ایجاد تغییر در آن را داشتید باید بر روی Design كلیك كنید.
3. جدید(New):برای ایجاد شی جدید مثلا ایجاد جدولی جدید
4. بازنگری(Preview):
این فرمان فقط در قسمت گزارش وجود دارد و برای مشاهده گزارش قبل از چاپ می باشد.
5. اجرا(Run):یك فرمان در شاخصهای ماكرو و مدول وجود دارد و برای اجرای یك ماكرو یا مدول(برنامه) به كار می رود.
6. حذف(Delete): در تمامی شاخصها موجود است و برای حذف شی به كار می رود. این راحترین قسمت است.
7. مرتب سازی: چهار گزینه بعدی كه در همه شاخصها موجود است برای مرتب سازی اشیا به كار می رود و درست مانند مرتب سازی آیكونها در ویندوز عمل می كند.
هنگامی كه شی جدیدی ایجاد می كنید باید آنرا نامگذاری كنید. می توانید نامهایی با حداكثر درازی 64 كاراكتر(حرف و عدد), كه در آن فاصله نیز می توان استفاده كرد اختیار كنید.با ایجاد و نامگذاری یك شی آن شی در پنجره Database نمایش داده خواهد شد.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
06-09-2017, 02:27 PM
ارسال: #5
RE: آموزش Microsoft access
درس این جلسه تا بدینجا بود در درس بعدی در مورد هر یك از شاخصها به طور مفصلتر بحث خواهیم كرد. پیشنهاد می کنیم قبل از آنکه به درس بعدی بروید اجزایی كه یاد گرفتید آشنایی كامل پیدا كنید.
نگاهی کلی به اجزای اصلی
در درس پیش با مفهوم پایگاه داده آشنا شدیم و تا حدودی به جزئیات پنجره Database پرداختیم و آشنایی لازم را با دكمه های این پنجره پیدا كردیم در این قسمت درس قصد داریم تا پنجره Database را بیشتر از قبل بررسی و تحلیل كنیم. این درس در واقع ادامه درس قبلی می باشد پس این درس نیز از نظر اهمیت دارای درجه بالایی است.
نگاهی به جداول:
اگر پایگاه داده, هیچ شی دیگری نداشته باشد, همواره باید حداقل یك جدول داشته باشد. داده های پایگاه داده را جدول نگهداری می كند. همانطوری كه در درس قبل اشاره شد,جداول اغلب با مقادیر داده مشترك به یكدیگر مرتبط می شوند, به ترتیبی كه دو یا چند جدول نباید داده های زیادی یا تكراری داشته باشند. برای نمایش اسامی جداول موجود در پایگاه داده بر روی شاخص Tables در پنجره Database كلیك كنید. برای باز كردن و مشاهده محتویات هر جدول می توانید بر روی نام آن جدول دوبار كلیك كنید. كه در این حالت Access جدول را در حالت نمایش Datasheet یا كاربرگ باز می كند,كه در این حالت شما می توانید داده های موجود در جدول را مشاهده كنید.
معمولا در حالت نمایشی كاربرگ تمامی داده های یك سطر جدول در صفحه نمایش جا نمی گیرد. برای مشاهده بقیه داده های هر سطر می توانید از میله های گردش افقی پنجره در زیر آن استفاده كنید و به چپ و راست بروید.
جدول برای مشاهده و كار با آن, به حالات دیگری هم برای نمایش نیاز دارد. در حالیكه حالت نمایشی Datasheet یا كاربرگ امكان مشاهده, افزودن, حذف و اصلاح داده های جدول را می دهد, حالت نمایشی طراحی كه در اكسس با عنوان Design view شناخته می شود امكان تغییر شكل جدول و طراحی خود جدول را فراهم می كند. البته وقتی كه بیشتر راجع به ساختار جدول صحبت كردیم شما تصویر بهتری از حالت طراحی خواهید داشت. به طور كلی حالت Datasheet برای اضافه كردن و مشاهده داده ها و حالت طراحی برای طراحی و تغییر خود جدول نه داده ها به كار می رود.
برای دیدن جدول در حالت نمایشی طراحی یا Design می توانید جدول خود را انتخاب كرده و سپس بر روی دكمه design در بالای پنجره Database كه قبلا معرفی شد كلیك كنید. بعد از باز كردن پنجره در حالت Design ملاحظه خواهید كرد كه در این حالت هیچ خبری از داده های موجود در جدول نیست و فقط شكل جدول در این حالت در دسترس است.
اگر جدول را در حالت Datasheet باز كرده اید و قصد رفتن به حالت design را دارید این كار را می توانید با استفاده از منو view و انتخاب دو حالت Datasheet view و Design view انجام دهید و به راحتی بین دو حالت جدول حركت كنید.
جدول ساختاری مشخص و اكید دارد. داده های جدول در داخل جدول درون سطرها و ستونها جدول قرارگرفته و سازماندهی می شوند كه به این سطرها و ستونها به ترتیب ركورد و فیلد گفته می شود(حتما به خاطر بسپارید سطر در معنای ركورد و ستون در معنای فیلد به كار می رود.)
هر ركورد جدول بیانگر یك داده مستقل است. مثلا: در جدول اقلام موجودی در انبار هر ركورد جدول نشان دهنده یكی از انواع قطعات موجود در انبار است.هر فیلد ركورد, نشانه دهنده جزیی از داده های مربوط به هر قطعه, مانند شماره قطعه, تعداد و شرح است. اگر قطعه ای 32 عدد موجود باشد, ركورد قطعه فقط یك بار در جدول تكرار می شود اما میزان موجودی در فیلد تعداد منعكس می شود. با توجه كردن به شكل 51 زیر بیشتر مفهوم این بیان را خواهید فهمید.
این كه تمامی ركوردها, فیلدهای مشابهی دارند, به این معنی نیست كه تمامی فیلدهای هر ركورد باید پر باشد. مثلا یك جدول موجودی, ممكن است فیلدی به نام قیمت خرده فروشی داشته باشد, ولی فقط تعداد اندكی از ركوردها, مقداری را در این فیلد نگه داشته باشند. بنابراین برخی از ركوردها قیمت خرده فروشی ندارند علیرغم اینكه پاره ای از ركوردهای جدول, قیمت خرده فروشی دارند.
توجه به این نكته ضروری است كه فیلد مشترك مانند شماره قطعه یا كد مشتری, مبنای ارتباط بین دو جدول مرتبط را تشكیل می دهد و امكان خالی رد كردن این فیلدها داده نمی شود.
وجود فیلد مشتركی كه دو جدول را به یكدیگر مرتبط می كند, بدین معنی است كه امكان رهائی كامل از داده های تكراری وجود ندارد. برای دو جدول مرتبط, داده ها باید تكرار شوند زیرا هر دو جدول باید فیلدهای مشتركی برای ارتباط داشته باشند. شاید اگر برای تمامی داده ها یك جدول بزرگ ایجاد كنید, مجبور به داشتن فیلدهای تكراری نباشید, اما با اینكار زمان زیادی را در ورود داده ها هدر خواهید داد, چون در هر ركورد باید تمامی فیلدهای پایگاه داده وجود داشته باشد و از طرفی بعضی مواقع هم امكان ایجاد یك جدول بزرگ وجود ندارد پس ما مجبور به استفاده از چندین جدول هستیم كه بهترین راه برای جلوگیری از افزایش تعداد داده های مشترك استفاده از ارتباط فیلد مشترك است.
بعد از كار با جدول می توانید جدول را با استفاده از منو File و گزینه Close ببندید.
نگاهی به بازجست:
برای مشاهده بازجستهای هر پایگاه داده باید بر روی شاخص Queries در پنجره Database استفاده كنید. برای باز كردن هر بازجست می توانید بر روی نام آن دوبار كلیك كنید یا بد از انتخاب آن به وسیله ماوس بر روی دكمه Open در بالای پنجره Database كلیك كنید.
هنگامی كه بازجستی را باز می كنید, اكسس آن بازجست را در حالت نمایش Datasheet مربوط به بازجست باز می كند, كه كاملا مشابه حالت نمایشی Datasheet مربوط به جدول است. تنها تفوت در آن است كه حالت نمایشی Datasheet مربوط به بازجست معمولا به اندازه جدول, داده و اطلاعات ندارد. در واقع این حالت نمایشی میزان محدودی از داده ها را, كه مقصود اصلی از ایجاد بازجست است نمایش می دهد. بازجست, داده ها را از یك یا چند جدول انتخاب می كند و می توانید زیرمجموعه ای از داده ها را به عنوان جدول یا گزارش نمایش دهید. در بیشتر مواقع مقدار داده های پایگاه داده بیشتر از آن است كه مایل به مشاهده هستید. هدف از ایجاد بازجست, محدود كردن مقدار داده های به نمایش درآمده است. بازجست انتخابی از جمله متداولترین انواع بازجست ها است. بازجست انتخابی, داده ها را میان دو یا چند جدول انتخاب كرده و نمایش می دهد. علاوه بر حالت نمایشی Datasheet كه مانند حالت نمایشی جدول می باشد بازجست را می توان در حالت نمایشی Design نیز باز كرد كه مربوط به حالت طراحی بازجست است و برای رفتن به این حالت می توانید درست مانند جدول رفتار كنید و یا با انتخاب بازجست مورد نظر و كلیك روی دكمه Design در بالای پنجره Database این حالت را نمایان كنید.
همانطور كه مشاهده می كنید حالت طراحی Design مربوط به بازجست, ظاهر پیچیده ای دارد. اما بعد از آشنایی كامل با بازجست ایجاد و اجرای آن برای شما بسیار ساده خواهد بود. ایجاد بازجست در حالت طراحی Design و نمایش آن در حالت نمایشی Datasheet صورت می پذیرد. بعد از پایان كار خود با بازجست می توانید بوسیله منو File و گزینه Close بازجست را ببندید.
نگاهی به فرم:
برای مشاهده فرمهای یك پایگاه داده, از شاخص Form در پنجره Database استفاده می كنیم. برای مشاهده محتوای هر فرم می توانید در روی نا آن دوبار كلیك كنید و یا پس از انتخاب فرم مورد نظر بر روی دكمه Open در بالای پنجره Database كلیك كنید.
بعد از باز كردن فرم مورد نظر اكسس آنرا در حالت نمایش Form یا Form View نشان خواهد داد. حالت نمایشی Form, فرم را در شكل نهایی آن نشان می دهد و امكان ورود, اصلاح و نمایش داده ها را فراهم می سازد. كلیدهای راهبری كه در زیر اكثر حالات نمایشی وجود دارد, شماره ركورد و تعداد كل آنها را نمایش می دهد.
چهار كلید اطراف نشانگر ركورد, برای گرداندن فرم و نمایش ركوردهای مختلف به كار می رود. شما می توانید ركوردهای اول, بعدی, قبلی و آخری را مشاهده كنید. شماره بین كلیدها, شماره ركورد جاری كه فعلا مشاهده می كنید است.اگر بر روی شماره ركورد جاری, شماره ركورد جدیدی را وارد كنید اكسس در صورت وجود آن ركورد آنرا در فرم نمایش می دهد.كلیدهای راهبری كه در منتهی الیه سمت راست قرار دارد, امكان ایجاد ركورد جدیدی را با یك فرم خالی فراهم می سازد. همانطور كه مشاهده می كنید كلیدهای راهبری مشابه كلیدهای كنترلی پخش صوت طراحی شده اند. با توجه كردن به شكل 52 در زیر مفهوم كلیدهای راهبری را بیشتر درك خواهید كرد.
حالت نمایشی Design در مورد Form نیز شكل فرم را نشان می دهد. برای دسترسی به این حالت شما می توانید درست مانند جدول رفتار كنید و یا با انتخاب فرم مورد نظر بر روی دكمه Design در بالای پنجره Database كلیك كنید. شاید برای شما در این لحظه شكل آن عجیب به نظر بیاید ولی وقتی در درسهای آتی روش ایجاد فرم را فراگرفتید, نحوه خواندن حالت نمایشی Form را نیز خواهید فهمید. با دستكاری در حالت نمایشی Design, می توانید نحوه نمایش داده های درون فرم را تغییر دهید.
در درون فرم حالت نمایشی دیگری نیز وجود دارد و آن حالت نمایشی Datasheet است. كه برای دسترسی به آن بعد از باز كردن فرم مورد نظر می توان از منو View گزینه Datasheet را انتخاب كرد.این حالت كاملا شبیه حالت نمایشی Datasheet در جداول است. مزین حالت نمایشی Datasheet به حالت نمایشی معمولی فرم در این است كه در این حالت تعداد ركورد بیشتری نمایش داده می شود در حالی كه در حالت نمایش معمولی فقط یك ركورد نمایش داده می شود. البته در درسهای آتی بیشتر در مورد این حالت نمایشی صحبت خواهد شد.
بعد از پایان كار با فرم می توانید به وسیله منوی File و گزینه Close از فرم مورد نظر خارج شوید.
نگاهی به گزارش:
برای نمایش گزارشهای هر پایگاه داده می توان از شاخص Reports در پنجره Database استفاده كرد. هرچند كه می توان گزارشها را روی صفحه نمایش بازنگری كرد ولی وقتی كه آنها را بر روی كاغذ چاپ كنیم بسیار مفیدتر خواهند بود. اگر بخواهیم قبل از چاپ محتوای گزارش را مشاهده كنیم می توانیم بر روی نام گزارش مورد نظر دوبار كلیك كنیم یا با انتخاب گزارش موردنظر بر روی دكمه Preview در بالای پنجره Database كلیك كنیم. (البته باید توجه كرد كه گزارش تنها مختص چاپ كردن نیستند و كاربردهای دیگری نیز دارند)
شما می توانید گزارشی بسازید كه تمامی داده های یك جدول, چندین جدول, بازجست را نمایش دهد.با باز كردن گزارش شما آنرا در حالت Print Preview (بازنگری چاپ) به نمایش در خواهید آورد.بازنگری چاپ گزارش را در شكل نهایی آن نشان می دهد, اما بجای چاپ گزارش, آنرا برروی صفحه مشاهده می كنید, تا قبل از چاپ گزارش از صحت آن مطمئن شوید.
در حالت Print Preview در مورد گزارش, امكان تغییر, اضافه یا حذف داده ها از پایگاه داده وجود ندارد. ولی با استفاده از آن می توانید مقادیر مختلفی از اطلاعات را مشاهده كنید. دقت داشته باشید كه در هنگام حركت ماوس بر روی پنجره Print Preview, مكان نمای ماوس به یك ذره بین تبدیل می شود. در این حالت اگر با ماوس كلیك بزنید, تصویر بزرگ شده گزارش را مشاهده می كنید, بدین تزتین می توانید گزارش را از نزدیك مرور كنید.
حالت نمایشی Design در مورد گزارش شكل آنرا نشان می دهد.برای دسترسی به این حالت می توان درست مانند اجزا دیگر عمل كرد ویا با انتخاب گزارش مورد نظر بر روی دكمه Design در بالای پنجره Database كلیك كرد.بعدا با استفاده از حالت نمایشی Design شكل گزارش را تغییر خواهیم داد.
نگاهی به صفحه ها:
برای نمایش صفحه های وب موجود در یك پایگاه داده می توانید بر روی شاخص Pages در پنجره Database كلیك كنید. صفحه ها در یك پایگاه داده اكسس برای استخراج داده ها از جدول به یك صفحه وب مورد استفاده قرار می گیرند درست مانند گزارش با این اختلاف كه این بار به جای چاپ صفحه گزارش آنرا در یك مرورگر وب مانند IE می تواند مشاهده كرد. من نمی خواهم زیاد در مورد صفحه ها در این قسمت توضیح دهم زیرا كاركرد آنها بسیار شبیه گزارشها می باشند و هر كاری كه با گزارش انجام دادیم می توانید با این صفحه ها نیز انجام دهید فقط به خاطر داشته باشید كه اینها هر كدام یك صفحه وب می باشند. در صفحه ها نیز مانند گزارش ها حالت نمایشی Design برای طراحی استفاده می شود.
می توان بزرگترین تفاوت بین گزارشها و صفحه ها را پویاتر بودن صفحات بیان كردن بدین معنی كه شما بهتر از گزارش می توانید اطلاعات موجود در پایگاه داده را مرور كنید و بین آنها حركت كنید.
نگاهی به ماكروها:
ماكروها فهرست فرامینی است كه در آنها كارهایی كه معمولا از طریق صفحه كلید انجام می دهید, تعریف می شود. مثلا می توانید ماكرویی ایجاد كنید كه هنگام وقوع شرایطی خاص مثل هنگامی كه میزا فروش چیزی از تعداد یا مقدار مشخصی كمتر شود, گزارش مشخصی را چاپ كند. البته با استفاده از منوها نیز می توانید گزارش مورد نظر را چاپ كنید ولی ماكرو مراحل كار را خودكار می كند, بدین ترتیب كی توانید با فشار كلید فرمان روی فرم, گزارش را چاپ كنید.
به این نكته توجه كنید كه ماكروها اغلب به كلیدهای فرمان وصل می شوند تا اجرای آنها برای كاربر ساده باشد چون به هرحال شما استفاده كننده هستید و مایلید تا كارها تا حد امكان ساده انجام شود.
توجه كنید كه كلید Run در بالای صفحه Database ماكرو را اجرا می كند ولی تا زمانی كه نحوه عملكرد آنرا در برنامه نمی دانید به هیچ وجه اقدام به اجرای آن نكنید.
هرگاه بخواهید محتویات ماكرو را از پنجره Database مشاهده كنید باید نام ماكرو مورد نظر را انتخاب كرده و بر روی دكمه Design در بالای پنجره Database كلیك كنید كه در این حالت حالت نمایش Design مربوط به ماكرو را مشاهده می كنید. فهرست اعمال ماكرو را در این پنجره مشاهده می كنید به احتمال قوی این اعمال مرموز به نظر می رسندولی به مرور با آنها آشنا خواهید شد.
چون ماكرو فهرست كارهای خودكار شده است و شما هنوز نمی دانید اكسس چه كارهایی می تواند انجام دهد پس در این مقطع نمی توان كار زیادی برای افزایش درك نسبت به ماكرو كرد. پس از پایان كار با ماكرو آنرا به وسیله منو File . گزینه Close ببندید.
نگاهی به مدول ها:
مدولها برنامه های كاملی هستند كه با Visual Basic for Applications نوشته می شوند, و برای خودكار كردن كارها به كار می روند.برخلاف ماكروها كه ساده هستند برنامه كاربردی را می توان به نحوی ایجاد كرد كه به هر حركت استفاده كننده پاسخ داده و عكس العمل نشان دهد. ما در درسهای آینده به چگونگی كار مدولها خواهیم پرداخت ولی به دلایل زیر به طور كامل آنرا توضیح نخواهیم داد:
برنامه نویسی با مدولها به مهارت های كامپیوتری پیشرفته ای نیاز دارد كه من فكر نمی كنم تمامی مطالعه كننده های این دروس به مهارتها آشنا باشند. اكسس محل خوبی برای یادگیری نحوه برنامه نویسی نیست. بسیاری از افراد سالیان متمادی بدون نیاز به نوشتن مدول, بصورتی موثر و كارا از اكسس استفاده می كنند. حتی اگر بخواهیم برنامه های كاربردی قوی در اكسس ایجاد كنیم می توان حتی بدون یك نیاز كوچك به مدول این كارها را انجام داد.
اگر قبلا برنامه نویسی كرده باشید, خصوصا با یكی از زبانهای مشابه Basic مانند Qbasic و BasicA یا Visual Basic در استفاده از مدولها مشكل خاصی نخواهید داشت.
البته در كلاسهای این سایت یكی از همكاران من دروس Visual Basic را برای شما عزیران تدریس می كنند كه بسیار مفید و پرمحتوا می باشد و شما تما با دنبال كردن دروس این همكار عزیز براحتی كار با مدولها را یاد خواهید گرفت و من نیز شما را در این راه یاری خواهم كرد.
پس از پایان كار با مدول می توانید از منو File و گزینه Close اقدام به بستن مدول بكنید.
درک بهتر مفهوم ارتباط
در دروس پیشین به طور تدریجی آشنایی نسبتا كاملی با اجزای یك پایگاه داده آشنا شدیم و محیط پنجره Database را به خوبی شناختیم. حال نوبت آن رسیده است كه شروع به طراحی كنیم و با دستان قدرتمند خود پایگاه داده زیبایی را خلق كنیم ولی قبل از اینكار باید مفهوم ارتباطات بین جداول را بهتر درك كنیم.
در این درس مفهوم ارتباط بین جدولهای یك پایگاه داده را بهتر درك خواهیم كرد و روشهای مختلف ارتباط را یاد خواهیم گرفت و بدین ترتیب برای ایجاد جداول پایگاه داده خود را آماده تر خواهیم كرد.گاهی دقیقا نمی دانیم كه چه نوع داده هایی وارد جدول خواهند شد پس برای رفع این مشكل به تدریج با نظریه طراحی پایگاه داده آشنا می شویم.
درك ارتباط بین جداول:
قبلا گفته شد كه جداول از طریق فیلدهای مشترك به یكدیگر مرتبط هستند. هرچند كه فیلدهای مشترك مرتبط شده, سبب تكرار برخی داده ها میشوند.(در هرجدولی كه به دیگری مرتبط است خود فیلد مشترك دوباره ظاهر می شود), ولی خواهید دید كه وقتی قدام به ایجاد پایگاه داده می كنید, فیلد مشترك كمك می كند تا بسیاری از داده های تكراری, كه در صورت نبود فیلد مشترك ایجاد می شود, از بین ببرید.
ممكن است واژه شناسی پایگاه داده ها گیج كننده باشد اما خوشبختانه ساده ترین زبان زبان ارتباطی است, كه چگونگی ارتباط جداول به یكدیگر را تعریف می كند. در این درس به سه روش ارتباط خواهیم پرداخت:
1-ارتباط یكی به یك 2-ارتباط یك به چند 3-ارتباط چند به چند
فیلدهای كلیدی منحصر به فرد ركوردها:
قبل از تشریح ارتباطات جداول, دقت داشته باشید كه اغلب جداول پایگاه داده, فیلدی به نام فیلد كلید دارند, كه به سایر فیلدهای جدول تقدم دارد. هرچند كه فیلد كلید لزوما مهمترین ارزش اطلاعاتی را ندارد, ولی دری هستند برای ورود به جدول كه نیاز اصلی ما در ارتباط شمرده می شود.فیلد كلید, فیلدی از جدول است كه بصورتی منحصر به فرد هر ركورد را تبیین می كند.(یعنی امكان اینكه فیلد كلید در دو ركورد مانند هم باشند وجود ندارد.)
توجه: فیلد كلید اصلی جدول باید مقداری منحصر به فرد داشته باشد. اكسس امكان تعیین چندین فیلد كلید را می دهد. اگر كلید از چندین فیلد تشكیل شده باشد, یك یا چند تا از این فیلدها ممكن است داده های تكراری داشته باشندولی وقتی تركیب شوند, فیلد ادغامی باید مقدار منحصر به فردی را ایجاد كند. توجه بیشتر به این مثال خالی از لطف نیست: جدول كارمندان معمولا شامل فیلدهایی از قبیل نام كارمند, نشانی, تاریخ تولد, میزان حقوق می شود. بعلاوه همیشه مانند كد ملی, یك شماره كارمندی دارند. كد ملی شما منحصر به فرد است یعنی تنها به یك نفر اختصاص دارد بنابراین این شماره كارمندی فیلد كلیدی خوبی برای فایل كارمندان است.
برای دسترسی به نام, نشانی یا حقوق هر كارمند, صرفنظر از تعداد كارمندان جدول اكسس فقط به شماره كارمند احتیاج دارد.هر كارمند شماره منحصر بفردی دارد لذا هنگامی كه اكسس یكبار شماره كارمندی را گرفت, می تواند آنرا با ركوردی از جدول پیوند دهد, یكبار برای هر ركورد. به این ترتیب اكسس می تواند به بقیه داده های ركورد در سایر فیلدها دسترسی داشته باشد.
توجه: اسامی فیلدها كلیدهای خوبی نیستند, چون افراد بسیاری نام یكسان دارندو یا بسیاری از افراد اسامی را به شكلهای گوناگون می نویسند. زمانی كه یك شركت به مشتریان, كارمندان و اجناس خود عددی را تخصیص می دهد, احتمالا آن شركت پروژه هایش را كامپیوتری كرده است. این اعداد می تواند كلید منحصر به فردی برای یافتن بقیه داده های مرتبط با آن باشند.
همچنین باید به نكته توجه داشته باشید كه فیلد كلید همواره فیلد ارتباط دوجدول مرتبط نیست ولی برای این كار بسیار مناسب است و غالبا برای همین منظور به كار می رود.
دو یا چند فیلد نیز می توانند یك كلید منحصر به فرد را تشكیل دهند. اغلب به فیلد كلید, فیلد كلید اصلی گفته می شود. اگر بخواهید كه دو یا چند فیلد همراه با یكدیگر به عنوان كلیدی منحصر به فرد عمل كنند, باید اكسس را وادارید تا فیلدهای ادغام شده را به عنوان یك فیلد منحصر به فرد در نظر گیرد. مثلا ممكن است بخواهید كه دو فیلد نام خانوادگی و كد پستی را یكدیگر ادغام كنید تا فیلد كلید نحصر به فردی ایجاد شود.
حال كه با مفهوم فیلد كلید برای ارتباط آشنا شدید به انواع ارتباط موجود در اكسس می پردازیم:
ارتباطات یك به یك(One to One):
شاید ارتباط یك به یك نادرترین ارتباط ممكن بین جداول باشد. هنگامی كه در دو جدول تعداد ركوردها یكسان باشد و هر ركورد یك جدول به ركورد دیگری در جدول دیگر مرتبط باشد, بك ارتباط یك به یك بوجود می آید. ارتباط یك به یك نادرست است چون معمولا می توانید آن دو جدول را در یك جدول ادغام كنید.
فیلد كد كالا كلید و فیلد ارتباط را تشكیل می دهد. نخستین ركورد در نخستین جدول به نخستین ركورد در دومین جدول مرتبط شده است.
خود شركت ماكروسافت توصیه می كند كه از ارتباط یك به یك اجتناب كنید. زیرا بهتر آن است كه دو جدول را در یك جدول بزرگتر ادغام كنید, كه این طریقه بسیار كارآتر است. در اكسس هر جدول می تواند تا 256 فیلد داشته باشد ولی اگر وجود جدولی با بیش از 256 فیلد ضرورت داشته باشد,فقط با ایجاد دو یا چند جدول و برقراری ارتباط یك به یك بین آنها, قادر به برآوردن این نیاز خواهید بود. كه برای این منظور هم ماكروسافت امكانات بسیاری را فراهم آورده است از ان جمله امكان دسترسی سریع به اطلاعات جدول دوم از طریق جدول اول بدون باز كردن آن جدول.
ارتباط یك به چند(One to Many):
ارتباط یك به چند شاید متداولترین نوع ارتباط بین جداول باشد. این ارتباط زمانی اتفاق می افتد كه یك ركورد از جدول به یك یا چند ركورد از جدول دیگر مرتبط باشد. به عنوان مثال در جدول موجودی برای هر كالایی كه فروخته می شود, یك ركورد وجود دارد. ولی در جدول سفارشات مشتریان ممكن است برای یك كالا, سفارشات متعددی وجود داشته باشد.
ارتباط یك به چند صرف جویی زیادی در فضای دیسك را سبب می شود. مثلا ارتباط یك به چندی به شما امكان می دهد تا گزارشی تهیه كنید كه شامل مشتری همراه با شرح كالای سفارشی باشد. ولی شرح در هر ركورد سفارش نمی آید. شرح هركالا در جایی مستقل,در ركوردی منحصر بفرد در فایل موجودی قرار دارد. اكسس می تواند در هنگام نیاز, با استفاده از فیلد ارتباطی مشترك از جدول سفارش در جدول موجودی جستجو كند و شرح كالا را از آنجا بردارد. اكسس بدون فیلد كلید نمی تواند تعیین كند كه در برابر هر سفارش چه شرحی را باید قرار دهد.
توجه داشته باشید كه اكسس جدولهای مرتبط را می شناسدو در موقع لزوم اطلاعات صحیح را از آنها استخراج می كند. لذا باید هنگام ایجاد پایگاه داده اكسس این ارتباطات را به اكسس بفهمانید تا در هنگام مشاهده و چاپ داده ها از جداول مرتبط اكسس تمام كارها را انجام دهد.
همچنین قابل ذكر است كه ارتباط چند به یك و یك به چند مشابه هستند, لذا هر دو عبارت به یك معنی به كار می روند.
ارتباطات چند به چند(Many to Many):
اكسس ارتباطات چند به چند را مستقیما پشتیبانی نمی كند ولی می توانید آن را شبیه سازی كنید. ارتباط چند به چند هنگامی ایجاد می شود كه ركوردهای متعددی از یك جدول به یك یا چند ركورد از جدول دیگر مرتبط باشند. براساس تصاویر جداولی كه قبلا مشاهده كرده اید, می توان چنین تصور كرد كه خریداران متعددی, محصولات متعددی را سفارش دهند. بنابراین بین خریداران و محصولات یك ارتباط چند به چند وجود دارد.
جدول خریداران و جدول موجودی محصولات از طریق جدول سفارش به هم متصل می شوند.بنابراین برای ارتباط چند به چند بین خریداران و موجودی محصولات, جدول سفارشات بعنوان واسطه بین این دو جدول عمل می كند.جدول خریداران ارتباطی یك به چند با جدول سفارشات دارد و جدول محصولات نیز ارتباطی یك به چند با جدول سفارشات دارد.پس همانطور كه در شكل 64 در زیر می بینید جدول سفارشات بطور غیر مستقیم بین خریداران و محصولات ارتباط چند به چند ایجاد می كند.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
06-09-2017, 02:28 PM
ارسال: #6
RE: آموزش Microsoft access
گاهی اوقات, جدول مركزی یا واسطه در ارتباط چند به چند جدول اتصال خوانده می شود. فیلدهای كلید اصلی هر دو جدولی كه قرار است به هم مرتبط شوند, باید در این جدول وجود داشته باشد.
درس ارتباطات هم در این قسمت تمام شد و امیدوارم دیگر جای ابهامی در مورد انواع ارتباطات باقی نمانده باشد.
طراحی یک پایگاه داده های جدید
در درس پیش در مورد ارتباطات جداول به طور مفصل توضیحاتی دادیم و انواع ارتباطات را شناختیم حال دیگر قادر به ایجاد پایگاه داده دلخواه خود هستیم و این كار را به تدریج از این درس كه مقدمی بر ایجاد پایگاه داده جدید است آغاز می كنیم.
در این درس در مورد جادوگرهای اكسس (Wizards) صحبت خواهیم كرد. این جادوگرها شما را در ایجاد برنامه های كاربردی متداول پایگاه داده ها, از قبیل مدیریت فهرست پستی یا ورود سفارشات راهنمایی می كنند.هرچند كه نیازهای شما به كار خاص موردنظر یا احتیاجات شخصیتان مربوط است, اما بیشتر پایگاه داده ها به یكی از نمونه های كلی پایگاه داده تعلق دارند. جادوهای اكسس چهارچوب پایگاه داده برنامه كاربردی را ایجاد می كنند, در مرحله بعد شما می توانید آن را اصلاح كنید تا با نیازهای خاص شما تطابق داشته باشد. اما به هرحال برای ایجاد پایگاه داده مجبور به استفاده از جادوگر نیستید. شاید جادوگرها به كنترل مورد نظر شما به عنوان یك پایگاه داده امكانات لازم را فراهم نكنند.
ایجاد پایگاه داده های جدید با استفاده از جادوگر:
برای ایجاد یك پایگاه داده با بهره گیری از جادوگر(Wizard) باید هنگام وارد شدن به اكسس از طریق پنجره اولیه قسمت Access database wizards,pages and projects را انتخاب كنید و یا اگر وارد محیط اكسس شده اید از منو File گزینه New را انتخاب كنید,تا پنجره محاوره ای New كه دارای دو سربرگ است ظاهر شود.
هنگامی كه سربرگ General (عمومی) را انتخاب می كنید, صفحه General ظاهر می شود كه با آن می توانید یك پایگاه داده خالی ایجاد كنید. در دروس بعدی نحوه ایجاد یك پایگاه داده خالی را شرح خواهم داد. اصولا زمانی پایگاه داده خالی لیجاد می كنیم كه بخواهیم تمامی جنبه های اولیه طراحی و ایجاد پایگاه داده را كنترل كنیم. زمانی كه یك پایگاه داده جدید و خالی ایجاد می كنیم اكسس كاری برای شما انجام نمی دهد و هیچ پیش فرضی راجع به پایگاه داده ای كه می خواهید ایجاد كنید,ندارد.
ولی به جای ایجاد یك پایگاه داده خالی می توانید بر روی سربرگ Databases كلیك كنید تا صفحه Databases در پنجره محاوره ای New, نمایان شود. توجه داشته باشید كه جادوگر راهنمای گام به گام اكسس است كه در انجام كارهایی از قبیل ایجاد پایگاه داده جدید به شما كمك می كند. اگر اكسس جادوگری داشته باشد كه امكان ایجاد پایگاه داده ای مشابه آنچه لازم دارید را فراهم سازد راحتتر آن است كه بجای این كه از ابتدا پایگاه داده ایجاد كنید, جادوگر را به كار اندازید. در زیر هر یك از پایگاه داده هایی كه توسط جادوگر می توان ایجاد كرد تشریح شده است, برای اجرای آن كافی است كه نماد مربوطه را انتخاب كنید و بر روی كلید Ok كلیك كنید.
حال به جادوگرهای موجود و كاری كه برای شما در اكسس انجام می دهند توجه كنید:
Asset Tracking(پیگیری اموال): پایگاه داده ای برای مدیریت, نگهداری اموال, فروشندگان و كارمندان شركت ایجاد می كند.
Contact Managment(مدیریت ملاقاتها): پایگاه داده ای برای قرارهای ملاقات و تماسهای تلفنی شخصی شما ایجاد می كند.
Event Managment(مدیریت وقایع):یك پایگاه داده برای وقایعی مانند قراردادها(موافقت نامه ها), كارمندان و قیمتها ایجاد می كند.
Expenses(مخارج و هزینه ها):یك پایگاه داده برای نگهداری گزارشهای مخارج ایجاد می كند.
Inventory Control(كنترل موجودی):پایگاه داده ای برای اطلاعات محصولات, خریداران و سفارشات ایجاد می كند.
Ledger(حساب كل): پایگاه داده ای برای حسابهای كل, شامل تبادلات و حسابها ایجاد می كند.
Order Entry(دریافت سفارش): پایگاه داده ای برای مدیریت سفارشات خریداران, پرداختها و محصولات ایجاد می كند. در این پایگاه داده سیستمی از جداول ایجاد میشود كه تاحدودی به جداولی كه در قبلا در درسهای پیش شرح دادیم تطابق دارد.
Resource Scheduling(زمانبندی منابع): پایگاه داده ای برای مدیریت منابعی از قبیل زمانبندی و اقلام خریداران ایجاد می كند.
Service Call Managment(مدیریت سرویس تلفن):
پایگاه داده ای برای نگهداری اطلاعات خریداران, كار, دستورات كار, قطعات و پرداختها ایجاد می كند. Time and billing(زمان و صورتحساب): پایگاه داده ای برای نگهداری مشتریان, پروژه ها, كارتهای زمانی, كارمندان و پرداختها ایجاد می كند.
توجه كنید كه اگر جادوگری انتخاب كنید در همان پنجره New در طرف راست زیر قسمت Preview شكلی هدف پایگاه داده را كه چندان واضح نیست نشان می دهد یعنی شما می توانید با انتخاب پایگاه داده ابتدا از هدف ایجاد آن از طریق این شكل مطلع شوید و سپس برروی Ok كلیك كنید.
جادوگر نه تنها جداول اصلی پایگاه داده را ایجاد می كند, بلكه همچنین فرمها, گزارشها و حتی ماكروها و برنامه های اصلی را نیز در صورت لزوم ایجاد می كند. استفاده از جادوگر برای ایجاد پایگاه داده اصلی, تهیه پایگاه داده اصلی را بسیار ساده تر می كند. بطور خلاصه مراحل ایجاد یك پایگاه داده با استفاده از جادوگر را شرح می دهم:
1. جادوگر مورد نظر خود را در پنجره New انتخاب كنید و بر روی Ok كلیك كنید.
2. نامی برای ذخیره شدن پایگاه داده انتخاب كنید یا نام پیش فرض را قبول كنید و بر روی Create كلیك كنید.
3. پنجره ای ظاهر می شود كه پایگاه داده ای را كه می خواهید ایجاد كنید به شما معرفی می كند و شكل كلی آن را اعلام می كند. اگر این همان پایگاه داده مورد نظر شماست بر روی Next كلیك كنید.
4. در پنجره بعدی در مورد جداول و دیگر اجزایی كه ایجاد خواهد شد به شما اطلاعاتی می دهد شما می توانید از لیست موجود جدولهای مورد نظر خود را انتخاب یا حذف كنید و سپس بر روی Next كلیك كنید.
5. در پنجره بعدی لیستی ظاهر می شود كه شما می توانید شكل ظاهری پایگاه داده خود را از لیست انتخاب كنید شكل مورد علاقه خود را انتخاب كرده بر روی Next كلیك كنید.
6. در پنجره بعدی شكل كلی گزارشهای شما را نشان می دهد در این قسمت هم با انتخاب شكل موردنظر خود روی Next كلیك كنید.
7. در این قسمت عنوان پایگاه داده از شما سوال می شود می توانید نام پیش فرض را انتخاب كرده و بر روی Next كلیك كنید.
8. حال دیگر كار جادوگر تمام شده است می توانید بر روی Finish كلیك كنید.
9. بعدی مدتی كه اكسس تمامی جداولها و اجزا را ایجاد كرد می توانید با پایگاه داده كار كنید. توجه كنید كه در هر مرحله ای كه منصرف شدید می توانید بر روی Cancel كلیك كنید.
10. ذكر این نكته نیز ضروری به نظر می رسدبعضی از سوالها كه در هنگام ایجاد پایگاه داده با استفاده از جادوگر از شما می شود شاید برای شما گنگ به نظر برسد ولی مطمئنا بعد از یادگیری كامل این سوالات را می توانید به راحتی جواب دهید. پس حتما باید با ایجاد یك پایگاه داده خالی آشنا شوید.
طراحی یك پایگاه داده جدید:
اگر قصد دارید كه از جادوگر استفاده نكنید كه به نظر من كار معقولانه ای است باید مراحل زیر را بپیمایید:
1. هنگام وارد شدن به اكسس از پنجره اولیه باز شده گزینه Blank access database راانتخاب كنید و اگر وارد محیط اكسس شده اید می توانید از منو File گزینه New را انتخاب كنید و از پنجره New در سربرگ General شكل database را انتخاب كرده و برروی Ok كلیك كنید.
2. حال باید محل ذخیره شده پایگاه داده را انتخاب كرده و نامی برای آن انتخاب كنید كه من مطمئن هستم با اینكار آشنایی لازم را دارید پس نامی برای پایگاه داده خود انتخاب كرده و بر روی Create كلیك كنید.
3. حال اكسس پایگاه داده را ایجاد كرده و صفحه خالی در برابر شما ظاهر شده است از این قسمت به بعد باید آشنایی لازم را به كارهای پیشرفته داشته باشید.
توجه كنید كه هنگامی اصول كار اكسس را رفته رفته بهتر یاد گرفتید جادوگرها هم بهتر درك خواهید كرد.
میله ابزار پنجره Database:
هنگامی كه یك پایگاه داده جدید ایجاد كرده باشید میله ابزار این میله ابزار در حالات مختلف تغییر می كند و امكانات دیگری را به شما می رساند.
درس مربوط به طراحی پایگاه داده جدید نیز در اینجا تمام می شود امیدوارم حالا شما قادر به ایجاد پایگاه داده ای جدید با استفاده از جادوگر شده باشید. در درس بعدی یكی از مفاهیم پیشرفته و ضروری اكسس را یاد خواهید گرفت یعنی با تعریف جدول و نحوه عملكرد آن به صورت پیشرفته آشنا می شوید.
تعریف جدول
حال كه با مفهوم ارتباطات آشنا شدیم و در درس قبل كاربرد ویزارد و همچنین ایجاد پایگاه داده خالی را شرح دادیم نوبت آن رسیده است كه به سراغ مهمترین و اصلی ترین جز در یك پایگاه داده برویم و آن جداول می باشند. در این درس قصد داریم با آنها آشنایی لازم را كسب كنیم.
در این درس نحوه تعریف جداول پایگاه داده را شرح خواهم داد. صرف نظر از اینكه ما برای ایجاد پایگاه داده از جادوگر استفاده كرده یا پایگاه داده خالی ایجاد كرده ایم آشنایی با نحوه ایجاد, جابجایی و تغییر جداول پایگاه داده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.همانگونه كه قبلا هم گفته شد داده های موجود در پایگاه داده در جدولها جای می گیرند و تسلط بر جداول مهمترین مهارتی است كه باید بعنوان كاربر اكسس داشته باشید. من در این درس شرح خواهم داد كه چگونه جدول جدیدی درست كنید. برای ایجاد جدول نخست باید انرا نامگذاری كنید و سپس نوع داده های درون انرا تعریف كنید. این امور كه مربوط به طراحی جدول است یكی از ساده ترین كارها در اكسس است و البته جالب پس این درس نكات قابل توجهی برای شما خواهد داشت.

ایجاد جدول جدید:
وقتی كه می خواهید یك جدول جدید ایجاد كنید, با كلیك كردن بر روی شاخص Tables در پنجره Database به صفحه جداول(Tables) می روید.(البته توجه كنید كه این صفحه هنگامی كه پایگاه داده را باز یا ایجاد می كنید به صورت پیش فرض ظاهر می شود).حال برای ایجاد جدولی جدید باید بر روی دكمه New در بالای پنجره Database كلیك كنید. هنگامی كه بر روی این دكمه كلیك می كنیداكسس پنجره محاوره ای كوچكی به نام New Table را نشان می دهد.(كلید میانبری كه شما می توانید برای دسترسی به این پنجره كوچك استفاده كنید كلید Alt+N می باشد كه به سرعت شما را به این پنجره می برد).
در این پنجره باید انتخاب كنیم كه می خواهیم ایجاد جدول را در چه محیطی ادامه دهیم كه به نظر من حالت نمایشی Design بهترین حالت نمایشی برای ایجاد و كار با جدول است,برای ایجاد جدول گزینه Design View را از پنجره محاوره ای New Table انتخاب كرده و بر روی Ok كلیك كنید. برای آشنایی شما با دیگر گزینه های این پنجره یعنی New Table آنها را در زیر به طور خلاصه شرح می دهم.
Datasheet View: جدولی كلی به شكل صفحه گسترده می سازد كه می توانید داده های جدید را در آن اضافه كنید. این جدول بسیار ساده بوده و برای ایجاد پایگاه داده پیشرفته اصلا مناسب نیست.
Design View: امكان تعیین تمامی خصوصیات جدول جدید مانند نام فیلد, نوع داده, و حتی ملاحظات امنیتی, را فراهم می كند.این گزینه برای ایجاد هر گونه جدول مناسب است.
Table Wizard: امكان انتخاب از میان فهرستی از جادوگرهای از پیش نوشته شده را فراهم می سازد كه از این جادوگرها برای ایجاد جداول خاص مانند فهرست پستی یا جدول موجودی استفاده می شود. من این گزینه را برای ایجاد جدول به هیچ وجه پیشنهاد نمی كنم.
Import Table: از یك فایل داده غیر اكسس, جدولی ایجاد می كند.
Link Table: از یك فایل داده اكسس یا غیراكسس, جدول دیگری می سازد. این جدول اتصالی را نگه می دارد كه اگر فایل داده خارجی تغییر كند جدول اكسس نیز تغییر كند.
به موضوع اصلی برمی گردیم یعنی حالت نمایشی Design. این حالت نمایشی بیشترین میزان كنترل را برروی جدولی كه قصد ایجاد آنرا دارید فراهم می سازد. هنگامی كه برحالت نمایشی Design تسلط پیدا كردید, می توانید هر جدولی را ایجاد و اصلاح كرده و یا مطابق میلتان دستكاری كنید, و این شامل جداولی كه با جادوگر ایجاد كرده این نیز می شود.بعد از انتخاب حالت Design View از پنجره New Table جدول جدیدی را خواهید دید كه اصول كار ما از اینجا شكل می گیرد.
لازم به یادآوری است كه همانطور كه قبلا گفتم برای رفتن از حالت نمایشی Design View به حالت نمایشی Datasheet View می توانید از منو View یا میله ابزار استفاده كنید. در میله ابزار اولین انتخاب كه به شكل جدول كوچكی است برای اینكار طراحی شده است.در شكل 81 در زیر شما می توانید میله ابزار را در بعد از باز شدن پنجره Design تغییر كرده است ببینید و با آن آشنا شوید و سعی كنید آنرا به خاطر بسپارید.ذكر این نكته قابل توجه است كه اكسس همواره میله ابزار را تغییر می دهد را فرامین كارایی بهتری را ایجاد كنند.
نخستین جدول خود را طراحی كنید:
در میله عنوان پنجره Design View, نام جدول همراه با كلمه Table كه معرف پنجره است, نشان داده می شود.اكسس به طور خودكار نخستین جدول را Table1 می نامد(یعنی شما در میله عنوان این عبارت را می بینید Table1:Table)اما هرگاه كه بخواهید جدول را در فایل پایگاه داده ذخیره كنید,امكان تغییر نام وجود دارد. هر سطر در پنجره Design View یك فیلد را مشخص می كندیعنی در این پنجره ما می توانیم نوع فیلدها و نام آنها را در سطرها تعریف كنیم و كار اصلی این پنجره به شمار می رود.همانگونه كه ملاحظه می شود, پنجره Design View دارای میله گردان عمودی در سمت راست است لذا در صورت تمایل تا 256 فیلد می توانید اضافه كنید و با استفاده از میله گردان قادر به حركت بین فیلدها هستند.
هنگامی كه فیلدی می خواهیم اضافه كنیم باید در سه ستون پنجره Design View آن فیلد را به طور كامل تعریف می كنیم.در زیر وظیف هر یك از ستونها كه در تعریف فیلدهای جدول كاربرد دارند تشریح شده است:
Field Name(نام فیلد):باید به هر فیلدنامی تخصیص دهید.طول نام آن تا 64 حرف می تواند باشد.نام فیلد باید عنوانی منحصر بفرد باشد.برای فیلدی كه ارقام حقوق را نگه می دارد,بهترین نام حقوق یا مبلغ حقوق است.نام فیلد می تواند فضای خالی و سایر علایم خاص بجز نقطه,علامت تعجب,علامت تكیه صدا(')یا براكت را شامل شود.توجه داشته باشید كه هنگام كار با جدول برای رجوع به فیلد از نام آن استفاده می شود.
Data Type(نوع داده):نوع داده ای را كه در فیلد جای می گیرد را تعیین می كند. اكسس داده های مختلفی را دارا است.به عنوان مثال برای فیلد حقوق باید داده ای از نوع ارز یا انتخاب كرد
Description(شرح):شرح اختیاری است و برای توضیح فیلد به كار می رود.می توانید منشا و محتوای فیلد را در آن تشرح كنید.توجه داشته باشید كه پر كردن یا نكردن این قسمت اصلا تاثیری در جدول نخواهد داشت.
توجه:ایجاد شرح برای هر فیلد عاذت خوبی است.در هنگام توسعه بعدی برنامه,این كار بسیار سودمند خواهد بود.برای فیلدها اسامی معنی دار انتخاب كنیدتا بعدا داده های داخل فیلد از طریق نامش قابل شناسایی باشند. مثلا:تاریخ تولد,نام فیلد خوبی برای تاریخ تولد كارمند است, حال آنكه نامی مانند فیلد3, محتوای فیلد را مشخص نمی كند.
مفهوم اولین و آخرین ستونهای جدول پنجره Design view یعنی ستونهای نام فیلد و شرح از نامشان مشخص است.
نام فیلد شرح كوچكی از فیلد است و برای رجوع به فیلد و محتوای آن مورد استفاده قرار می گیرد.مثلا: در یك گزارش دستمزد اگر قرار باشد مقادیر حقوق كه در فیلد حقوق ذخیره شده است چاپ شود به این فیلد رجوع می شود.فیلد شرح بعنوان مرجعی برای مستندسازی محتوای فیلد به كار می رود.اكسس از این فیلد هیچ استفاده ای نمی كند, ولی شما باید از این بخش برای شرح هر فیلد پایگاه داده استفاده كنید. اگر با سایر همكاران برروی یك پروژه پایگاه داده كار می كنید,هریك از شما باید هر فیلدی را كه به پایگاه داده اضافه می كنید را مستند كنید,تا دیگران از علت وجود فیلد كاملا آگاه باشند.
توجه:فیلدها را بیش از حد مستند نكنید.برای نمونه,یك ستون خالی شرح بهتری از شرحی است كه تاثیری نداشته باشد.مثلا نوشتن شرح "فیلد سوم" زائد بوده و در واقع توضیحی نمی دهد.بعلاوه شرحی كه مشابه نام فیلد باشدنیز غیرضروری است. هرفیلدی به شرح نیاز ندارد.مثلا فیلدی با نام نرخ مالیات, در جدول دستمزد, به فیلد شرح احتیاجی ندارد. اگر نامی كه برای فیلد انتخاب می كنید بامعنی باشد اصلا به شرح نیاز ندارد.
ستون میانی در پنجره Design View نوع داده را تعیین می كند.برای این فیلد,به اطلاعات بیشتری نیاز دارید.داده های اكسس به اشكال مختلفی ظاهر می شوند.شكل داده های فیلد مشخص كننده كاری است كه با فیلد و محتوای آن می توانید انجام دهید. ستون Data Type و كلیه موارد مربوط به آن در درس بعدی توضیح داده خواهد شد.
هرگاه فیلدی (یا فیلدهایی)را اضافه كردید كه می خواهید كلید اصلی باشد,باید موقعی كه نشانگر ماوس روی سطر موردنظر است دكمه Primary Key را از میله ابزار فشار دهید(دكمه ای كه تصویر كلید روی آن است).یا می توانید با انتخاب سطر موردنظر از منو Edit گزینه Primary Key را انتخاب كنید. همچنین یك روش دیگر برای مشخص كردن كلید اصلی كلیك راست كردن برروی سطر مورد نظر و انتخاب Primary Key از منو ظاهر شده است. پس از انتخاب فیلد كلید اصلی اكسس در سمت چپ فیلد تصویر كلید را نشان می دهد. توجه كنید كه هر جدولی كه ایجاد می كنید باید حتما یك كلید اصلی داشته باشد در درسهای پیش در مورد كلید اصلی به طور مفصل صحبت كردیم. پس باید به یاد داشته باشیم كه در هنگام ایجاد جدول یك فیلد را به عنوان كلید اصلی انتخاب كنیم.
توجه:برای اینكه بیش از یك فیلد را در كلید اصلی قرار دهید باید كلید Ctrl را پایین نگه دارید و همزمان سطرهایی را كه می خواهید به عنوان كلید اصلی باشند انتخاب كنید سپس از میله ابزار Primary Key را كلیك كنید. اكسس در سمت چپ كلیه فیلدهایی كه جز كلید اصلی هستند تصویر كلید را قرار می دهد.
توجه:اگر فیلد كلید اصلی را تعریف نكنید در هنگام بستن یا ذخیره كردن جدول طراحی شده اكسس از شما سوال می كند كه آیا می خواهید چنین فیلدی داشته باشید اگر پاسخ Yes را بدهید اكسس فیلدی از نوع Auto Number(بعدا توضیح داده خواهد شد)به جدول اضافه كرده و آن را كلید اصلی قرار می دهد. اگر مطمئن هستید كه هرگز به كلید اصلی نیاز ندارید (معمولا به یك فیلد كلید اصلی نیاز است) No را انتخای كنید.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
06-09-2017, 02:31 PM
ارسال: #7
RE: آموزش Microsoft access
معرفی Access :
اکسس نرم افزاری است برای مديريت و پياده سازی بانکهای اطلاعاتی.
بانک اطلاعاتی چيست و چه کاربردی دارد؟
اگر آفيس را يک برنامه برای انجام فعاليتهای موجود در يک اداره فرض کنيم با Word کارهای تايپی با Excel کارهای آماری و حسابداری و ... و با Power گزارشهای کاری جهت ارائه مطلب تهيه ميشود.
حال اگر بررسی کنيم که در اداراتی که ما روزمره با آن سروکار داريم اغلب از رايانه برای انجام چه کاری استفاده می کنند به اين نتيجه می رسيم که اغلب دارای يک برنامه خاص بوده که اطلاعات مربوط به آنرا در آن ذخيره می کنند. و يا اينکه در بحث ماشينی کردن ادارات ميگويند ميخواهيم اطلاعاتی که در دفاتر و... ثبت می شود را در رايانه ثبت کنيم تا کار آسانتر و سريعتر شود و حجم کار و اطلاعات نيز کاهش يابد. لذا ۹۰ درصد کاربرد رايانه در ادارات ذخيره سازی و بازيابی اطلاعات مربوط به خود در يک برنامه است. به اين برنامه ها که کار ذخيره و باز يابی اطلاعات را انجام می دهند بانک اطلاعاتی گويند.
Access برنامه ای است برای طراحی و ساخت برنامه های بانک اطلاعاتی. لذا يک فايل اکسس توسط يک طراح ساخته شده و هيچگاه بايگانی نمی شود و همواره يک اپراتور مشغول ورود اطلاعات برای بروز نگه داشتن آن است. لذا اکسس يک نرم افزار برای ساخت برنامه های بانک اطلاعاتی است. به همين دليل بسيار تخصصی و پيشرفته بوده و برای يادگيری آن بايستی وقت و تجربه زيادی را صرف کرد.
قرار داد اکسس در کنار ديگر برنامه های کاربردی آفيس و هم تراز کردن آن با آنها و سخت بودن کار در آن باعث شده است افراد و حتی اساتيد رايانه نسبت به آن کم لطفی داشته باشند.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
06-09-2017, 02:32 PM
ارسال: #8
RE: آموزش Microsoft access
1) اكسس چيست ؟
اكسس ابزار توليد بانك هاي اطلاعاتي رابطه اي است .
نخست اكسس ابزاري براي توليد بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي است . بانك هاي اطلاعاتي امكان گرد آوري انواع اطلاعات را براي ذخيره سازي ,جستجو و بازيابي فراهم مي كنند . اكسس در گردآوري اطلاعات از طريق كاربرد ويوي Datasheet يا يك فرم شخصي يك ابزار فوق العاده است .
دوم اكسس امكان ذخيره سازي داده ها را فراهم مي كند . اكسس حق انتخاب ذخيره سازي فيزيكي بانك اطلاعاتي (يعني محلي كه داده ها واقعا در آنجا ذخيره مي شوند ) را فراهم مي كند .
در پايان اكسس يك ابزار بانك اطلاعاتي رابطه اي است . بانك هاي اطلاعاتي رابطه اي از متنوع ترين بانك هاي اطلاعاتي هستند كه تا به حال توليد شده اند .

اجزا بانك هاي اطلاعاتي اكسس
چون مي دانيم كه اكسس يك بانك اطلاعاتي است اين را هم مي دانيم كه برقراري ارتباط با مخزن كه داده ها در آنجا ذخيره مي شوند را نيز فراهم مي كند . اكسس محيط كاملي براي توليد برنامه هاي كاربردي بانك اطلاعاتي است .
جداول
بارزترين جز هر بانك اطلاعاتي , جداول است.اين همان محلي است كه داده ها نگهداري مي شوند . هر جدول مجموعه اي از ركودهايي است كه مي توان به فيلدهايي تقسيم نمود . هر فيلد محل نگهداري جزئي از اطلاعات مربوط به ركوردي است كه در آن قرار دارد .
جداول اكسس را مي توان در يكي از دو ويوي Datasheet يا Design مشاهده نمود . در ويوي Datasheet داده هاي هر ركورد در جداول وارد مي شوند . در ويوي Design , شيوه عملكرد جدول تتعريف مي شود .
پرس و جوهاو ويو ها
يك پرس و جو ( يا ويو , بسته به محيط ذخيره سازي داده ها ) در يك بانك اطلاعاتي براي جستجو , مشاهده و اصلاح داده هاي موجد در جداول به كار مي رود . از پرس جوها مي توانيد براي اصلاح ساختار جداول يا دستيابي به داده هايي كه نسبت به بانك اطلاعاتي اكسس خارجي به شمار مي آيند .
فرم ها
يكي از قدرتمندترين ويژگيهاي اكسس , قابليت ايجاد فرم هايي است كه مي توان براي وارد كردن , ويرايش و جستجوي داده ها به كار برد . پس از ايجاد فرم ظاهر و عملكرد آن همچون يك برنامه كاربردي مبتني بر ويندوز است .
گزارش ها
گزارش ها , همچون فرم ها از يك منبع , مثلا يك جدول يا يك پرس و جو , براي فراهم كردن داده اي واقعي استفاده مي كنند . طراحي گزارش شيوه ارائه داده ها را به هنگام چاپ , نمايش پيش از چاپ يا صدور گزارش مي كند .
صفحه هاي دستيابي به داده ها
صفحه هاي دستيابي به داده ها , صفحه هاي وبي هستند كه مي توانيد ايجاد و با يك بانك اطلاعاتي اكسس مرتبط كنيد . اين صفحه ها مي توانند داده هاي موجد در بانك اطلاعاتي را بازيابي يا به روز رسانند و شباهت بسيار زيادي به فرم هاي اكسس دارند . اين صفحه ها براي انجام كارهاي خود به اينترنت اكسپلورر نگارش 5 نياز دارد .
ماكروها و پيمانه ها
و در پايان اينكه اكسس قابليت ايجاد و استفاده از ماكروها و پيمانه ها را فراهم مي كند . آنها شما را در رسيدن به بعد عملياتي يك بانك اطلاعاتي ياري مي كنند . اين پيمانه ها و ماكروها روشي براي پردازش و استفاده از جداول , پرس و جوها , فرم ها و گزارش هاي موجد در يك بانك اطلاعاتي فراهم مي كنند .
ماكروها صرفا مجموعه اي از عمليات هستند كه هر يك عمل خاصيرا در پروژه اكسس انجام مي دهند .

باز كردن يك بانك اطلاعاتي از طريق اكسس
زماني كه اكسس را اجرا مي كنيد , نخستين صفحه آن سوال خواهد كرد كه مايل به باز كردن يك بانك اطلاعاتي هستيد , يا ايجاد يك بانك جديد . دكمه راديويي كنار Blank Database را مي توانيد براي ايجاد يك بانك اطلاعاتي جديد از اين منو انتخاب كنيد . اگر Access Database Wizards,pages, and Projects را انتخاب كنيد , ويزاردي اجرا مي شود كه سوالات مختلفي درباره بانك اطلاعاتي مورد نظرتان مي پرسد و شما را در ايجاد عناصر اساسي ياري مي كند . اگر Open and Existing File را انتخاب كنيد , اكسس سوال خواهد كرد كه كدام بانك اطلاعاتي را باز كند . چنانچه بانك اطلاعاتي مورد نظرتان در فهرست نبود , More Files را انتخاب كنيد . اكسس امكان انتخاب بانك اطلاعاتي مورد نظر را برايتان فراهم مي كند .
پنجره بانك اطلاعاتي
پنجره بانك اطلاعاتي دو قسمت اصلي دارد . فهرستي از انواع شي ها در قسمت سمت چپ پنجره نمايش داده مي شود . قسمت سمت راست نيز فهرستي از شي هايي را نشان مي دهد كه از فهرست سمت چپ اتنخاب شده اند . برخي از اشخاص فهرست سمت چپ را (( خط فولدر )) مي نامند . اين فهرست داراي دو قسمت است . قسمت بالايي اين فهرست كه Objects ناميده مي شود شامل Tables , Queries, forms , Reports , Pages , Macros, Madules است . قسمت پائيني كه GROUPS ناميده مي شود شامل گروهي به نام Favorites است . گروهها شي هايي هستند كه در بر گيرنده شي هايي مي باشند كه اغلب در بانك اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

هفت شي اصلي بانك هاي اطلاعاتي اكسس
جداول
هر جدول براي نگهداري داده هاي خام بانك اطلاعاتي است . داده ها را شما در جداول وارد مي كنيد . جداول سپس اين داده ها را به شكل سطرها و ستونهايي سازماندهي مي كنند . وقتي يك بانك اطلاعاتي را باز مي كنيد , ويوي پيش فرض , فهرست جدولي است .
پرس و جوها
هر پرس و جو براي استخراج اطلاعات مورد نظر از يك بانك اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد . هر پرس و جو مي تواند گروهي از ركورد ها را كه شرائط خاصي را دارا هستند انتخاب كند . فرم ها مي توانند پرس و جوها را بگونه اي به كار برند تا تنها ركورد هاي مورد نظر چاپ شوند . پرس جوهاي ديگر آماده نمود . با استفاده از پرس و جوها مي توان ركورد هاي بانك اطلاعاتي را انتخاب كرد , تغيير داد و يا حذف نمود .
فرم ها
فرم ها را مي توان به روشهاي گوناگوني به كار برد , اما متداولترين روش براي استفاده از آنها ,براي ورود و نمايش داده هاست . با استفاده از فرم هاي ورود داده ها مي توان كاربران را به گونهاي ياري نمود تا داده ها را به سرعت , به دقت و به آساني وارد جداول كنند . فرم ها داده ها را نسبت به يك جدول معمولي , به شكل ساختار يافته تري نمايش مي دهند . با استفاده از يك فرم مي توانيد ركوردهاي يك جدول را تغيير دهيد , افزايش دهيد , حذف كنيد و يا مشاهده كنيد . فرم هاي نمايشي براي نمايش اطلاعات خاصي از يك جدول معين به كار مي روند .
گزارش ها
گزارشها داده هاي انتخابي تان را با فرم چاپ شده اي نمايش مي دهند , و يا مي توان آنها را بر اساس پرس و جوها تهيه نمود تا تنها اطلاعاتي را كه حائز شرائط مورد نظر هستند نمايش دهند . گزارشها را مي توان براساس چند جدول پرس و جو نيز تهيه نمود تا رابطه پيچيده بين داده ها را نيز نشان دهند .
صفحه ها
صفحه ها شي هاي جديدي در اكسس هستند كه نام فرم آنها , صفحه هاي دستيابي به داهد ها است . صفحه ها , سند هاي HTML هستند كه مي توان مستقيما با داده هاي يك بانك اطلاعاتي مرتبط نمود . اين سند ها شباهت زيادي به فرم هاي اكسس دارند , اما طراحي آنها براي آن است كه با اينترنت اكسپلورر مشاهده شوند . يكي از تفاوتهاي بزرگ صفحه هاي دستيابي به داده ها با فرم ها در ان است كه صفحه ها در فايلي به غير از بانك اطلاعاتي ذخيره مي شوند , در صورتي كه فرم ها در فايل بانك اطلاعاتي ذخيره مي شوند . به همين دليل است كه صفحه ها براي آن طراحي مي شوند تا با مرورگر (browser ) اينترنت ( خصوصا انترنت اكسپلورر نگارش 5 ) مورد استفاده قرار گيرند و از HTML پويا استفاده كنند .
ماكروها
ماكروها به خودكار كردن كارهاي تكراري , بدون نوشتن برنامه هاي پيچيده يا فراگيري يك زبان برنامه سازي , ياري مي كنند .
رابطه ها
اين جداول از طريق فيلدي كه در هر يك از جداول موجود است و مقادير مشترك دارند با يكديگر مرتبط مي شوند . نيازي به يكسان بودن نام فيلدها نيست , اما مقادير فيلدها بايد با يكديگر تطابق داشته باشند . طراحي مناسب جداول و رابطه ها شما را در پيشگري از ذخيره سازي داده ها يكسان در جاهاي مختلف ياري مي كند . حذف داده هاي تكراري نه تنها سبب صرفه جويي در وقت مي شود , بلكه سبب درست و دقيق بودن داده ها نيز مي شود . اين امر ممكن است در حال حاضر پيچيده به نظر رسد .
تب Contents
فهرست موضوعات (( راهنما)) در تب Contents بسياري عمومي است . براي نمايش موضوعات خاص تر , نماد گرافيكي مورد نظر را دومرتبه متوالي بوسيله ماوس برگزينيد . اگر نشانه رو ماوس را به ذيل نماد گرافيكي يك كتاب باز ببريد و دكمه ماوس را دو مرتبه متوالي فشار دهيد , نمايش موضوع مورد نظر به پايان مي رسد . برگزيدن موضوعات عمومي شما را به موضوعات خاص (( راهنما)) مي رساند .
تب Index
براي انجام جستجوي الفبايي مي توانيد تب Index را بوسيله ماوس انتخاب كنيد . چند حرف نخست موضوع مورد نظرتان را تايپ كنيد تا منوي موضوعات به نخستين موضوعي كه با آن حرف شروع مي شود تغيير يابد .

ScreenTip ها
Screen tip ها همچون راهنماي ابزارها هستند, با اين تفاوت كه معمولا اطلاعات بيشتري نمايش مي دهند. Screen tip ها شرح كوتاهي درباره قسمتهاي مختلف اكسس نمايش مي دهند .

استفاده از ويوي Datasheet
مروري بر ويندوهاي Datasheet
ويوهاي Datasheet شباهت زيادي به صفه هاي گسترده اكسل دارند . هر سطر نمايانگر يك ركورد از جدول يا نتائج پرس و جو است . هر ستون نمايانگر يك فيلد از جدول يا نتائج پرس و جو است . جداول پرس و جوهاو فرم ها همگي داراي ويوهاي Datasheet هستند .
خط ابزارهاي مورد استفاده
خط ابزارها به طور گستردهاي در اكسس و بيشتر برنامه هاي آفيس 2000 , براي انجام كارهاي متداول مورد استفاده قرار مي گيرند . منظور از خط ابزارها , دكمه هاي ذيل منوي اصلي برنامه كاربردي است . اين دكمه ها امكان آن را فراهم مي كنند تا با استفاده از فشردن دكمه ماوس بتوانيد كارهاي متداول را انجام دهيد .
مرتب سازي برگ داده ها
يكي از مفيدترين ويژگيهاي برنامه هاي كاربردي بانك اطلاعاتي , قابليت مرتب سازي داده هاست . اكسس نيز ابزار مرتب سازي قدرتمندي دارد كه با برگزيدن يك دكمه به وسيله ماوس قابل استفاده است .
ركوردهاي نمايش داده شده در پنجره بانك اطلاعاتي را مي توان تنها با متمايز كردن ستون مورد نظر و سپس برگزيدن دكمه خاص اين كار از خط ابزار مرتب نمود . داده ها را مي توان به طور نزولي يا صعودي مرتب نمود . براي اينكه داده ها را بر اساس بيش از يك ستون مرتب كنيد , ستونها مي بايست در پنجره برگ داده ها در كنار يكديگر باشند . مي بايست هر يك از ستونهاي مورد نظر را متمايز كنيد . اكسس سپس مرتب سازي چپ ترين آغاز مي كند .
انواع مختلفي از داده ها , به غير از فيلدهاي memo , hyperlink و ole , را مي توانيد مرتب كنيد . داده هاي نوع memo و ole object قابل مرتب سازي نبوده و داده هاي hyperlink نيز در فرمت قابل مرتب سازيي نيستند .
فيلد هاي hyperlink حاوي نشاني شي هايي هستند كه با فرمت هاي مختلف ذخيره شده اند .
از دو دكمه خط ابزار براي مرتب سازي استفاده مي شود , sort ascending و sort descending . اگر ستون مورد نظرتان كانون توجه باشد ( يعني اگر مكان نما در آن باشد ) , اين دكمه ها را مي توانيد براي مرتب سازي برگزينيد . از گزينه sort و records و سپس sort ascending يا sort descending نيز مي توانيد استفاده كنيد .
اگر مي خواهيد عمل مرتب سازي را بر اساس چند ستون مجاور هم انجام دهيد , كافي است آنها را با پايين نگهداشتن كليد shift و برگزيدن سر ستون شان به وسيله ماوس , و سپس برگزيدن دكمه مرتب سازي مورد نظر مرتب كنيد . براي اينكه داده هاي برگ داده ها را به ترتيب اولشان بازگردانيد , گزينه remove filter/sort , records را انتخاب كنيد .
پيدا كردن و فيلتر ركوردها
ويژگي ديگري كه بانك هاي اطلاعاتي را مفيد مي سازد , قابليت پيدا كردن و فيلتر كردن داده هاست . قابليت پيدا كردن و فيلتر كردن بدين معناست كه مي توانيد اطلاعات مورد نظرتان را در زمان كوتاهي پيدا مي شود . تفاوت بين اين دو عمل در ويو datasheet آنهاست . وقتي به دنبال داده هايي هستيد , هر بار تنها يك ركورد پيدا مي شود . اما در طي عمل فيلتر كردن به دليل محدود شدن داده ها , ركوردهاي بيشتري پيدا مي شوند .
استفاده از Filter by form
اينك به بررسي ويژگي FILTER BY FROM مي پردازيم . اين ويژگي به شما امكان مي دهد كه عمل فيلتر كردن را همزمان بر اساس چند فيلد انجام دهيد . دكمه filter by form را به وسيله ماوس برگزينيد . پنجره به حالت جدولي تغيير مي يابد و پيامCustomer : filter by form“ در خط عنوان آن نمايش داده مي شود . توجه كنيد كه شرط Owner هنوز در فيلد Contact title موجود است . با استفاده از خط پيمايش ( scroll bar ) افقي پايين اين پنجره به فيلد Country برويد .
كار با ركوردها در برگ داده ها
حال كه داده هاي مورد نظرتان در برگ داده ها نمايش داده شده اند , وقت آن است كه كارهايي برروي داده ها انجام دهيم . اين قسمت توضيح مي دهد كه چگونه مي توان داده ها را در برگ داده ها ويرايش نمود .
بيشتر ويرايشهاي مورد بررسي در اين قسمت مشروط بر آن هستند كه برگ داده ها مورد نظر قابل به روزرساني هستند , يعني مجاز به روزرساني ركوردها باشيد . برخي از پرس و جوهايي كه در اكسس مي توانيد اجرا كنيد , مجم.عه اي از داده هاي قابل ويرايش را به عنوان خروجي باز مي گردانند . متاسفانه اكسس هميشه يك نشان عيني مبني بر غير قابل ويرايش بودن برگ داده ها ارائه نمي كند . اگر اقدام به تايپ يكي از فيلد هاي غير قابل ويرايش بكنيد , صداي بوق دستگاه را خواهيد شنيد و پيام روبه رو را نمايش خواهد داد : this recordset is not updatable افزودن ,

ويرايش و حذف ركوردها
براي اينكه ركوردهايي را كه برگ داده هايي را به برگ داده هاي قابل به روزرساني بيفزاييد , دكمه New Record را در خط ابزار به وسيله ماوس برگزينيد . مكان نما به يك سطر خالي در پايين برگ داده ها انتقال مي يابد . بايد داده هاي اين سطر را وارد كنيد . انتقال به يك سطر ديگريا بستن پنجره برگ داده ها سبب مي شود كه اكسس سطر جديد را ذخيره كند . از گزينه save record , record نيز مي توانيد استفاده كنيد.
براي ويرايش داده ها در برگ كافي است ركورد و فيلد مورد نظر را با برگزيدن سطر ستون مربوطه برگزينيد . تغييرات مورد نظرتان را اعمال نماييد و يا به سطر ديگري برويد و يا از گزينه save record , record براي ذخيره سازي تغيرات استفاده كنيد . چنانچه يكي از قوانين تعيين شده در حين طراحي بانك اطلاعاتي را نقض كرده باشيد اكسس پيامي را نمايش داده و مشكل پيش آمده را به آگاهي تان مي رساند . در اين صورت يابايد مشكل را بر طرف كنيد ويا تغييرات را با فشردن كليد Esc لغو كنيد .
براي اينكه ركوردي را از برگ داده ها حذف كنيد , سطر مربوط به ركورد مورد نظر را به وسيله ماوس برگزينيد و سپس دكمه Delete Record را از منوي ميانبر انتخاب كنيد . در اين حالت نيز چنانچه قانوني وجود اين ركورد در بانك اطلاعاتي را لازم بداند , پيامي نمايش داده شده و اكسس اين امر را به آگاهي تان مي رساند .

كپي , برش و انتقال ركوردها
گاهي از اوقات ممكن است بخواهيد كل يك ركورد را كپي و تنها برخي از فيلدها را اصلاح كنيد . نخست , ركورد مورد نظر را با برگزيدن هدر سطرمربوطه , يا با استفاده از گزينه Select Record , Edit انتخاب كنيد . سپس يا از گزينه copy , edit استفاد كنيد , و يا copy را از منوي ميانبر حاصل از فشردن دكمه سمت راست ماوس انتخاب كنيد . ركورد اينك به كليپ بورد ويندوز كپي شده است . براي افزودن نسخه جديد به برگ داده ها , از گزينه paste append , edit استفداه كنيد . براي افزودن اين نسخه به يك برگ داده ديگر آن را باز كنيد و از گزينه paste append , edit استفاده كنيد .
براي اينكه ركوردي را به كليپ بورد كپي و آن را از برگ داده ها جاري حذف كنيد , از گزينه cut , edit استفاده كنيد , و يا دكمه سمت راست ماوس را فشار دهيد و cut را از منوي ميانبر انتخاب كنيد . ركورد حذف و به كليپ بورد ويندوز كپي مي شود . سپس مي توانيد گزينه paste append , edit را در برگ داده ديگري انتخاب و ركورد را به آن انتقال دهيد . در اين حالت نيز فيلدها بايد در بين برگ داده ها مشابه باشند .

استفاده از يكي از جداول موجود
باز كردن جداول
به هنگام كار با يكي از بانك هاي اطلاعاتي موجود , معمولا نخستين محل براي آغاز كار , جداول در بانك هستند . جداول حاوي داده هاي ذخيره شده در بانك اطلاعاتي هستند . اكسس و SQLsever از يك مدل رابطه اي استفاده مي كنند _ بانك اطلاعاتي مي تواند بيش از يك جدول داشته باشد و جداول موجود در بانك اطلاعاتي مي توانند با يكديگر ارتباط داشته باشند .
نام جدولي كه مي خواهيد با آن كار كنيد را به وسيله ماوس برگزينيد . پس از انتخاب يك جدول , عمليات زيادي را مي توانيد برروي آن انجام دهيد . با استفاده از دكمه هاي بالاي پنجره Datasheet باز كنيد , دكمه Open را به وسيله ماوس برگزينيد . براي ويو Design نيز دكمه Design را به وسيله ماوس برگزينيد .

انواع داده ها
ستون Datatype , كه در كنار ستون Fieldname قرار دارد , كه در فيلد ذخيره مي شوند را مشخص مي كند . كادر ويرايش اين ستون يك كادر فهرست كشويي است . انواع داده هاي قابل استفاده و گزينه مربوط به ويزارد Lookup در اين فهرست وجود دارند .
انواع داده هاي قابل استفاده عبارتند از :
 Text : رشته اي از كاراكترها كه براي ذخيره سازي داده هاي حرفي عددي مورد استفاده قرار مي گيرد . بيشينه كاراكترهايي كه مي توانيد در يك فيلد Text ذخيره كنيد 255 است .
 Memo : براي ذخيره سازي متون طولاني است . بيشينه مقداري توسط كاربر مشخص نمي شود , اما اكسس حد 64000 كاراكتر را تحميل مي كند . فيلد Notes يك فيلد Memo است .
 Number : براي ذخيره سازي داده هاي عددي است .
 Date/Time : براي ذخيره سازي تاريخ و زمان است . فيلد هاي Hire date و Birthdate از اين نوع هستند .
 Currrency : يك نوع داده عددي ويژهكه براي ذخيره مبالغ ارزي است , چرا كه از خطاهاي گركردن در طي محاسبات جلوگيري مي كند .
 AutoNumber : يك نوع داده عددي ويژه كه مي توان براي فيلدهاي كليد اصلي به كار برد . اين گونه فيلد ها هميشه (( فقط خواندني )) هستند , چرا كه هرگاه ركوردي درج مي شود , اكسس به طور خودكار عدد سريال بعدي يا يك عدد تصادفي را در فيلد ذخيره مي كند . فيلد EmployeeID از اين نوع است .
 Yes/No: داده هاي بولي را ذخيره مي كند , داده هايي كه تنها يكي از يكي از دو مقدار off يا on , NO يا YES و يا false يا True هستند .
 OLE object : يك نوع شي ويژه كه توسط يك سرويس دهنده OLE فراهم مي شود . فيلد photo از اين نوع است .
 Hyperlink : متني را به عنوان نشاني (( فوق پيوند )) ذخيره مي كند . اكسس امكان ذخيره سازي نشاني سند هاي وب فايل هاي محلي را فراهم مي سازد . (( فوق پيوند )) مي تواند شامل اطلاعات ديگري چون نشاني يك محل خاص از يك سند ورد , يك شي در بانك اطلاعاتي اكسس يا محدوده اي از سل هاي يك صفحه گسترده باشد . پس از برگزيدن اين نوع فيلدها به وسيله ماوس , اكسس فايل يل سند مربوطه را با استفاده از يك viewer بارگذاري مي كند .
استفاده از پرس و جوهاي موجود
باز كردن پرس و جوها
باز كردن يكي از پرس و جوهاي موجود مشابه باز كردن يكي از جداول موجد است . نخستين گام , بازكردن بانك اطلاعاتي مربوطه و رفتن به قسمت Queries پنجره Database است ( يا اگر با يك بانك اطلاعاتي SQL sever كار مي كنيد , رفتن به قسمت views .
 پرس و جوهاي select :اينها متداولترين نوع پرس و جوها هستند . با استفاده از يكي از اين پرس و جوهاي ساده مي توانيد داده ها را بر اساس شرائطي كه در تعريف پرس جو مشخص مي كنيد , از چندين جدول بازيابي كنيد . پرس و جوي category sales for 1997 نمونه اي از اين پرس و جوهاست .
 پرس و جوهاي crosstab : اين پرس جوها نوع ويژه اي از پرس و جوهاي select و مشابه جداول pivot مورد استفاده در ميكروسافت اكسل هستند . با استفاده از اين پرس و جوها مي توانيد خلاصه داده هاي گوناگون را مشاهده كنيد . به عنوان مثال , پرس و جوي quartery orders by product در بانك اطلاعاتي northwind خلاصه فروش فصلي هر محصول را آماده مي كند . اين پرس و جو فروش هر محصول را در هر فصل باز مي گرداند .
 پرس و جوهاي Top n : اين پرس و جوها نيز نوع ويژه ايي از پرس و جوهاي select هستند كه براي بازيابي تعداد خاصي از ركورد ها طراحي مي شوند . پرس و جوي ten most expensive producte نام و قيمت ده مورد از گرانترين محصولات را باز مي گرادند . با معكوس كردن ترتيب مرتب سازي در پرس و جو , ده مورد از ارزانترين محصولات را نيز مي توانيد مشاهده كنيد.
 پرس و جوهاي union : اين پرس و جوها فيلدهاي متناظر چندين جدول را تركيب و در يك فيلد برميگردانند . تعداد فيلدهايي كه از جداول مختلف بازيابي مي شوند بايد يكسان باشد .
ويرايش داده ها در فرم ها
باز كردن يك فرم
كار را با يك فرم ساده شروع مي كنيم . نام يك فرم را دو مرتبه متوالي به وسيله ماوس برگزينيد تا فرم نمايش داده شود . اين فرم محتواي جدول را نمايش مي دهد . فرم را ببنديد و جدول مذكور را دو مرتبه متوالي به وسيله ماوس برگزينيد . خواهيد ديد كه اطلاعات جدول همان اطلاعاتي هستند كه در فرم مشاهده كرده ايد , و ليكن اگر چه ركوردخاي زيادي همزمان قابل مشاهده هستند , اما تنها چند فيلد را مي توان برروي صفحهديد . اينك جدول را ببنديد و فرم را يك مرتبه ديگر باز كنيد . تصوير كره در پشت فرم تصوير گرافيكي است كه تنها در اين فرم نمايش داده مي شود . تصاوير گرافيكي و ساير ابزارهاي جلوه هاي ويژه امكان طراحي فرم هايي را فراهم مي سازند كه از نظر شماي زيبا بوده و به آساني مي توان آنها را بكار برد .
نگاهي به انواع فرم ها
فرم ها به شش نوع اصلي تقسيم شده اند :
• تك ستوني
• برگ داده ها
• جدولي
• دوروني
• جدول pivot
• گراف ها
فرم هاي تك ستوني
بعضي از فرمها داراي فرمت تك ستوني يا ستوني است . اين گونه فرم ها فيلد هاي جدول مرتبط با خود را به صورت ستوني نمايش مي دهند . اندازه فرم ها ممكن است بزرگتر يا كوچكتر از اندازه صفحه نمايشگر باشد . اين امر به درجه وضوح صفحه نمايشگرتان بستگي دارد . اين فرم ها مي بايست در يك صفحه جاي گيرد . فرم هاي تك ستوني نمونه مناسبي از فرم هاي ويژه وارد كردن داده ها هستند . اگر چه تمامي داده هاي خام خود را مي توانيد از طريق ويو datasheet يك جدول در آن وارد كنيد , اما انجام اين كار از طريق يك فرم مي تواند آسانتر , قابل اطمينان تر , و مفيدتر باشد . دليل اين امر آن است كه فرم ها مي توانند به پيشگيري از افزونگي داده ها ياري كنند و رابط ساده تري براي افزودن داده هاي جديد به جدول فراهم كنند .
فرم هاي جدولي
فرم product list بانك اطلاعاتي northwind نمو نه اي از يك فرم جدولي است . براي باز كردن اين فرم , تب forms را به وسيله ماوس برگزينيد . و سپس خود فرم را ود مرتبه متوالي به وسيله ماوس برگزينيد . توجه داشته باشيد كه اين گونه فرم ها امكان مشاهده همزمان چندين ركورد را فراهم مي سازند . هر قسمتياز يك فرم جدولي را مي توان فرمت نمود , و در نتيجه انعطاف پذيري بيشتري براي شيوه نمايش و وارد كردن اطلاعات فراهم كرد . مي توان جلوه هاي ويژه اي را به فرم افزود , و يك ركورد را در چندين خط نمايش داد .
مشاهده فرم ها
وقتي فرم product list را در بانك اطلاعاتي northwind باز مي كنيد , در حقيقت از ويو form استفاده مي كنيد . اين همان ويوي است كه براي وارد كردن يا تغيير داده ها به كار مي بريد . براي رفتن به ويو datasheet محلي از فرم را به وسيله دكمه سمت راست ماوس برگزينيد و ويو datasheet را انتخاب كنيد . اين همان ويوي datasheet جداول است . فرم داده هاي خام را نمايش مي دهد . توجه داشته باشيد كه اين ويو را نمي توانيد به وسيله دكمه سمت راست ماوس برگزينيد . مي بايست دكمه سمت راست را برگزينيد و form design را انتاخب كنيد . در ويو design هستيد . در اينجا مي توانيد فيلدها و شي هاي مختلف را طراحي و براي اكسس مشخص كنيد كه چگونه داده هايتان را مشاهده كنيد .
افزودن و ويرايش ركوردها در يك فرم
افزودن و ويرايش ركوردها در يك فرم شبيه افزودن و يرايش ركورد در برگ داده هاست . اگر مي خواهيد ركورد جديدي را اضافه كنيد , دكمه new record را در پايين صفحه برگزينيد . مكان نما به انتهاي ركوردهاي برگ داده ها رفته و ركورد خالي را در فرم نمايش مي دهد . براي ويرايش فيلدها , فيلد مورد نظر را به وسيله ماوس برگزينيد و اطلاعات جديد را تايپ كنيد . وقتي كليد tab را براي حركت در فرم فشار مي دهيد , اطلاعات را نيز مي توانيد صرفا با تايپ اطلاعات جديد ويرايش كنيد . براي انتخاب كل فيلد , كليد f2 را فشار داده , يا آن را دو مرتبه متوالي به ماوس برگزينيد .
حذف ركوردها و داده ها در يك فرم
حذف ركوردها بسيار آسان است . برخي از فرم ها دكمه اي را به طور خودكار براي حذف يا افزودن ركورد ها نمايش مي دهند . اگر فرم مورد نظرتان اين دكمه را نمايش نمي دهد , كافي است فيلد مورد نظرتان را براي حذفانتخاب و كليدهاي ctrl و علامت منها را همزمان فشار دهيد . بسته به رابطه هاي جدول با جداول ديگر دارد , ممكن است حذف برخي از ركوردها در صورت ايجاد رمورد هاي بدون رمورد متناظر قابل حذف نباشد .
كپي كردن ركوردها
گاهي اوقات داده هايي تكراريي را وارد خواهيد كرد يا مقدار جديدي را در چندين ركورد وارد خواهيد نمود . براي اينكه اطلاعات يك فيلد خاص را از ركورد پيشين كپي كنيد , فيلد را انتخاب و كليدهاي crtl آپوستروف را همزمان فشار دهيد . اين كار سبب كپي شدن اطلاعات ركورد پيشين در فيلد جاري مي شود . چنانچه فيلد مقدار پيش فرضي داشت باشد , مي توانيد با فشار همزمان كليدهاي ctrl , alt , spacebar , مقدار جديد را با مقدار جاري جايگزين كنيد . اطلاعات مشتركي چون تاريخ يا زمان جاري را نيز مي توانيد در فيلد درج كنيد . بر اي درج تاريخ جاري , كليدهاي ctrl و " ; " را همزمان فشار دهيد .
پيدا كردن ركوردها با استفاده از فرم ها
با استفاده از فرم ها مي توانيد ركوردهاي مورد نظرتان را جستجو كنيد . براي درك چگونگي پيدا كردن ركوردها توسط اكسس اطلاعاتي را با فرم customers در بانك اطلاعاتي northwind جستجو كنيد . فرم مذكور را در ويو FORM باز كنيد , فيلد Cotact name را از منوي اصلي انتخاب كنيد .
نمايش داده ها در گزارش ها
آزمايش اصول گزارشها
گزارش ها قدرتمندترين و انعطاف پذيرترين روش براي مشاهد و چاپ اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتي تان هستند . در اين راستا مي توانيد اطلاعاتي كه تنها براي كار يا درخواست خاصي مهم هستند چاپ1 كنيد , و اين اطلاعات را با هر فرمت يا سبكي مي توانيد مشاهده يا چاپ كنيد . اطلاعات ديگري را نيز مي توانيد اضافه كنيد , از جمله مقايسه ها و مجموع ها و تصاوير گرافيكي .
استفاده از گزارشها
گزارشها بهترين روش براي چاپ اطلاعاتي هستند كه بايد توزيع شوند , و كنترل و انعطاف پذيري بيشتري در كل طراحي ارائه مي دهند . برخي از هزاران مزيت اصلي كاربرد گزارش ها براي چاپ داده ها عبارتند از :
 سبك و اندازه فونت را به آساني مي توانيد كنترل كنيد .
 به آساني مي توانيد محاسباتي را بر روي داده ها انجام دهيد .
 داده ها را مي توانيد به گونه اي فرمت كنيد تا در فرم هايي كه از پيش طراحي و چاش شده اند جاي گيرند . مثلا فرم هاي سفارش خريد , فاكتور ها و برچسب هاي پستي .
 تصاوير گرافيكي و عنلصر ديگر را مي توانيد به گزارش اضافه كنيد .
 داده ها را مي توانيد براي درك آسانتر گزارش ها گروهبندي و سازماندهي كنيد .
باز كردن و مشاهده گزارش ها
باز كردن يك گزارش همچون باز كردن يك فرم يا جدول است . تب Report را در پنجره database انتخاب و سپس گزارش مورد نظرتان را تعيين كنيد . براي باز كردن گزارش مي توانيد آن را دو مرتبه متوالي به وسيله ماوس انتخاب كنيد , يا مي توانيد ابتدا گزارش و سپس open را به وسيله ماوس برگزينيد .
نگاهي به انواع گزارش ها
اكسس چهار نوع گزارش در اختيارتان مي گذارد :
 گزارش هاي جدولي _ داده ها به صورت يك فرم چاپ مي كنند
 گزارش هاي ادغام پستي _ نامه هاي فرم را چاپ مي كنند
 گزارش هاي برچسب پستي _ بر چسب هاي چند ستوني چاپ مي كنند
گزارشهاي جدولي داده ها با جداول تفاوت دارند , چرا كه داده ها را بر اساس مقدار يك يا چند فيلد گروه بندي مي كنند . اين گونه گزارش ها مي توانند عناصر ديگري چون صفحه هاي مجموع , تاريخ و مجموع گروه نيز داشته باشند . اين گزارش ها معمولا براي محاسبه و نمايش مجموع گروهي از فيلد هاي عددي مورد استفاده قرار مي گيرند .
گزارشهاي تك ستوني داده ها را به طور عمودي نمايش مي دهند و معمولا يك يا چند ركورد در هر صفحه نمايش مي دهند . اين گزارش ها داده ها را به شكل فرم هاي ورود داده ها نمايش مي دهند , اما تنها براي مشاهده و چاپ هستند _ و نه وارد كردن داده ها .
از گزارش هاي ادغام پستي براي چاپ داده هاي فرم با استفاده از يك بانك اطلاعاتي استفاده مي شود . اين گزارش ها براي مرتب سازي و چاپ سندهاي پستي با ورد ميكروسافت مرتبط مي شوند.
بررسي فرمها در مقابل گزارشها
فرم ها و گزارش ها از بسياري جهات شبيه يكديگر هستند , اما مقاصد بسيار متفاوتي دارند . تفاوت اصلي , دليل مطرح براي خروجي گرفتن است . فرم ها معمولا براي وارد كردن داده ها مورد استفاده قرار مي گيرند , در صورتي كه گزارشها براي مشاهده داده ها بر روي صفحه نمايشگر يا كاغذ مورد استفاده قرار مي گيرند . هر آنچه كه بر روي يك فرم قابل نمايش باشد , در يك گزارش نيز بر روي صفحه نمايشگر قابل نمايش است . فرم ها و گزارشها هر دو بر اساس داده هاي جداول يا پرس و جوهاي آماده مي شوند , اما تنها فرم ها مي توانند داده هاي اوليه را تغيير دهند .==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
06-09-2017, 02:36 PM
ارسال: #9
RE: آموزش Microsoft access
ما در عصري زندگي مي‌كنيم كه آن را عصر اطلاع رساني يا قرن ارتباطات ناميده‌اند، لذا مي‌توان اذعان نمود كه كامپيوتر بهترين ابزار ارتباطي در آن عصر مي‌باشد. امروزه كامپيوتر نه تنها به عنوان يك وسيله شخصي يا ابزار گروهي خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه به عنوان يك وسيله ارتباطي مهم در جهان مطرح مي‌باشد و به همين دليل است كه كاربرد آن روز به روز در جهان گسترش مي‌يابد به گونه‌اي كه در همه كشورهاي جهان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد.
با گسترش كاربرد كامپيوتر در جهان اين رشته به صورت گسترده‌اي در زمينه‌هاي مختلف توسعه يافته و هر روز نيز به اين گسترش افزوده مي‌گردد.
پيشرفت سريع تكنولوژي، به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) روز به روز چشم اندازها و افق‌هاي روشن‌تري را جهت تسخير قلل علمي، فني و صنعتي و حل مشكلات و مسائل بشر ارائه مي‌كند و تك تك افراد جامعه را به تلاش مضاعف در كسب مهارتهاي رايانه‌اي و كاربرد آنها در ساير علوم ملزم مي‌سازد، به نحوي كه امروزه افراد و جوامع ناتوان در بكارگيري فن آوريهاي جديد رايانه‌ را بي سواد تلقي مي‌كنند. يكي از رشته‌هاي علمي مفيد در زمينه كامپيوتر كار با پايگاه داده‌ها و نرم افزارهاي بانك اطلاعاتي است كه در زمينه‌هاي مختلف تجاري و اداري و وب سايت و ... كاربرد دارد.
از اين نرم‌افزارهاي مي‌توان به ORACLE ، ACCESS , MS SQL SERVER, MS SQL اشاره نمود.
ACCESS يك نرم افزار بانك اطلاعاتي قوي و آسان است كه بسياري از كاربران بانك اطلاعاتي تمايل زيادي به استفاده نرم افزار خوب و سودمند بهره گرفته شده است.
زبان برنامه نويسي BASIC نيز به دليل راحتي و آموزش سريع و آسان از گذشته دور مورد استقبال بسياري از كاربران و برنامه نويسان بوده است.
زبان VISUAL BASIC نسخة تحت ويندوز زبان Basic است كه البته بسيار قوي‌تر و پيشرفته‌تر از نسخة تحت DOS آن عمل مي‌كند و بسياري از برنامه‌هاي پيشرفته و سطح بالا و پيچيد ه مورد نياز شركت‌هاي بزرگ به ويژه برنامه‌هاي چند رسانه‌اي (Multi Media) با آن استفاده ازآن نوشته مي‌شود.
من نيز در اين پروژه درسي از اين زبان قوي كه داراي قابليت ارتباط با بانك اطلاعاتي به نحو مطلوبي است، بهره گرفته‌ام.
اصل و پايه پروژه من نحوة ارتباط با پايگاه داده‌ها، در يك زبان سطح بالا است كه شامل باز كردن بانك اطلاعاتي،ديدن اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتي، ويرايش يا حذف داده‌هاي بانك اطلاعاتي، ذخيره داده‌هاي جديد در بانك اطلاعاتي و ليست كردن داده‌هاي بانك اطلاعاتي طبق خواسته و نظر كاربر مي‌باشد.
بانك اطلاعاتي برنامه من مربوط به يك فروشگاه نوت بوك مي‌باشد. در اين فروشگاه علاوه بر خود نوت بوك، كيف نوت بوك، لوازم جانبي نوت بوك يا PC، اجزاء اصلي داخل نوت بوك يا PC و نيز خود PC عرضه مي‌شود.
برنامه VB در اين پروژه طبق Query هاي خاصي كه در ارتباطش با بانك اطلاعاتي ACCESS درخواست مي‌كند، ليست‌هاي متفاوتي از اطلاعات آن را به نمايش در مي‌آورد.
نرم‌افزارهاي مورد استفاده :
1- Microsoft Access 2003
از برنامه‌هاي مجموعة office 2003 Microsoft
2- Microsoft Visual Basic
از برنامه‌هاي مجموعة Microsoft Visual Basic studio 6.0

مقدمات Visual Basic
مفاهيم اوليه

روش‌هاي برنامه نويسي معمولاً به دو نوع كلي تقسيم مي‌شوند:
* برنامه نويسي تابع گرا يا ساخت يافته
* برنامه نويسي شي‌ءگرا
الف) برنامه نويسي تابع گرا يا Procedural : اين روش برنامه‌نويسي متن گرا نيز ناميده مي‌شود روش قديمي تري است كه مبتني بر توابع مي‌باشد و معمولاً يكي از توابع اصلي است. با شروع برنامه، كنترل برنامه به اولين دستور تابع اصلي رفته و به ترتيب شروع به اجراي دستورات، از اولين دستور تا آخرين دستور تابع، مي‌كند و مواقعي هم ممكن است فراخواني‌هايي به يك يا چند زير برنامه داشته باشد كه با هر بار فراخواني، كنترل برنامه به ابتداي تابع مورد نظر رفته و دستورات آن تابع را به ترتيب اجرا مي‌نمايد آن گاه با اتمام دستورات تابع مذكور، كنترل برنامه به ابتداي تابع مورد نظر رفته و دستورات آن تابع را به ترتيب اجرا مي‌نمايد آن گاه با اتمام دستورات تابع مذكور، كنترل برنامه به دستور بعد از دستور فراخواني برمي‌گردد و روال برنامه تا رسيدن به آخرين دستور تابع اصلي ادامه مي‌يابد. بعد از اجراي آخرين دستور تابع اصلي يا رسيدن به دستور خاتمه‌ي برنامه، برنامه پايان مي‌پذيرد؛ مانند اكثر زبان‌هاي برنامه نويسي كه تا به حال با آن كار كرده‌ايم، كه از جمله بيسيك، پاسكال و C.
ب ) برنامه نويسي شيء گرا (Object Oriented): برنامه نويسي شيء گرا داراي اصول و ويژگي‌هايي است كه با پيدايش ويندوز ومفاهيمي چون «چند وظيفه‌اي» كه در آن سيستم عامل وجود دارد، مطرح شد. در اين روش، بر خلاف روش قبلي، به جاي استفاده از تابع اصلي كه وظيفه‌ي كنترل تمام برنامه را بر عهده دارد از مفاهيمي هم چون كلاس، خصوصيت و شيء استفاده مي‌شود. بنابراين براي يادگيري بهتر اين روش نخست بايد با مفاهيم گفته شده آشنا شويم.
در محيط زندگي با مفهوم شيء آشنا هستم. همان طور كه مي‌دانيد يك شيء چيزي است مادي كه داراي خصوصياتي است، از جمله اين كه مي‌تواند در مقابل برخي اتفاقات كه ممكن است برايش رخ دهد از خود واكنش‌هايي نشان دهد. پس با اين حال مي‌توان گفت كه هر شيء به همراه سه جنبه‌ي زير شناخته مي‌شود :
• خواص
• رفتار يا متد
• روابط
خواص ويژگي‌هايي است كه مشخص كننده‌ي حالت فعلي شي‌ء است؛ براي مثال مي‌‌توان گفت رنگ يك ميز قهوه‌اي است يا قد يك شخص 170 سانتي‌متر بودن قد خواص آنهاست.
رفتار يك شيء نحوه‌ي پاسخ آن شيء در مقابل رويدادهايي است كه ممكن است برايش رخ دهد. براي مثال شيء ميز در مقابل رويداد وارد آمدن نيروي بيش از حد بر آن مي‌شكند (رفتار). حال خودتان مثال‌هايي را براي شيء يك شخص و رويدادهايي كه مي‌تواند براي وي اتفاق افتد و رفتارهاي متقابل او بيابيد. توجه داشته باشيد كه ممكن است شيء خاصي در مقابل بعضي رويدادها هيچ رفتاري از خود نشان ندهد. اين در صورتي است كه براي رويداد مورد نظر هيچ رفتاري تعريف نشده باشد. روابط هر شيء نيز نشان دهنده‌ي ارتباط آن شيء با اشياي ديگر است. به عنوان مثال، يك شخص مي‌تواند مالك يك شيء مانند ميز باشد كه در اين صورت رابطه‌ي مالكيت بين شيء و شخص برقرار است.
اشيايي كه در دنياي واقعي وجود دارند، از انواع متفاوتند. حتي اشياي هم نوع ممكن است خصوصيات، رفتارها و روابط متفاوتي داشته باشند. با توجه به اين نكته، براي شيء‌ها تقسيم بندي خاصي را در نظر مي‌گيريم و اصطلاح كلاس را تعريف مي‌كنيم. كلاس مجموعه‌ي تمام اشياي هم نوع است. هر چند اين شيءها خواص، رفتار و روابط متفاوتي داشته باشند.
مثلاً انسان يك كلاس است و هر شخص به خصوصي از اين مجموعه شيئي از كلاس مذكور تلقي مي‌شود. با توجه به تعاريف و مفاهيمي كه در بالا ذكر شد مي‌توان روش برنامه نويسي شي‌ء گرا را به صورت زير بيان كرد:
هر برنامه‌ي شيءگرا شامل تعدادي شيء با خواص و متدهاي متفاوت است به طوري كه روابط خاص بين آنها برقرار مي‌باشد.
متدها مجموعه‌اي از دستورالعمل‌هاي برنامه نويسي هستند كه بايد در هنگام بروز رويدادهايي آشكار شوند. مجموعه‌ي اين دستورالعمل‌ها رفتار آن شيء را در برابر رويداد به خصوصي نشان مي‌دهند.
تاريخچه‌ي زبان BASIC
BASIC ، سر نام كلمات Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code به معني زبان همه منظوره براي افراد مبتدي است. اين زبان برنامه نويسي، به دليل سادگي ساختاري، از محبوبيت زيادي برخوردار است. يك هنرجوي مبتدي كه آشنايي زيادي با رايانه و برنامه نويسي ندارد، پس از آموزشي كوتاه، قادر خواهد بود كه اين زبان را ياد گرفته، امكان نوشتن برنامه در محيط اين زبان برنامه نويسي را به دست آورد.
زبان برنامه سازي BASIC، در سال 1964 ميلادي، از سوي John Kenney و Thomas – kiurts در كالج دارتموث (Dartmouth) پديد آمد. اين زبان، نخستين زبان برنامه سازي نبود ولي هدف اين افراد، فراهم نمودن يك زبان ساده براي دانشجويان رشته‌هاي مختلف بود. تا به امروز نسخه‌‌هاي متعددي از زبان BASIC ارائه شده است كه مي‌توان از آن جمله به
QUICK BASIC , QBASIC , ANSI BASIC , BASIC , GW BASIC اشاره كرد.
زبان برنامه نويسي BASIC با ارائه‌ي VISUAL BASIC جان تازه‌اي گرفت و دوباره رونق يافت. به همين دليل، به عنوان يك زبان برنامه سازي پايه‌اي در دوره‌ي آموزشس رايانه شناخته شده است. هنرجو، با آموختن اين زبان، با اصول برنامه سازي و همچنين برنامه نويسي در محيط VISUAL BASIC , QUICK – BASIC آشنا خواهد شد.
در هر زبان برنامه سازي اگر مقدمات آن زبان را بياموزيد،نوشتن برنامه‌ها در آن ساده خواهد بود.
مقدمات يك زبان عبارتند از : انواع داده‌هاي موجود، چگونگي تعريف متغيرها، انواع عملگرها، دستورهاي شرطي، انواع حلقه‌هاي تكرار و دستورهاي ورودي / خروجي.
كار با ويژوال بيسيك
محيط ويژوال بيسيك ساده است. اين محيط كه از جمله محيط‌هاي توسعه يافته‌ي مجتمع يعني (Integrated Development Environment) IDE مي‌باشد، به برنامه نويسان امكان مي‌دهد كه برنامه‌هاي تحت ويندوز خود را بدون نياز به استفاده از برنامه‌هاي كاربردي ديگر، اجرا و خطايابي كند.

آشنايي با محيط ويژوال بيسيك
بعد از اجراي برنامه ويژوال بيسيك، كادر محاوره‌اي New project به نمايش در مي‌آيد كه در اين كادر به برنامه نويس امكان انتخاب يكي از انواع برنامه‌هايي را مي‌دهد كه مي‌‌توان در VB ايجاد كرد.
نوع Standard EXE كه به طور پيش فرض در اين كادر انتخاب شده است به برنامه نويس امكان مي‌دهد كه برنامه اجرايي استانداردي را ايجاد نمايد (برنامه‌هاي اجرايي استاندارد از اكثر خصيصه‌هاي ويژوال بيسيك استفاده مي‌كنند).
كادر محاوره‌اي New project شامل سه زبانه (Tab) است :
• برگه New : جهت ايجاد يك پروژه‌ي جديد
• برگه‌ي Existing : براي باز كردن پروژه‌اي كه از قبل وجود دارد.
• برگه‌ي Recent : ليستي از آخرين پروژه‌هاي باز شده يا ايجاد شده را نشان مي‌دهد.
تعريف پروژه (Project) : پروژه عبارت است از مجموعه‌ي فايل‌هايي (فرم، برنامه و ...) كه در كل يك هدف واحد را دنبال مي‌كنند. كدهاي برنامه، مشخصات ظاهري برنامه و احتمالاً فايل‌هاي بانك اطلاعاتي در اين مجموعه از فايل‌ها قرار دارند.
براي باز كردن يك پروژه بر روي آيكن Standard . exe دابل كليك كرده و يا روي آيكن، كليك كنيد، سپس كليد Enter و يا دكمه‌يOpen را فشار دهيد. با باز شدن پروژه، كادر تبادلي بسته شده و وارد محيط IDE مي‌شويم. اين محيط داراي چندين پنجره؛ يك ميله‌ي منو و يك ميله‌ي ابزار است كه مشابه ميله‌هاي منو و ابزار در اكثر برنامه‌هاي تحت ويندوز است.
پروژه‌ي Standard EXE شامل پنجره‌هاي زير مي‌باشد.
1- پنجره‌ي پروژه (PROJECT)
2- پنجر‌ه‌ي (Form Layout)
3- جعبه ابزار (ToolBox)
4- پنجره‌ي خصوصيات (Properties)
5- پنجره‌ي فرم (Form)
پنجره‌ي پروژه : پنجره‌اي است كه معمولاً به نام Project Explorer نيز معروف است شامل تمام فايل‌هاي مربوط به پروژه مي‌باشد.
نوار ابزار اين پنجره شامل سه دكمه به نام‌هاي : View object , View code و Toggle Folder است.
• دكمه‌يView code براي نمايش پنجره‌اي كه در آن كد VB (دستورات برنامه) فايلي كه در پنجره‌ي پروژه‌ي فعال وجود دارد، به كار مي‌رود.
• هم چنين View code براي نمايش شكل ظاهري فرم فعال در پنجره‌ي پروژه به كار مي‌رود.
نكته : اگر در پنجره‌ي پروژه هيچ فايلي فعال نباشد هر دو دكمه‌ي View code و View object به صورت غير فعال درمي‌آيند.
• دكمه‌ي Toggle Folders باعث مي‌شود كه با هر بار فشار آن، پوشه‌ي Forms به صورت متناوب به نمايش درآمده و پنهان شود.
پنجره Project يكي از مهمترين ابزارهاي مديريت پروژه است.
پنجره (Form Layout) :اين پنجره محل فرم را به هنگام اجراي برنامه (Run time) بر روي صفحه‌ي نمايش مشخص مي‌كند.
اين پنجره يك صفحه‌ي نمايش را نشان مي‌دهد كه در داخل آن محل قرار گرفتن فرم مشخص شده است.
با قرار دادن نشان گر ماوس بر روي شكل فرم و پايين نگه داشتن دكمه‌ي سمت چپ ماوس و جابه‌جا كردن آن (Drag) مي توان فرم را در محل جديد خود قرار داد. به اين ترتيب در زمان اجرا فرم مورد نظر در محل مشخص شده ظاهر مي شود.
پنجره ي خصوصيات (properties window) : اين پنجره ويژگي ها و خصوصيات فرم يا كنترل را نشان مي دهد كه به ترتيب الفبايي مرتب شده اند.
در قسمت بالاي پنجره، جعبه‌ي ليست مانندي (combo box) وجود دارد كه در آن نام كنترل يا فرمي كه خصوصيات آن در اين پنجره آورده شده است. داخل اين ليست نام تمامي كنترل‌ها و همچنين نام فرمي كه فعلاً فعال است آورده شده است. با انتخاب هر كنترل يا فرم ديگري از اين ليست خصوصيات مربوط به آن در پنجره نشان داده مي‌شود. توجه كنيد كه بعضي از اين خصوصيات مشترك هستند مانند خصوصيت Name كه در هر مورد نشان دهنده‌ي نام كنترل يا فرم است، برخي ديگر براي كنترل‌ها يا فرم مشترك نيستند بلكه منحصر به فردند.
جعبه‌ي ابزار (Tool box) : اين جعبه شامل كنترل‌هايي است كه از هر كدام آنها مي‌توان به تعداد دلخواه بر فرم‌هاي مربوط به پروژه اضافه كرد. به اين شرط كه نام هر شيء ايجاد شده منحصر به فرد باشد.
كنترل‌هاي مربوط به جعبه‌ي ابزار نسبت به نوع پروژه‌اي كه در ابتداي ايجاد پروژه‌ي جديد مشخص مي‌شود، متغير است و معمولاً در نوع Standard EXE تعداد اين كنترل‌ها بيشتر مي‌باشد. با اين حال روش‌هايي براي اضافه كردن كنترل‌هايي كه به صورت استاندارد در جعبه‌ي ابزار قرار داده نشده‌اند ولي در VB موجود مي‌باشد وجود دارد.
پنجره‌ي فرم‌ها (Forms) : اين پنجره، فرم فعال در پنجره‌ي پروژه، با تمام اشياي مربوط به آن را در يك رابط گرافيكي كاربر (CUI) نشان مي‌دهد.
در ابتداي ايجاد يك فرم جديد هيچ شيئي در آن وجود ندارد. البته در صورتي كه دكمه‌ي View code در پنجره‌ي پروژه انتخاب شود و يا بر روي شي‌ء يا فرم Double Click شود، پنجره‌‌ي مربوط به كد در اين قسمت نمايش داده مي‌شود.
نوار منو (Menu bar) : نوار منو مكاني است كه در اكثر برنامه‌هاي تحت ويندوز وجود دارد و شامل دستوراتي براي ساخت، نگهداري و راه اندازي برنامه‌هاست.
جدول 1 وظايف هر بخش از منو را به طور خلاصه مشخص نموده است.
جدول 1
File براي باز كردن، ذخيره و چاپ پروژه
Edit براي Paste كپي، حذف و غيره.
View براي نحوه‌ي نمايش پنجره‌هاي محيط IDE
Project براي افزودن خصيصه‌هايي مانند فرم‌ها به يك پروژه
Format براي تنظيم كنترل‌هاي موجود بر روي فرم
Run براي خطايابي
Query براي اجرا، متوقف كردن برنامه و ...
Diagram براي بازيابي داده‌ها از پايگاه داده‌ها
Tools براي ابزارهاي IDE و بهينه سازي محيط كار
Add¬¬_ins براي نصب و حذف
Windows براي مرتب كردن و نمايش پنجره‌ها
Help راهنماي كاملي براي استفاده كننده

در پايين نوار منو، نوار ابزاري وجود دارد كه توسط آن مي‌توان به سرعت به برخي از گزينه‌هاي منو دسترسي پيدا كرد.
طريقه‌ي كار با جعبه ابزار
براي اضافه كردن يك شيء از هر كنترل موجود در جعبه‌ي ابزار مي‌توان به دو روش عمل نمود :
الف ) با Double Click كردن روي هر كنترل، يك نمونه از شيء مربوطه كه در وسط فرم فعال ظاهر مي‌شود، هميشه از نظر اندازه و موقعيت ثابت است. با پايين نگه داشتن كليد ماوس روي هر شيء اضافه شده و حركت دادن ماوس (Drag) مي‌توان محل شيء را تغيير داد و نيز مي‌توان با قرار دادن مكان نما در گوشه‌هاي شيء و Drag كردن، اندازه‌ي آن شيء را نيز به دلخواه تعيين نمود.
ب ) كنترل مربوط به آن شيء را در جعبه ابزار توسط كليك سمت چپ ماوس انتخاب نمود و سپس بر روي فرم مورد نظر در محل دلخواه كليك كرده و با Drag كردن، شيء را به اندازه‌ي دلخواه بر روي فرم اضافه نمود.
كليات
هنگام برنامه نويسي بايد بدانيد كه كدها چگونه با فرم‌ و كنترل‌هاي برنامه ارتباط برقرار مي‌كنند. به ياد داريد كه پنجره‌ي خواص تمام فايل‌هاي برنامه را نشان مي‌دهد. كدهاي برنامه در پنجره‌ي كد نوشته مي‌شوند ولي مي‌دانيد كه روال‌هاي رويداد به فايل‌هاي خاص خود نياز ندارند؛ آنها در همان فايل فرم ذخيره مي‌شوند. يك فرم مي‌تواند كدهايي داشته باشد كه روال رويداد نيستند، اينها كدهايي هستند كه وظايف كلي‌تري بر عهده دارند.
پروژه‌ها مي‌توانند انواع ديگري از كد داشته باشند. روال‌هاي Visual Basic مي‌توانيد سابروتين يا تابع باشند. تمام كدهايي كه روال رويداد نيستند را مي‌توان در يك محل جداگانه، به نام ماژول (module)، قرار داد. ماژول يك فايل جداگانه است كه در پنجره‌ي خواص ظاهر خواهد شد. از نظر فني، كدهاي موجود در فرم هم در يك ماژول (به نام ماژول فرم) قرار دارند. هر پروژه به تعداد فرم‌هايشان داراي ماژول فرم است. وقتي برنامه‌اي داراي چند فرم است. برنامه نويس بايد تصميم بگيرد كه كدام فرم در شروع برنامه روي صفحه ظاهر شود. فرم شروع (start form) اولين فرمي است كه در برنامه ايجاد مي‌شود، اما مي‌توان اين وضع را عوض كرد. براي اين كار، آيتم Project>Project Name Properties را كليك كنيد (<Project Name> نام پروژه است) تا Visual Basic كادر محاوره‌اي خواص پروژه را نشان دهد.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
06-09-2017, 02:36 PM
ارسال: #10
RE: آموزش Microsoft access
پنجره‌ي code
اما يك ماژول فرم علاوه بر روال‌هاي رويداد مي‌تواند حاوي قسمت ديگري هم باشد: قسمت تعاريف (Declaration Section). قسمت تعاريف فضايي است كه نام‌هاي مورد استفاده در ساير قسمت‌هاي ماژول تعريف مي‌شوند. كنترل‌ها نيازي به تعريف ندارند، اما ساير انواع داده‌هاي Basic Visual را بايد در اين قسمت تعريف كنيد.
هر ماژولي هم كه داشته باشد مي‌تواند داراي يك قسمت تعاريف باشد؛ اين قسمت هميشه در ابتداي ماژول ظاهر مي‌شود. هر كدي كه قبل از اولين روال رويداد نوشته شود جزء اين قسمت محسوب خواهد شد.
متن انتخاب شده (كه با دستور Option Explicit شروع شده) قسمت تعاريف ماژول است. دقت كنيد كه در ليست‌هاي Procedure , Object به ترتيب (GeneraWink و (Declarations) ديده مي‌شود؛ دو ليست در هر لحظه نشان مي‌دهند كه شما در كدام قسمت از ماژول فرم قرار داريد.
دو روال بعدي روال رويداد نيستند و اين واقعيت را از نام آنها مي‌توان دريافت. به ياد داريد كه نام يك روال رويداد از دو قسمت، نام كنترل و نام رويداد كه با يك زير خط به هم متصل شده‌اند، تشكيل مي‌شود. با اين كه نام روال Update _ Count () داراي دو قسمت و يك زير خط است ولي اگر مكان نما را در بدنه‌ي اين روال قرار دهيد در ليست Object همچنان كلمه‌ي General را خواهيد ديد، چون روال مزبور جزء روال‌هاي عمومي ماژول است. (اما نام روال Update _ Countدر ليست Procedure ظاهر خواهد شد، چون اين ليست حاوي نام تمام روال‌هاي ماژول از جمله روال‌هاي عمومي است).
داده‌هاي در ويژوال بيسيك
هر زبان برنامه‌نويسي براي پردازش اطلاعات به انواع مختلفي از داده‌ها نياز دارد و Basic Visual هم از اين قاعده مستثني نيست. Basic Visual از انواع داده‌هاي مختلفي پشتيباني مي‌كند كه با آنها مي‌توان نيازهاي مختلف برنامه نويس را برآورده كرد.
Basic Visual هم مانند ساير زبان‌هاي برنامه‌نويسي درباره‌ي داده‌هاي خود سخت گير است (البته نه به شدت برخي ازآنها) و بايد دقيقاً به او بگوييد كه از چه نوع داده‌اي مي‌خواهيد استفاده كنيد. Basic Visual از دوازده (12) نوع داده (Data type) پشتيباني مي‌كند.
داده‌هاي عددي
تمام انواع داده‌هاي عددي در يكي از مقوله‌هاي زير جاي مي‌‌گيرند:
• اعداد صحيح (Integer). اعداد صحيح بدون نقطه‌ي اعشاري : مانند 614، 0، 934- 0
• اعداد اعشاري (Decimal). اعداد با نقطه‌ي اعشاري (مميز)؛ مانند 709، 8، 005، 0، 355، 402 – به اعداد اعشاري اعداد مميز شناور هم گفته مي‌شود. در تمام اعداد اعشاري بايد نقطه‌ اعشاري وجود داشته باشد حتي اگر ارقام بعد از آن صفر باشند.
Basic Visual اعداد اعشاري و صحيح را به روش‌هاي مختلف ذخيره و با آنها كار مي‌كند. با آنكه براي يك كاربر بين 8 و 00/8 هيچ فرقي وجود ندارد ولي از نظر Basic Visual آنها متفاوتند.
مقدار حافظه‌اي كه انواع داده‌اي مختلف به خود اختصاص مي‌دهند يكسان نيست. با نگاه كردن به يك عدد نمي‌توان گفت كه چقدر حافظه اشغال كرده است. مثلاً، اعداد 999، 29، 701 هر دو به يك مقدار حافظه مي‌گيرند. با آن كه امروزه ديگر حافظه يك مشكل كليدي نيست و شما هم به عنوان برنامه نويس نبايد زياد نگران آن باشيد، ولي هميشه سعي كنيد براي داده‌هايتان نوعي انتخاب كنيد كه حافظه‌ي كمتري را اشغال مي‌كند.
در جدول 2 هفت نوع داده‌ي عددي Basic Visual، مقدار حافظه‌ي مورد نياز هر كدام و محدوده‌اي مي‌توانند در خود جاي دهند را مي‌بينيد. هنگام تعريف داده‌ها اين جدول را مد نظر داشته باشيد. به عنوان مثال، اگر مي‌خواهيد با اعداد منفي كار كنيد نبايد از نوع Byte استفاده كنيد، اما اگر با سن افراد سر و كار داريد اين نوع بهترين انتخاب ممكن است.
جدول 2) هفت نوع داده‌ي عددي Basic Visual
Byte 1 بايت 0 تا 255
Integer 2 بايت 33/768 – تا 32/767
Long 4 بايت 2/147/483/648- تا 2/147/483/647
Single 8 بايت اعداد منفي: - 402823و 383 + E تا – 401298 – E-451
اعداد مثبت : 401298و 451- E تا 402823و 383+ E
Double 8 بايت اعداد منفي : - 79769313486232 و 3081+E تا ـ
94065645841247و 3244- E
اعداد مثبت : 94065645841247و 3244- E تا
79769313486232 و 3081+E
Currency 8 بايت - 922/337/203/685/5808و477 تا
922/337/203/685/5807و477 (چهار رقم اعشار براي حفظ دقت محاسبات است)
Decimal 12 بايت 79/228/162/514/264/337/593/543/950/335 بدون اعشار
9228162514264337593543950335و7 با حداكثر 28 رقم اعشاري (Visual Basic هنوز به طور كامل از اين نوع پشتيباني نمي‌كند).
بايت (byte) معادل يك واحد ذخيره سازي در حافظه PC است. در نوع Single براي نوشتن نماي عدد از E يا e استفاده مي‌شود؛ در نوع Double مي‌توان از D يا d براي نوشتن نما استفاده كرد. براي تبديل يك عدد از عدد نويسي معمولي بايد عدد بعد از E (يا D) را به توان 10 رسانده و آن را در عدد قبل از E (يا D) ضرب كنيد. مثلاً،E+55,83 معادل 10000 (105)× 83/5 يا 583000 است. هنگام كار با اعداد بسيار بزرگ (يا بسيار كوچك) عدد نويسي علمي كمك قابل توجهي به دقت و صرفه جويي درجا خواهد كرد.
وقتي در برنامه عددي را صريحاً مي‌نويسيد (به اين قبيل اعداد واژه‌ي عددي – Numeric Literal – گفته مي‌شود)، Visual Basic مناسب‌ترين نوع را براي آن برمي‌گزينند ولي گاهي لازم است تا واژه‌ي مورد استفاده از نوعي باشد كه شما داريد نه آنچه كه Visual Basic تعيين مي‌كند. در چنين مواردي مي‌توانيد نوع واژه را صريحاً به Visual Basic معرفي كنيد، اين كار با استفاده از پسوند نوع داده (data – type suffix) امكان پذير است. جدول 3 انواع پسوندهاي عددي را در Visual Basic نشان مي‌دهد.
جدول 3) پسوندهاي عددي Visual Basic
پسوند نوع داده
& Long
! Single

Double
@ Currency

توجه داشته باشيد كه اگر از عدد نويسي علمي استفاده مي‌كنيد، حروف D,E به ترتيب معرف انواع Double , Single هستند و ديگر نبايد از پسوند نوع داده استفاده كنيد.
به يك مثال توجه كنيد. اگر در برنامه‌‌اي از واژه‌ي عددي 8/5 استفاده كرده باشيد، Visual Basic به طور خودكار نوع Single را براي آن برمي‌گزينند و 4 بايت حافظه به آن اختصاص مي‌دهد. اما با نوشتن اين عدد به صورت ، Visual Basic را وادار كنيد تا به آن چشم يك عدد Double نگاه كند و 8 بايت حافظه براي آن كنار بگذارد.
ساير انواع داده
درك‌ داده‌هاي غير عددي (براي كساني كه علاقه‌اي به رياضيات ندارند) آسان‌تر است. يكي از دلايلي كه BASIC، عليرغم حضور زبان‌ها پيشرفته‌تر، همچنان مطرح مانده، توانايي‌هاي آن در كار با رشته‌هاي متن است. رشته (String) تركيبي است از چند كاراكتر، كه حتي مي‌توانند عدد باشند ولي نمي‌توان روي آنها محاسبه انجام داد. نام، آدرس، شماره تلفن يا حساب بانكي را مي‌توان به صورت رشته نمايش داد. همواره سعي كنيد فقط براي اعدادي كه نياز به محاسبه دارند از انواع عددي استفاده كنيد. در جدول 4 انواع غير عددي Visual Basic را مي‌بينيد.
جدول 4 انواع داده‌ي غير عددي Visual Basic
نوع داده مقدار حافظه محدوده
(طول ثابت) String طول رشته از 1 تقريباً 65400 كاراكتر
(طول متغير) String طول رشته + 10 بايت 0 تا 2 ميليارد كاراكتر
Date 8 بايت از اول ژانويه 100 تا31 دسامبر9999
Boolean 2 بايت True يا False
Object 4 بايت معادل شيء تعريف شده
(عددي) Variant 16 بايت هر عددي تا Doble
(متن) Variant طول رشته + 22 بايت مانند (طول متغير) String

متغير Boolean فقط مي‌تواند دو مقدار بگيرد: True (درست) يا False (نادرست).
واژه‌هاي رشته‌اي (string literal) هميشه بين دو علامت نقل قول (") قرار مي‌گيرند و مي‌توانند شامل هر كاراكتري باشند. مثال‌هاي زير همگي رشته هستند.
"Oh me, oh my"
"543 – 00 – 0324"
"1020 S.Yale Avenue"
""
هر چيزي كه بين دو علامت " قرار گيرد، يك رشته است حتي اگر (مانند مثال آخر) هيچ كاراكتري در آن نباشد. رشته‌اي كه طول آن صفر باشد، رشته‌ي Nullناميده مي‌شود. Visual Basic از رشته‌هاي خاصي به نام رشته‌هاي خالي (كه با كلمه‌ي كليدي Empty تعريف مي‌شوند) پشتيباني مي‌كند. رشته‌ي خالي رشته‌اي است كه هيچ مقداري (حتي Null) ندارد.
هنگام تعريف واژه‌هايي كه حاوي تاريخ و زمان هستند از علامت استفاده كنيد. Visual Basic از تمام فرمت‌هاي تاريخ و زمان پشتيباني مي‌كند. به مثال‌هاي زير توجه كنيد:
July 4,1776
7:11 pm
19:11:22
1-2-2003
5-Dec-99
نوع داده‌اي Boolean براي مواردي براي مواردي مناسب است كه فقط دو مقدار متضاد (True يا False، Yes يا No و از اين قبيل) داريد. خاصيت Enabled كنترل‌ها از اين نمونه است.
نوع داده‌اي Variant مي‌تواند هر مقداري (به جز رشته‌هاي با طول ثابت) را در خود جاي دهد. از اين نوع داده زماني استفاده كنيد كه از قبل دقيقاً ندانيد با چه نوع داده‌اي سر و كار خواهد داشت.
كار با متغيرها
متغير (variable) مكاني است براي نگهداري يك مقدار، مقداري كه در متغير قرار داده مي‌شود، قابل تغيير است (نام آن هم بر همين ويژگي دلالت دارد). وقتي مقداري را در يك متغير قرار مي‌دهيد مقدار قبلي آن از بين خواهد رفت. متغير مكاني است در حافظه براي ذخيره كردن داده‌هاي موقتي برنامه.
متغيرها با نامشان شناخته مي‌شوند، بنابراين در يك روال استفاده از دو متغير با يك نام مجاز نيست چون Visual Basic قادر به تشخيص آنها نخواهد بود. بر خلاف كنترل‌ها كه Visual Basic خود به آنها يك نام پيش فرض مي‌دهد، نامگذاري متغيرها از همان ابتدا برعهده‌ي برنامه نويس است. قبل از استفاده از يك متغير بايد آن را تعريف (declare) كنيد، تعريف يك متغير يعني نامگذاري آن و تعيين نوع مقداري كه مي‌تواند بگيرد. متغيرها مي‌توانند فقط از همان نوعي كه تعريف شده‌اند مقدار بگيرند (به استثناي متغيرهاي variant كه مي‌توانند از تمام انواع داده مقدار بگيرند)
تعريف متغيرها
براي تعريف يك متغير (نامگذاري و تعيين نوع آن) از كلمه‌ي كليدي Dim استفاده مي‌شود. قبل از استفاده از يك متغير حتماً بايد آن را تعريف كرد. البته Visual Basic اجازه مي‌دهد كه اين قاعده‌ي كلي را زير پا بگذاريد ولي تخلف از اين قاعده مي‌تواند به سردرگمي منجر شود. الزام (يا عدم الزام) به تعريف متغيرها را مي‌توانيد در منوي Tools، گزينه options، برگه‌ي Editor و گزينه‌ي Require Variable Declaration مشخص كنيد. اگر دقت كرده باشيد، در قسمت تعاريف پنجره‌ي كد كه دستور به صورت پيش فرض وجود دارد:
Option Explicit
اين دستور به Visual Basic مي‌گويد كه در كل ماژول مورد بحث، متغيرها قبل از استفاده بايد تعريف شوند. در چنين ماژول‌هايي هر گاه نام يك متغير را اشتباه بنويسيد، Visual Basic آن را به شما گوشزد خواهد كرد. اما اگر اين گزينه را غير فعال كرده باشيد، Visual Basic اشتباه در نوشتن نام يك متغير را متغير جديدي تلقي كرده و به كار خود ادامه خواهد داد. در اين حالت تمام متغيرهايي كه صريحاً تعريف نشوند از نوع Variant در نظر گرفته خواهند شد.
شكل كلي استفاده از دستور Dim براي تعريف يك متغير چنين است :
Dim Var Name As Data Type
كه در آن Var Name نام متغير و Data Type يكي از انواع داده‌هاي Visual Basic است. متغيرهاي مورد استفاده در يك روال بايد در همان ابتداي روال تعريف شوند. متغيرهاي تعريف شده در يك روال فقط در همان روال قابل استفاده‌‌اند و در هيچ روال ديگري قابل دسترسي نيستند؛ به اين قبيل متغيرها، متغير محلي (local variable) گفته مي‌شود. متغيرهايي كه در قسمت تعاريف ماژول تعريف شوند از تمام روال‌هاي آن ماژول قابل دسترس خواهند بود؛ به اين گونه متغيرها، متغيرعمومي (Global Variable) مي‌گويند. متغيرهاي عمومي فقط در همان ماژولي كه تعريف شده‌اند ديده مي‌شوند. متغيرها را مي‌توان به گونه‌اي تعريف كرد كه در تمام ماژول‌هاي پروژه قابل دسترسي باشند.
چون نام گذاري متغيرها بر عهده‌ي برنامه نويس است، بايد قواعد نام گذاري آنها را بدانيد:
• نام متغير بايد با يكي از حروف الفبا شروع شود.
• استفاده از حروف و اعداد در نام متغيرها مجاز است.
• نام يك متغير مي‌تواند تا 255 كاراكتر طول داشته باشد.
• سعي كنيد حتي الامكان از حروف خاص (غير الفبايي – عددي) استفاده نكنيد؛ زير خط (_) در اين ميان يك استثناست.
• فاصله در نام متغيرها مجاز نيست.
علاوه بر قواعد الزامي فوق، سعي كنيد هنگام نام گذاري متغيرها نكات زير را هم رعايت كنيد:
• در نام متغيرها از پيشوندهايي استفاده كنيد كه نوع آن را مشخص كند. بدين ترتيب ديگر نيازي نيست مدام براي اطلاع از نوع يك متغير به قسمت تعريف متغيرها مراجعه كنيد.
• اگر از نام‌هاي بامعني استفاده كنيد، برنامه برنامه‌تان قابل فهم‌تر خواهد بود و به مستندسازي كمتري نياز خواهد داشت.
در هر دستور Dim مي‌توان بيش از يك متغير را تعريف كرد؛ تعريف‌ها با كاما (,) از هم جدا مي‌شوند :
Dim intTotal As integer, CurSales99 As Currency
اگر نوع داده‌ي يك متغير ذكر نشود، Visual Basic آن را از نوع variant تعريف خواهد كرد؛ بنابراين هر دو دستور زير معادل يكديگرند:
Dim vntControlVal As Variant
Dim vntControlVal
تعريف رشته‌ها
هنگام تعريف رشته‌ها يك مشكل ثانويه پيش مي‌آيد، چون دو نوع String وجود دارد: با طول ثابت، با طول متغير. متداول‌ترين رشته‌ها رشته‌هاي با طول متغيرهستند چون روش تعريف آنها درست شبيه تعريف متغيرهاي ديگر است. در مثال‌هاي زير دو رشته‌ي با طول متغير تعريف شده‌اند :
Dim strCityName As String
Dim strStateName As String
هر دوي اين متغيرها مي‌توانند رشته‌هايي با طول‌هاي متفاوت را در خود نگه دارند. مثلاً، اگر ابتدا در متغير strCityName رشته‌ي "Tehran" و سپس رشته‌اي "Yazd" را ذخيره كنيم، اين متغير طول خود را متناسب با آن تغيير خواهد داد. در اكثر موارد اين همان چيزي است كه ما مي‌خواهيم، ولي گاهي پيش مي‌آيد (مثلاً هنگام كار با فايل‌ها) كه بخواهيم طول رشته‌ها ثابت بماند. در اين موارد بايد طول آنها را مشخص كنيم :
اگر رشته‌اي كه طول آن بيش از پنج حرف باشد به متغير strZipCode نسبت داده شود، Visual Basic فقط پنج حروف اول آن را ذخيره مي‌كند و ما بقي را دور خواهد انداخت.
مقدار دادن به متغيرها
بعد از تعريف يك متغير، مي‌توان داده‌ها را در آن ذخيره كرد. ساده‌ترين راه براي ذخيره كردن يك مقدار در يك متغير، دستور انتساب (assignment statement) است. شكل كلي اين دستور چنين است :
Item Name = Expression
كه در آن Item Name نام يك متغير (يا خصوصيت) است و Expression مي‌تواند يكي از موارد زير باشد :
• يك عبارت محاسباتي
• يك واژه
• يك عبارت منطقي يا رشته‌اي
• مقدار خصوصيت يك كنترل (خواص كنترل‌ها از نوع Variant هستند ولي Visual Basic هنگام ذخيره كرده آنها در يك متغير نوع آنها را تبديل خواهد كرد)
• تركيبي از عبارات محاسباتي يا منطقي، واژه‌ها، متغيرها و مقدار خئاص كنترل‌ها هر چيزي كه بتواند يك مقدار توليد كند، عبارت (expression) است. به مثال‌هاي زير توجه كنيد :
curSales : 571275
strFirstName="Herry"
blnPassedTest=True
blnsEnabled = iblTitle.Enabled
dblValue=45.1#
intcount=intNumber
dteOld= #4-1-92#
sngOld97Tptal=sngNew98Total-100000
مهمترين نكته درباره‌ي يك عبارت آن است كه مقدار سمت راست عبارت به متغير سمت چپ آن نسبت داده مي‌شود. توجه كنيد كه مقدار سمت راست عبارت بايستي با نوع متغير سمت چپ عبارت متناسب باشد، يا اينكه امكان تبديل آن براي Visual Basic وجود داشته باشد. مثلاً، Visual Basic مي‌تواند يك عدد كوچكتر را در متغيري از نوع Long (كه قاعدتاً براي اعداد بزرگ به كار مي‌رود) قرار دهد، ولي نمي‌تواند يك رشته را به متغير عددي نسبت دهد. در Visual Basic،براي حفظ سازگاري با بيسيك‌هاي قديمي، مي‌توان از كلمه كليدي let براي مقدار دادن به متغيرها استفاده كرد؛ دو دستور زير معادل يكديگرند:
Let intCount =1
inCount= 1
عملگرهاي ويژوال بيسيك
Visual Basic از عملگر (operator) هاي محاسباتي و رشته‌اي متعددي پشتيباني مي‌كند. جدول 5 عملگرهاي متداول Visual Basic را نشان مي‌دهد. عملگر ابزاري است براي تركيب كردن داده‌هاي مورد نظر.
عملگر توان (exponentiation) يك عدد را به توان عدد ديگر مي‌رساند؛ 2^3 يعني 2توان 3، عملگرهاي ضرب، تقسيم، جمع و تفريق هم دقيقاً همان كاري را مي‌كنندكه در محاسبات معمول با آن آشنا هستيد. عملگر Mod براي محاسبه‌ي باقي مانده يك تقسيم است، بنابراين 3 11 mod معادل 2 خواهد شد. چون باقي مانده‌ي تقسيم 11 بر 3 معادل 2 است. عملگر Mod فقط براي اعداد صحيح است و اگر از اعداد اعشاري استفاده كنيد، Visual Basic ابتدا آنها را به صحيح تبديل كرده و سپس باقي مانده را محاسبه خواهد كرد. عملگر تقسيم صحيح (\) خارج قسمت صحيح تقسيم را برمي‌گرداند و باقي مانده‌ي تقسيم را دور مي‌اندازد.
جدول 5 عملگرهاي Visual Basic
عملگر مفهوم مثال نتيجه
^ توان 2^3 8
* ضرب 2*3 6
/ تقسيم 6/2 3
+ جمع 2+3 5
- تفريق 6-3 3
Mod مدول يا نهشت 11 mod 3 2
\ تقسيم صحيح 11/3 3
& يا + تركيب رشته‌ها "Hi,"&"There" "Hi, There"

نكته جالب در جدول 5 آن است كه عملگر + دو كار متفاوت انجام مي‌دهد: جمع معمولي و به هم چسباندن (تركيب) رشته‌ها. اين عملگرها با توجه به محلي كه مورد استفاده قرار رفته (بين دو عدد يا بين دو رشته) واكنش مناسب را نشان مي‌دهد. هنگام تركيب رشته‌ها، Visual Basic هيچ چيز به آنها اضافه نخواهد كرد. بنابراين اگر مي‌خواهيد بين دو رشته يك فاصله وجود داشته باشد بايد خودتان آن را اضافه كنيد. به مثال زير توجه كنيد:
StrCompleteName=lblFirst.Caption & " " & lblLast.Caption
به اين نوع عملگرها عملگر تحريف شده مي‌گويند چون عملكرد آنها بسته به مكان استفاده از آن متفاوت خواهد بود.
نكاتي درباره‌ي تقدم عملگرها
Visual Basic اعمال رياضي را به ترتيب خاصي، كه در جدول 6 آمده، انجام مي‌دهد. اعمال درون پرانتز ابتدا اجرا مي‌شوند و سپس بالاترين تقدم را توان (^) دارد و بعد نوبت به ضرب و تقسيم مي‌رسد و بعد از آن نوبت جمع و تفريق است.
جدول 6 تقدم عملگرها در محاسبات
عملگر مفهوم مثال نتيجه
1 پرانتز (2+3)*7 35
2 ^ 2^3+1 9
3 Mod ,\ , /, * 2+3*7 23
4 +، - 10-4*2+1 3

اگر از پرانتزها استفاده نكنيد، Visual Basic هميشه ابتدا توان، سپس ضرب و تقسيم و بعد از آن جمع و تفريق را انجام خواهد داد. اگر در يك عبارت عملگرهايي با تقدم يكسان وجود داشته باشند، Visual Basic محاسبات را از چپ به راست انجام مي‌دهد. به مثال زير نگاه كنيد.
10/2*3
در اين عبارت چون ضرب و تقسيم داراي تقدم يكسان هستند. Visual Basic ابتدا تقسيم را انجام داده و سپس حاصل تقسيم را در 3 ضرب خواهد كرد؛ بدين ترتيب حاصل عبارت فوق 15 خواهد شد. اگر مي‌خواهيد ترتيب انجام محاسبات را تغيير دهيد بايد از پرانتزها استفاده كنيد. در پرانتزهاي تودرتو، Visual Basic از داخلي ترين جفت پرانتز شروع كرده و رو به بيرون حركت مي‌كند. در مثال زير
(10+2-(8-3))+1
Visual Basic قبل از هر كاري (8-3) را محاسبه خواهد كرد.
در جدول 7 عملگرهاي شرطي Visual Basic(conditional operator) را مي‌بينيد. اين عملگرها هيچ گونه عمليات رياضي انجام نمي‌دهند، بلكه داده‌ها را مقايسه مي‌كنند. با اين عملگرها برنامه هوشمندتر خواهد شد و خواهد توانست داده‌ها را مقايسه كرده و بر اساس نتايج آن، عملكرد مناسب را در پيش گيرد.

جدول 7 عملگرهاي شرطي Visual Basic
عملگر توضيح مثال نتيجه
= تساوي 7=2 نادرست
< بزرگتر است از 6>3 درست
> كوچكتر است از 5<11 درست
=< بزرگتر يا مساوي 23>=23 درست
=> كوچكتر يا مساوي 4<=21 درست
<> نامساوي 3<>3 نادرست

توجه كنيد كه نتيجه‌ي عمل عملگرهاي شرطي هميشه False (نادرست) يا True (درست) خواهد بود؛ از فصل قبل به ياد داريد كه اينها مقادير Boolean هستند. نكته‌ي ديگر جدول 7 آن است كه عملگر= در آن تحريف شده است؛ يعني اين عملگر هم مي‌تواند در دستورات انتساب مورد استفاده قرار گيرد، هم در دستورات مقايسه و اين Visual Basic است كه كاركرد آن را تشخيص داده و به طور مناسب عمل خواهد كرد.
عملگرهاي شرطي، نه فقط روي واژه‌ها بلكه روي عبارات، متغيرها، كنترل‌ها و يا تركيبي از آنها هم عمل مي‌كنند. با توجه به تنوع داد‌ه‌ها در Visual Basic، اين برنامه نويس است كه بايد تصميم بگيرد داده‌ها را چگونه مقايسه كرده و چگونه نتيجه گيري كند.
هنگام استفاده از عملگرهاي شرطي ممكن است حالت خاصي پيش آيد و آن Null بودن يكي از اجزاء مقايسه است. در اين حالت Visual Basic مقدار Null برمي‌گرداند نه True يا False. اگر امكان Null بودن يكي از عناصر مقايسه وجود دارد، بايد اين حالت را هم در نظر بگيريد و براي آن تمهيدي بينديشيد.
عملگرهاي شرطي، علاوه بر مقادير عددي، رشته‌ها را هم مي‌توانند مقايسه كنند. در هنگام مقايسه‌ي رشته‌ها به نكات زير توجه داشته باشيد :
• حروف بزرگ كوچكتر از حروف كوچك هستند، يعني "ST.JOHN" قبل از "st.john" قرار خواهد گرفت.
• حروف الفبا به همان ترتيبي كه هستند مقايسه مي‌شوند، يعني "A" كوچكتر از "B" است و نام "Walter" قبل از "Wiliams" قرار خواهد گرفت.
• اعداد كوچكتر از حروف هستند، يعني "3' از"Three" كوچكتر خواهد بود.
براي درك بهتر اين نكات فقط كافيست بدانيد كه Visual Basic رشته‌ها را مانند يك كتاب لغت مرتب خواهد كرد. با اين قابليت برنامه‌ي شما هم مي‌تواند روي انواع مختلف داده‌ها عمل كند.
Visual Basic هنگام مقايسه‌ي رشته‌ها به بزرگ يا كوچك بودن حروف هم توجه دارد يعني بين آنها تفاوت قايل خواهد شد. اگر ميل داريد Visual Basic حروف بزرگ و كوچك را يكسان فرض كند مي‌توانيد در قسمت تعاريف مدول از دستور Option Compare Text استفاده كنيد. اما اگر اين دستور وجود نداشته باشد، Visual Basic براي مرتب كردن رشته‌ها از جدول ASCII استفاده خواهد كرد. جدول ASCII شامل 256 كاراكتر موجود در PC هاست و هر كاراكتر در اين جدول داراي يك عدد متناظر (و منحصر به فرد) است.
به دستورات مقايسه‌ي زير توجه كنيد:
"abcdef" > "ABCDEF"
"Yes!" < "Yes?"
"Computers are fun!" = "Computers are fun!"
"PC" <> "pc"
"Books, Books, Books" > = "Books, Books"
تمام دستورات فوق مقدار True را برمي‌گردانند.
Visual Basic عملگر شرطي ديگري دارد به نام LIKE، كه با آن مي‌توان مقايسه‌هاي كلي‌تري انجام داد. شايد هنگام كار با سيستم عامل با كاراكترهاي * و ؟ برخورد كرده باشيد. * يعني صفر يا چند كاراكتر و ؟ به جاي يك كاراكتر مي‌نشيند. علاوه بر اين دو كاراكتر، عملگر Like از كاراكتر # هم (كه به معناي يك رقم است) استفاده مي‌كند. در زير به كمك چند مثال با اين عملگر بيشتر آشنا مي‌شويد. تمام اين عبارات مقدار True دارند :
آخرين مثال شكل خاصي از دستور Like است. اگر كاراكتر مشخص شده مانند هر يك از كاراكترهاي درون [] باشد، مقدار True برگشت داده خواهد شد. [] براي يافتن كاراكتر از ميان چند كاراكتر است. رشته‌ي "code [12345] RED هنگام مقايسه با تمام رشته‌هاي زير مقدار True برمي‌گرداند.
داده‌هاي شرطي
هنگام مقايسه‌ي دو مقدار، نوع آنها بايد با هم سازگار باشد، مثلاً، دو عدد يا دو رشته را مي‌توان با هم مقايسه كرد. ولي نمي‌توان يك عدد را با يك رشته يا يك مقدار منطقي (Boolean) مقايسه كرد. حتي مقايسه‌اي انواع داده‌ي دقيق (مانند Single يا Double) هم در اكثر موارد به اشتباه منجر خواهد شد چون Visual Basic اين قبيل اعداد را گرد مي‌كند و مقايسه‌ي آن‌ها نمي‌توانند دقيق باشد. براي مقايسه‌ي اين قبيل داده‌ها از تفريق استفاده كنيد (يا حتي الامكان از اين كار اجتناب كنيد!).
Visual Basic هنگام مقايسه‌اي داده‌هاي Variant (كه خواص كنترل‌ها هم از اين نوع است) بسيار خوب عمل مي‌كند. Visual Basic هنگام مقايسه‌ي داده‌هاي Variant، ابتدا آنها را به نوع مناسب تبديل كرده و سپس مقايسه را انجام خواهد داد. اما مقايسه‌ي داده‌هاي ناهمگن هميشه مي‌تواند با خطا همراه باشد.
تركيب عملگرهاي شرطي و منطقي
از لحاظ تئوري، شش عملگر شرطي Visual Basic قدرت كافي براي هر نوع مقايسه‌اي را دارند، ولي قدرت آنها را با استفاده از عملگرهاي منطقي (Logical operator) باز هم مي‌توان بالاتر برد. جدول 8 عملگرهاي منطقي Visual Basic را نشان مي‌دهد.

جدول 8 عملگرهاي منطقي Visual Basic
عملگر توضيح مثال نتيجه
And هر دو گزاره بايد درست باشند (2<3) And (4<5) True
Or حداقل يكي از دو گزاره‌ بايد درست باشد (2<3) Or (6<7) True
Xor فقط يكي از دو گزارخ بايد درست باشد يا نه هر دو (2<3) Xor (7>4) False
Not نقيض Not (3=3) False

با عملگرهاي منطقي مي‌توان دو يا چند مقايسه‌اي شرطي را با هم تركيب كرد. كاربرد Or , And بسيار بيشتر از دو عملگر ديگر است. با Xor مي‌توان دو گزينه‌ي انحصاري را مقايسه كرد. اگر بيش از يكي از گزينه‌هاي Xor درست باشد، كل عبارت نادرست خواهد شد.
عملگر Not هم براي نقيض يك عبارت است. اين عملگر ارزش عبارت را به عكس آن تبديل مي‌كند. به عبارت زير، كه تركيب دو عملگر شرطي با And منطقي است، توجه كنيد :
در اين عبارت، اگر فروش سال جاري يك كارمند از حداقل فروشس تعيين شده كمتر باشد و تعداد سال‌هاي كاري وي هم از 10 سال كمتر باشد (به انتخاب نام متغيرها دقت كنيد!) كل عبارت درست خواهد شد. البته مي‌توانستيد اين دو عبارت را جداگانه مقايسه كنيد ولي And امكان مي‌دهد تا آنها را در يك عبارت متمركز كنيد. البته تركيب بيش از حد عبارات آنها را گيج كننده خواهد كرد.


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان