ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کاربرد هوش مصنوعی
01-29-2018, 10:01 AM
ارسال: #1
کاربرد هوش مصنوعی
نقطه آغاز ايجاد هوش مصنوعي اندكي بعد از جنگ جهاني دوم مي باشد . در آن زمان (نوربرت واينر) (1) با توجه به مسايل سيبرنتيك ، زمينه را براي پيشرفت هوش مصنوعي به وجود آورد . در سال 1950 ( آلن تيورينگ )(2) آزمايشي مبني بر اين كه آيا ماشين قادر است با قراآيندهاي مغز انسان رقابت نمايد، مطرح كرد.در سال 1956دركالج دارتموت (3)
جلسه اي برگزار شد كه تحقيقات وسيع بر روي هوش مصنوعي با تشويق مي نمود .
دهه 1960 به عنوان دهه توسعه و پيشرفت تحقيقات در زمينة هوش مصنوعي شناخته مي شود . برنامه هاي بازي شطرنج و روبوت ها ، زمينه هاي انساني تحقيقات هوش مصنوعي قلمداد مي شدند .
فنوني كه براي محدود كردن راهبردهاي جستجو و طراحي روش هاي ميان بر به منظور تصحيح پاسخ ها به كار مي رفت تقش بارزي در پيشرفت استفاده از هوش مصنوعي ايفا كردند .
دو زبان به نام هاي prolog و Lisp در اين زمينه ها در آمريكا و اروپا متداول است . Lisp زباني است كه بيش تر در ايالات متحده از آن استفاده مي شود و prolog (برنامه ريزي در منطق ) بيش تر توسط اروپاييان و ژاپني ها مورد استفاده قرار مي گيرد . prolog يزان سطح بالا است و Lispداراي انعطاف بيش تري است .
سيستم خبره ، زير مجموعة هوش مصنوعي است و اساسا" در برنامه هاي رايانه اي كه از دانش و فرايند هاي استنتاجي براي حل مسائلي كه نيازمند دانش انسان مي باشد استفاده مي كنند ، به كارگرفته مي شدند . سيستم خبره بايد داراي توانايي (انديشيدن )،و به دانش انسان نزديك باشد . در اينجا مزاياي استفاده از سيستم خبره _كه تا اندازه اي پديدة جديدي مي باشد _را در كتابخانه ها مورد تحث قرار مي دهيم . توانايي بالقوة اين سيستم كه براساس دانش مي باشد ، نامحدود است هيچ فن آوري تا كنون نتوانسته همچون سيستم هاي خبره ، خدمات كتابخانه ها با چنين تغيير دهد.


ساختار سيستم هاي خبره
تعداد سيستم هاي خبرة كتانخانه اي قابل خريد اندك است و اكثر اين سيستم هاي كنابخانه اي به صورت داخلي طراحي مي شدند . در خلال مراحل اولية ساخت سيستم هاي خبره ، كتابدار ميبايد با مهندس سيستم همكاري نزديك داشته باشد. مهندس سيستن مي تواند پيشنهادهاي مفيدي را در طراحي و حمايت از سيستم هاي هوشمند ارائه كند . (هيز ) و همكاران (4) پنج مرحله رادر روش شناسي ساخت و طراحي سيستم هاي هبره ذكر مي نمايند :
شناسايي_ شناسايي عبارت است ار شناخت مسائل و محدوده ، و قبل از آن كه اهداف و مقاصد ساخت سيستم هاي خبره تبيين شود, صورت مي گيرد . در اين مرحله بايد منابع مشخص شوند و همچنين برآوردي از منابع براي كاركنان د رايانه صورت گيرد .
تجسم يا مفهوم سازي (5) _در اين مرحله جنبه هاي اساسي پيشنهادي براي سيستم هاي خبره مورد بحث و فحص قرار مي گيرند و سؤالاتي به قرار زير مطرح مي شوند :
_آيا سيستم خبره مورد نياز است ؟
_آيا با استفاده از روش هاي جاري مي توان به اهداف و مقاصد سازمان دست يافت ؟
_چه كساني از سيستم خبره استفاده خواهند كرد؟
_چه كساني سيستم را آموزش خواهند داد ؟
_هزينه / فايده استفاده از سيستم خبره چه مقدار خواهد بود ؟
3.رسمي كردن (6) _اين مرحله , مرحلةبين تجسم و اجرا مي باشد . در اين زمان است كه تصميم گرفته ميشود چه راهبردها ,وسائل و تجهيزات , و زبان برنامه نويسي مورد استفاده قرار گيرد . در اين مرحله مهندس سيستم مي تواند نظرات ارزشمندي ارائه كند.
4.اجرا_ اين مرحله مشخص مس كند كه سيستم خبره تا چه حد به نيازهاي كاربر پاسخ مي دهد . ارزيابي باز خورد استفاده كاربران از سيستم در تصحيح سيستم بسيار با اهميت است . كاربران به كتابدار و مهندس سيستن خواهند گفت كه روش هاي اعمال شده تا چه حد كاربرد دارند و تا چه اندازه واسط ارتباطي (7) دستگاه راحت و مؤثر مي باشد .
5.ارزيابي _در مرحلة ارزيابي ،كتابدار و مهندس سيستم به سؤالاتي همچون چه چيزي خطا و چه چيزي صحيح بوده ، پاسخ مي گويند و آن ها را مورد ارزيابي قرار مي دهند . بايد به يادداشت كه سيستم خبره باكار آمد بدتر از آن است كه هيچگونه سيستم خبره اي نداشته باشيم . بهتر است ارزيابي به صورت منظم صورت گيرد تا مشخص شود كه آيا نياز هاي كاربران محقق شده است يا خير؟ در اين زمينه بايد كتابدار و متخصص سيستم به استانداردها نيز توجه هاص مبذول دارند.
در شكل زير مثالي از يك سيستم خبره كه به شكل سلسله مراتبي طراحي شده نشان داده مي شود:
در حال حاضر با پيشرفت علوم و فن آوري , ديگر لازم نيست كه انسان به طراحي نرم افزار بپردازد زيرا نرم افزارهايي در بازار موجود است كه به اين نياز ها پاسخ مي گويند . از جمله اين نرم افزارها مي توان به (شل)(8) اشاره كرد . نرم افزار شل براي ايجاد نوع بخصوصي از سيستم هاي خبره طراحي شده و براي قوانين متعددي استوار است كه اساس آن (اگر _پس)كس باشد.در حال حاضر 5 نوع نرم افزار شل براي سيستم هاي خبره موجود و قابل نصب برروي رايانه هاي شخصي مي باشد.(تايني آنشتاين )(9),(گورو)(10) و (نالج پرو )(11) از جملة اين نرم افزارها هستند .

كاربرد سيستم هاي خبره در كتابخانه ها
كاربرد سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي در امور كتابخانه هنوز در مراحل اوليه است . چند پروژه در زمينه هاي كتابداري و خدمات اطلاع رساني به مراجعان تحت بررسي قرار گرفته و در اين زمينه خوش بيني زيادي مبني بر به كارگيري سيستم هاي خبره در اكثر حوزه هاي كتابداري و اطلاع رساني وجود دارد . مشكل اساسي كه در حال حاضر وجود دارد ايجاد (پايگاه دانش ) است .(12) مثلا "سيستم هبره را مي توان براي حوزة بخصوص از خدمات مرجع ايجاد نمود , اما اين سيستم قادر نيست (پايگاه دانش ) به وجود آورد كه در برگيرندة كلية فعاليت هاي بخش مرجع باشد .
در اينجا اين سؤال مطرح است كه چه دلايلي براي به كارگيري سيستم هاي خبره دركتابخانه وجود دارد ؟ آيا اين سيستم ها كار روزانة كتابداران را بهبود مي بخشند ؟به عنوان مثال ,يك سيستم خبره مي تواند به كتابدار در شناخت و بهبود كارايي اموري چون خدمات فني , جستجو در پايگاه هاي پيوسته و خدمات دادن به مراجعان بيش تر ياري رساند . اگر يك سيستم خبره خوب برنامه ريزي شده باشد باعث افزايش كيفيت خواهد شد . اين سيستم اشتباهاتي را كه گاهي از انسان سر مي زند مرتكب نخواهد شد و مي تواند در فراهم آوري اطلاعات تكراري سودمند باشد . حوزه هايي كه سيستم خبره مي تواند در آن فعاليت كند عبارت اند از :فهرستنويسي, جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي , نمايه سازي , مديريت و مرجع.

فهرستنويسي
از آنجا كه فهرستنويسي بر اساس قوانين بسياري طراحي شده ،سيستم خبره در اين زمينه سازگاري زيادي دارد .
(فنلي)(13) معتقد است كه بهتر ين استفاده كه مي توان از سيستم خبره در كتابخانه كنگره آمريكا نمود ،بهبود وضع مشاوره در زمينه فهرست توصيفي و تحليلي است .
كار بر روي فروست ها (14) يكي از مشكل ترين امور فهرستنويسي بوده و همواره مشكل زا است ،فروست ها داراي قئانين متعدد و پيچيده اي هستند . سيستم خبره در اين حوزه مي تواند كمك هاي شايان توجهي بنمايد. معمولا" با جا به جايي كارمندان ،اطلاعات آن ها نيز با آنان مي رود ،در صورت استفاده ا ز سيستم خبره مي توان اين نقيصه را بر طرف نمود . كتابداران همئاره در آرزوي استفاده از سيستمي بوده اند كه به آن ها در به كارگيري قدانين آنگلو آمريكن (AACR2) كمك كند ،اما اين موضوع به دليل پيچيدگي هاي قوانين مزبور با مشكلاتي مواجه بوده است :در زير نمونه اي از نرم افزار (امي سين )(15) كه براي فهرستنويسي توصيفي به كار برده شده آورده مي شود:
اگر _سند داراي نويسنده مشخصي نيست ،
_ سند داراي تنالگان (سازمان مسئول ) نيست ،
_ سند داراي ويراسدار يا گروه ويراسداران نيست ،
_ سند اثري داراي نويسنده اي ناشناخته است ،
پس : قطعي است كه سر شناسة سند , (عنوان ) است .

جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي
سيستم خبره مي نواند جستجو در پايگاه هاي پيوسته را بهبود بخشد . يك سيستم خبره مي تواند به استفاده كننده از كتابخانه در زمينه هاي زير كمك كند :
مشخص كردن جستجوي كاربر ؛
شناسايي پايگاه هاي اطلاعاتي بالقوه ؛
شناسايي عناصر مفهومي در جستجو ؛
بيان ساخت مفهومي ئر زمينه هاي انتخاب پايگاه ، كايد واژه ها ، توصيفگر ها و منطق بولي ؛
دستيابي به پايگاه اطلاعاتي با استفاده از توافقنامه هاي ارتباطي ؛
ورود به منطق جستجو ؛
تحليل نتايج جستجو ؛
اصلاح راهبرد جستجو ؛
وسيع تر كردن جستجو ؛
محدود كردن جستجو ؛
پايان دادن به جستجو و گذاشتن نتايج در اختيار كاربر .
بايد اذعان داشت كه سيستم مطلوب ، سيستمي است كه بتواند در هر زمان پاسخگوي استفاده كننده باشد و توضيحي در هد فرايند جستجو در اختيار كاربر قرار دهد . به عقيدة (ميگو و اسميت )(16) يك سيستم خبره مطلوب را كه آسان و كاربر پسند باشد ... سيستمي است كه به تمامي منابع در يك كتابخانه يا مركز اطلاع رساني دسترسي دارد؛ به عبارت ديكر به فهرست پيوسته ،اسناد و مدارك در حال گردش ،نظام امانت بين كتابخانه اي ، به پايگاه هاي معيني از برگه هاي مستند مؤلف كتابخانه كنگره ، و به كتاب هاي زير چاپ با متن كامل دسترسي داشته باشد.
همچنين اين سيستم قادر است به دسته اي از پايگاه هاي اطلاعاتي تجاري ، با اين توان كه به طور خودكار به پايگاه هاي اطلاعاتي و كلمات عبور آن ها دسترسي داشته باشد ،وصل شود.

نمايه سازي
نمايه سازي خود كار اسناد و مدارك مدتها مطرح بوده است . تا كنون متخصصان موفق شده اند به شكل هوشمند به خودكار كردن اسناد و مدارك مبادرت ورزند و در اين زمينه تلاش هاي زيادي با استفادهاز سيستمهاي خبره صورت گرفته است . به طور مثال استفاده از سيستم خبره در نمايه سازي اسناد و مدارك پزشكي (كتابخانة ملي پزشكي آمريكا ) را مي توان نام برد كه چندان موفق نبوده است .
اما تلاش هايبسياري در زمينة استفاده از اين سيستم در نمايه سازي نشريات صورت گرفته است . اين سيستم مي نواند در موارد زير سود مند باشد و نمايه ساز را در نمايه سازي كمك كند:
شناسايي مفاهيم مورد بحث در مقالات نشريات ؛
ترجمة مفاهيم به شگل شفاهي و كلامي ؛
ترجمة اشكال شفاهي و كلامي به توصيفگري موضوعي و زيربخش هاي آن ها ؛
به كار بردن قوانين مناسب در تعيين توصيفگرهاي موضوعي ؛
تعيين توصيفگرهاي موضوعي و زيربخش هاي آن در ارتباط با مقاله .

مديريت
تعدادي از سيستم هاي خبره براي اهداف مديريت در كتابداري د اطلاع رساني مئرد استفاده قرار گرفته اند . در صورتي كه مديران از اين سيستم ها بيش تر استفاده كنند،نياز به اين نرم افزارها بيش تر خواهد شد و در نتيجه رشد روزافزاني را در اين سيستم ها در آينده شاهد خواهيم بود .
حوزه هايي كه مديريت اطلاع رساني مي تواند از اين سيستم استفاده كند عبارت اند از :
برنامه ريزي براي نيروي انساني و استخدام افراد؛
توسعه مجموعه ها ؛
ساخت و طراحي ساختمان هاي جديد ؛
بهره گيري مناسب باز فضاي موجود؛
حسابداري و حسابرسي و بودجه بندي ؛
برنامه ريزي راهبردي .

مرجع
در نظر اول ، انسان ممكن است به اين مسئله بينديشد كه مي توان سيستم هاي خبره با جايگزين بخش مرجع كرد . تحقيق اين امر در آينده نزديك محال است و به نظر مي رسد كه هيچگاه نمي توان ماشين را جايگزين كتابداران مرجع نمود و تعامل بين كتابدار مرجع و استفاده كننده متضمن مسائل نامترقبه و غير قابل پيش بيني بسيار است ؛با اين حال سيستم هاي خبره و محصولات ديگر هوش مصنوعي در كتابداري به طور روزافزوني مورد استفاده قرار مي گيرند و امروزه جزء جدايي ناپذير اين امود واقع شده اند . (دول)(17)و(كروز)(18)
براي استفاده از سيستم هاي خبره د ربخش مرجع مزايايي را بر مي شمرند :
زماني كه كتابدار مرجع حضور ندارد يا زماني كه بخش مرجع باز نيست يا كتابدار مرجع كار زيادي دارد ،سيستم هاي خبره مي توانند به مراجعان و استفاده كنندگان درامور مشاوره كمك كنند .
با استفاده از سيستم خبره مي توان خدمات مرجع را نه فقط در ميز مرجع بلكه در سراسر كتابخانه به خدمت گرفت .
سيستم هاي خبره مي توانند د رآموزش استفاده كننده براي خدمات مرجع مورد استفاده واقع شدند با امور تكراري و خسته كننده را از سر راه كتابدار مرجع بر دارند .
كتابدار مرجع ،مرجع اطلاعات معتنابهي از مجموعه كتابخانه ،مراجعان به بخش مرجع ، سازمان هايي كه مشغول به كار هستند ،امئر مربوط به پژوهش و منابع قديمي و جديد مرجع مي باشد .سيستم هاي خبره مي توانند اين اطلاعات را در خود ذخيره نمايند و زماني كه كتابدار مرجع به جايي ديگر منتقل مي شود يا استعفا مي دهد ، در اختيار ديگران قرار دهند.
سيستم هاي خريه در ساعاتي كه بخش مرجع شلوغ است مي توانند به تعداد زيادي از مراجعان سرويس دهند و رضايت بيش تر آن ها را فراهم سازند .

چرا سيستم هاي خبره اين قدر معروف شده اند ؟
ما نبايد به سيستم هاي خبره به عنوان دارويي كه همة بيماري ها را شفا مي دهد بنگريم . سيستم هاي خبرةكنوني داراي محدوديت ها و موانع جدي هستند كه مهم ترين ِآن ها ،ميزان و حد (پايگاه دانش )است . همچنين در اصطلاحات و مفاهيمي كه به يكديگر نزديك و متقارن همتند دچار مشكلات زيادي هستند .
با اين حال،بعضي از دلايلي را كه سيستم هاي خبره با چنين اقبالي در سطح بين المللي مواجه شده اند مي توان به قرار زير برشمرد :
باپيشرفت هايي كه صورت گرفته ،سيستم هاي خبره توانسته اند در سطوح عملياتي دانش ،يعني از داده پردازي و پردازش اطلاعات به (پردازش دانش و مديريت )،تحولاتي به وجود آورند .
در مقياس محدود و در اموري كه وابسته به كامپيوتر و هوش مصنوعي مي باشد ،عملكرد اين سيستم ها بهتر از انسان بوده است . از طرفي اين سيستم ها با مشكلات جدي مواجه هستند ؛به عنوان مثال يك كودك به راحتي مي تواند قلمي را از زمين بر دارد ، اما اين عمل براي روبوت ها و وسايل مكانيكي مستلزم نوشتن برنامه هايي بسيار پيچيده و مسئله زا است .
در ديناي تجارت ،سيستم هاي خبره به عنوان وسايلي كه براي سازمان ها و شركت ها ،در آمدزا و با صرفه هستند ، بسيار اهميت يافته اند . موفقيت در يك شركت مستلزم سرمايه گذاري بر روي منابع انساني ماهر مي باشد . اين افراد ممكن است بعد از آموزش ،براي يافتن شغلي بهتر ، آن شركت يا سازمان را ترك كنندو در عين حال با اين كار خود بسياري از تجارب و دانش خود با كه در طي زمان خدمت و آموزش به دست آورده اند با خود ببرند. سيستم هاي خبره مي توانند حافظ اين اطلاعات و اندوخته ها باشند . اين مسئله باعث شده كه سرمايه گذاري هاي كلان براي سيستم هاي خبره ،هوش مصنوعي و غيره صورت پذيرد . به هر حال تا تحقيق نياز هاي انسان توسط سيستم هاي خبره راه بسيار دشواري باقي است .


پي نوشت ها
1-Norbert Wiener
2-Alan Turing
3-Dort Mouth
4-Hayes _Roth et al
5-Conceptualization
6-Formalization
7-Interface
8-Shell
9-Tiny Einstein
10-Guru
11-Knowledge Pro
12-Knowledge Base
13-Fenley
14-Series
15-EMYCIN
16-Micco & Smith
17-Dowell
18-Crews

منابع
1-Information Technology Design and Applications /edited by Nancy D. Lane of Margaret E.Chisholm,Boston: G.K.Hall & Co.,1994.
2.Nilsson , Nils J.,Principles of Artificial Intelligence, Narosa publishing House , New Delhi, 1990.
==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
01-29-2018, 10:11 AM
ارسال: #2
RE: کاربرد هوش مصنوعی
تکنیک ها وزبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی(۴)
خلاصه ای دربارة LISP و PROLOG
به وسیله برآورده کردن نیازهای گفته شده، LISP و PROLOG هر دو دارای زبانهای برنامه نویسی غنی و کاملی هستند وقتی که این زبانها را فرا می گیریم، دانشجو در ذهن و فکر دربارة روشهایی که آنها به وسیله ویژگیهای خاص هر زبان پشتیبانی می کنند، نیازها را نگه داری می کنند.
PROLOG
PROLOG یکی از بهترین نمونه و مثال یک زبان برنامه نویسی منطقی است. یک برنامه منطقی دارای یک سری ویژگیهای قانون و منطق است . PROLOG از محاسبة اولیه استفاده می کند. در حقیقت خود این نام از برنامه نویسی PRO در LOGIC می آید یک مفسر برنامه را بر اساس یک منطق می نویسد. ایده استفاده توصیفی محاسبه اولیه برای بیان خصوصیات حل مسئله یکی از محوریت های مشارکتPROLOG می باشد که برای علم کامپیوتر به طور کلی و به طور اخص برای زبان برنامه نویسی هوشمند مورد استفاده قرار می گیرند. نفع اسفتاده از محاسبه اولیه برای برنامه نویسی شامل یک ساختار ظریف و ساده و قابل معنی می شود.
به دلیل همین خصوصیات است که PROLOG به عنوان یک محرک اصلی و مفید برای تحقیقاتی مثل موارد برنامه نویسی آزمایشی به عنوان یک کد، متغیر کردن برنامه و طراحی ویـــژگیهـای زبان سطح بالا، مطرح است. PROLOG و دیگر زبانهای منطقی یک سبک برنامه نویسی مشخصی را دنبال می کنند که در آنها برنامه ها به صورت دستورات پشت سرهم و متوالی برای ایجاد یک الگوریتم، نوشته می شوند. این نوع برنامه اصولاً به کامپیوتر می گوید که «چه چیزی درست است» و «چه چیزی باید صورت گیرد» و این به برنامه نویس اجازه می دهد که بر روی حل مسئله به صورت یک سری خصوصیات از یک محدوده تأکید کند تا اینکه بخواهد به جزئیات نوشتاری سطح پائین ساختارهای الگوریتمی برای بعد بپردازد.
اولین برنامه PROLOG در مارسی فرانسه در اوایل 1970 به عنوان بخشی از زبان معمول یک پروژه نوشته شد. تئوری نهفته در پشت این زبان در کارهای کوالسکی،‌هیز و دیگران آورده شده است. عمدة توسعة PROLOG بین سالهای 1975 تا 1979 در بخش هوش مصنوعی دانشگاه ادینبورگ صورت گرفت.
در آنجا یک گروه مسئولیت کاربرد اولین PROLOG را به عهده داشتند که آقای David H.D مسئول آن بود. این گروه اولین PROLOG را ساخت که می توانست محاسبات کلی را انجام دهد. این محصول بر اساس سیستم DEC-10 ساخته شده بود و می توانست در مدهای توصیفی و مقایسه ای کارآئی داشته باشد.
مزیت این زبان به وسیله پروژه هایی که برای ارزیابی و گسترش قدرت بیان برنامه های منطقی نوشته شده اند،‌ اثبات شده است.
بحث دربارة یک چنین کاربردهایی می تواند در سمینار و گردهمائی های مربوط به زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی در سطح بین المللی مطرح شود.
LISP
LISP اولین بار به وسیله JACK MCCARTHY در اواخر دهه 1950 مطرح شد این زبان به عنوان یک مدل پیوسته محاسباتی بر اساس تئوری عملکرد مجدد،‌معرفی شد.
در مقالات اولیة مک کارتی (1960) اهداف خود را مشخص می کند: ایجاد یک زبان سمبولیک تا یک زبان محاسباتی. ایجاد زبانی که بتوان از آ‌ن به عنوان یک مدل محاسباتی بر اساس تئوری عملکرد مجدد استفاده کرد و از آن بتوان برای تعریف دقیق یک ساختار و تعریف زبانی استفاده کرد.
گر چه LISP یکی از قدیمی ترین زبانهای محاسباتی است که هنوز فعال است، ولی دقت کافی در برنامه نویسی و طراحی توسعه باعث شده که این یک زبان برنامه نویسی فعال باقی بما ند.
در حقیقت این مدل برنامه نویسی طوری مؤثر بوده است، که تعدادی از دیگر زبانها بر اساس عملکرد برنامه نویسی آن واقع شده اند مثل FP ، ML و SCHEME .
این لیست اساس برنامه ها و ساختارهای اطلاعاتی در LISP است، LISP خلاصه شده نام پروسه LIS است. این برنامه یک سری لیست های عملکردی درون ساختاری دارد.
LISP به برنامه نویس قدرت کامل برای اتصال به ساختارهای اطلاعاتی را می دهد.
اصولاً LISP یک زبان کامل است که دارای عملکردها ولیست های لازمه برای توصیف عملکردهای جدید، تشخیص تناسب و ارزیابی معانی می باشد.
تنها هدف کنترل برنامه بازگشت و شرایط منحصر به فرد است. عملکردهای کامل تر هنگامی که لا زم باشد در قالب این اصول تعریف می شوند. در طی زمان بهترین عملکردها به عنوان بخشی از زبان می شوند. پروسه توسعة زبان به وسیلة اضافه کردن عملکردهای جدید موجب توسعه محورهای زیادی از LISP می شوند که اغلب شامل صدها عملکرد بخصوص برای ایجاد اطلاعات کنترل برنامه، خروجی و ورودی، Edit کردن عملکردهای LISP می شوند.
این ارتباطات محرکه ای هستند که به وسیله LISP از یک مدل ساده و ظریف به یک مدل قوی و غنی و عملکردی برای ساخت سیستم های نرم افزاری بزرگ، تبدیل می شود.
یکی ازمهم ترین برنامه های مرتبط با LISP برنامه SCHEME می باشد که یک تفکر دوباره دربارة زبان در آن وجود دارد که به وسیله توسعه AI وبرای آموزش اصول مفاهیم علم کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرند.

7. برنامه نویسی شیء گرا
برخلاف برنامه LISP و PROLOG ،‌برنامه شیء گرا ریشه در مهندسی نرم افزار دارد. اولین بار در سال 1970 توسعه یافته که به وسیله Alan Kay این تحقیقات صورت گرفته است.
ساخت ایده ها از محرک، که زبان نروژی تظاهر می کند در سال 1960 و مقاله Symour در استفاده از LOGO برای آموزش کودکان، صورت پذیرفته است.
استفاده از Dyna book برای اولین بار به عنوان یک کامپیوتر، که افرادی به غیر متخصصان علم کامپیوتر با آن سروکار داشتند.
بـــه دلیل اینکه کاربر افراد معمولی بودند سیستم عملکرد و کاربرد نرم افزار نباید تکنیکی می بود و به سادگی قابل تشخیص بود. راه حل آنها برای این مسئله یک مداخلة گرافیکی است با استفاده از منوها و آیکون های گرافیکی و اشاره گرها، یک موس یا یک سری برنامه ها برای ادیت کردن، داده ها می باشد.
دخالت کاربر در طراحی یک notebook متأثر از طراحی کاربرها برای یک سری کامپیوترهای تخصصی مثل سیستم های به کارگیری کامپیوتر شخصی مثل مکینتاش، ماکروسافت و محل های مربوط به ویندوز می باشد.
در یک برنامه small talk ،‌همه چیز در قالب هدف و یک ساختار قابل محاسبه مرک و قراردادی مطرح می شود. اهداف نه فقط شامل انواع اطلاعات برای محاسبه بلکه شامل انواع روشهای لازم برای محاسبه حالت و وضعیت هدف نیز می شوند.
ارزشهای یک هدف به صورت کلاس ها بیان می شود. اهداف ممکن است اهداف طبقه بندی شده که توصیف کنندة تمامی مواد یک نمونه باشد و بیانگر نوع ذات و توصیف تما می موارد یا مواردی که بیانگر یک عضو واحد هستند را شامل شود.
وقتی مواردی از یک نوع اطلاعات به وسیله اهداف توصیف می شود این موارد ذاتاً دارای نوع توصیف و روشهای توصیفی از عملگرهایشان می باشند،‌برای شکل دادن یک عملیات بر روی یک هدف، یک پیام به سمت هدف فرستاده شده که حاصل روش مناسبی می باشد. به عنوان مثال، اضافه کردن 3 و 4 پیام 4+ به سمت شیء 3 فرستاده می شود و 3 پاسخ می دهد می شود 7 .
به وسیله ایجاد انواع ترکیب اطلاعات و عمل بر روی آنها در یک عمل واحد مربوط به هدف، small talk از کد Modular (پیمانه ای) توسعه و نوع کاربرد برای عناصر اطلاعات و کد مربوط به تکثیر آنها، پشتیبانی می کند.
به دلیل اینکه اهداف small talk در قالب یک کلاس شبکه ای همراه با اهداف کاملاً ویژه که بخشی از تمامی روش هــای کاملاً کلی است ، بسیار ساده است که یک ساختار جدید برنامه ای توصیف کنیم که عملاً با اهداف موجود در برنامه همراه باشد. بنابراین یک برنامه اصولاً می تواند قدرت کامل یک سیستم باشد که شامل گرافیک،‌بازنگری و ارتباط است.
علاوه بر این روش های توسعه نرم افزاری مثل ارائه اطلاعات و زبانهای نهفته، فشار بر اپراتور و استفاده از کدها از طریق یک گروه اصلی و زبانهای نهفته در قالب یک مدل رایج پشتیبانی می شوند.
زبانهای شیء‌گرا همراه با بسیاری از خصوصیات مندرج در یک کلاس اطلاعاتی، شامل کلاس اصلی و توانایی پاسخ در ساختار اطلاعات می شود به همین دلایل زبانهای شیءگرا در برنامه نویسی AI استفاده می شوند.
محیطهای هیبرید
نیاز به برنامه نویسی اطلاعاتی موجب توسعة تعدادی برنامه نویسی و تکنیک های زبان، شامل سیستم های تولید،‌قوانین و کلاس شیء‌گرا می شود.
یک سیستم هیبرید بیانگر نمونه های چند منظوره در قالب یک محیط برنامه نویسی خاص مــی باشد. گر چه محیطهای هیبرید متفاوت می باشد. ولی عموماً شامل خصوصیات ذیل می شوند.
1-نمایش شیء گرا از محدوده اشیاء
یک چنین سیستم هایی ذاتاً ویژگیهای کلاس را پشتیبانی می کنند و اغلب شامل یک مکانیسم انتقال پیام برای عکس العمل هدف می باشند.
2-قوانین نمایش اطلاعات neuristic
گر چه چهارچوب اهداف به معنی توصیف طبقه بندی اهداف، می باشند. قوانین به عنوان عمدة نظر توصیف مسائل اطلاعاتی می باشند.
ساختار then …. if ….. مناسب شیوة تخصص انسانی است که بیانگر پروسة تصمیم گیر است. قوانین دریافت اطلاعاتی از اهداف را دارند که با استفاده از یک زبان که مستقیماً در چارچوب یک هدف می خواند و می نویسد و یا به وسیلة استفاده از پیام که مستقیماً وارد هدف می شود صورت می پذیرد.
3-پشتیبانی از انواع روش های جستجو
بیشتر سیستم های پشتیبانی از جستجوی اولیه و انتهایی حمایت می کنند عموماً بیان یک هدف در قالب جستجویی ،‌تغییر به سمت عقب می باشد . علاوه بر این یک واقعیت تازه دربارة حافظه کارکرد ممکن است ایجاد علت های اولیه از قوانین کند که به وسیله این واقعیت جدید پشتیبانی می شوند.
4-توصیف دامنة کاربرد عملکرد متقابل و تأثیرات جانبی
یک demon فـــرآیندی اســـت که به وسیله عملکردهای جانبی بعضی از اعمال مشخص می شود. یک نمونه از استفاده demon کنترل در یک سیستم زمانی است که بیانگر دوره ای در مانیتور یک چاپگر و یا دیگر وسایل می باشد.
demon به وسیله یک زمان مشخص می شود. محیطهای AI این ایده را توسعه می دهند و باعث ایجاد demon می شوند که هنگامی که هدف تولید یا توصیف شود به کار می آیند.
چنین demonهایی برای به زمان نگه داشتن یک نشانگر در پاسخ به تغییر مقدار مورد استفاده قرار می گیرند. Demon های مهم و مطرح اصولاً دارای مقادیری متغیر می باشد که هنگامی که ارزش متغیر تغییر کند demon خوانده شده و وقتی که این اتفاق افتاد demon ایجاد و خلق می شود که این وقتی اتفاق می افتد که یک مقدار خلق شده باشد و ارزش ها در قالب گرافیکی فعال می شوند که این فعالیت می تواند متغیر باشد.
5-تداخلگرهای گرافیکی
اینها شامل یک طیفی از امکاناتی می باشند که اجازه تداوم و دنبال کردن موارد را می دهند. به عنوان مثال نشانگرهای گرافیکی می توانند ساختار قوانین یک اصل اطلاعاتی را به صورت یک درخت توصیف دهند. یکی از مهمترین خصوصیات محیطهای هیبرید،‌توانائی اتصال با استفاده از demon می باشد که به صورت یک نشانگر گرافیکی متصل به شیء و هدف می باشد. که این موجب عملکرد گرافیکی برای بیان زمان واقعی نشانگر می باشد که در حقیقت بیشتر محیط ها دارای یک پشتیبانی سطح بالای از داده های گرافیکی می باشند.
6-اجتناب از زبانهای زیرین
روشهایی که در قالب یک زمان خاص یا پاسخگو می باشند به وسیله محیط و یا اغلب اوقات LISP و PROLOG یا حتی
==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
01-29-2018, 10:17 AM
ارسال: #3
RE: کاربرد هوش مصنوعی
1- معرفي :
برنامه هاي هوشمند مشتمل بر 99% علم كامپيوتري و 1% هوش مصنوعي است . هوش مصنوعي با بيش از 40 سال سابقه مورد بحث و انتقادات زيادي قرار گرفته است. شايد بتوان گفت كه مشكلترين و سخت ترين نوع بحث اين باشد كه ‌هوش مصنوعي نتوانسته است به وعده هاي خود عمل .
عموما يك برنامه هوش به عنوان يك سيستم مستقل تصميم گيرنده محسوب مي شود كه در محيط آن عمل قرار ميگيرد.
2- سيستم هاي عامل :
منظور از سيستم عامل اين است كه از يك عامل به صورت انتزاعي استفاده شده است .
و سيستم هاي عامل ممكن است شامل يك كاربر باشد. منظور از سيستم عامل سيستمي است كه ، شامل موارد زير باشد:
استقلال داخلي (AUTONAMY) :
سيستم هاي عامل برخي از برنامه ها را خلاصه ميكنند و درباره چگونگي وضعيت بدون دخالت بشر يا سايرين تصميم گيري مي كنند.
فعاليت (Reactivity) :
عامل ها در يك محيط واقع شده اند و قادر هستند به تغييراتي كه در آن رخ مي دهد پاسخ دهند.
فعاليت حرفه اي : ( Pro- activeness)
سيستم هاي عامل به آساني در پاسخ به محيطشان عكس العمل نشان نمي دهند . آنها قادر هستند كه با حركت اوليه رفتار هدف گرايي را ارايه دهند.
توانايي اجتماعي : ( Social abitity)
سيستم هاي عامل با ديگر عامل ها ( برنامه و شايد انسانها) از طريق نوع زبان ارتباطي ،‌در ارتباط هستند و به عنوان نمونه آنها قادر هستند تا در فعاليت هاي اجتماعي (مثل حل مسئله يا مذاكره) جهت رسيدن به اهدافشان به كارگرفته نشوند. همچنين از سيستم انتظار داريم كه زبانهاي برنامه نويسي سطح پايين را به صورت كوركورانه اجرا كند. بدين ترتيب هنگام وقوع شرايط غير قابل پيش بيني از سيستم انتظار داريم كه متعاقبا و سر موقع به وضعيت جديد پاسخ مناسبي دهد.
1-2 ) سيستم هاي عامل به عنوان سيتم هاي منطقي يك مشكل مشهود اين است كه چگونه به شرح سيستم هايي كه توانايي رفتار منطقي دارند بپردازيم . يكي از موفقيت آميز ترين روش هاي براي رفع اين مشكل در نظر گرفتن سيستم هاي عامل به عنوان سيستم هاي ارادي است كه عملكردشان با اصطلاحات رفتاري از قبيل عقيده ميل و قصد مي تواند پيش بيني و توضيح داده شود . اين حالت ارادي از آنجائيكه رفتار يك سيستم پيچيده از طريق صفات حالت از قبيل اعتقاد و اميال درك مي شود را در ابراز انتزاعي مي گويند . حال بيشتر علم كامپيوتر به تحقيق درباره مكانيزم هاي انتزاعي گرايش دارد تا آنجائيكه به برنامه نويسان اجازه مي دهد تا با آرامش كامل به كنترل پيچيدگيها بپردازد .
AOP مي تواند به عنوان يك برنامه نويسي بعد از اخبار در نظر گرفته شود . در برنامه نويسي توابع گفتن اين كه يك سيستم چه بايد انجام دهد مشمول اين است كه با نوشتن يك الگوريتم دقيق دقيقا گفته شود چگونه بايد اين كار را انجام دهد. در AOP ، مثل برنامه ريزي اخباري عقيده بر اين است كه اهداف را بيان كرده و اجازه دهيم تا مكانيزم كنترل داخلي چگونگي كسب نتيجه را محاسبه كند. در اين مورد بهر حال مكانيزم كنترل مدل هايي از برنامه هاي منطقي را پياده سازي مي كند .
خوشبختانه اين مدل كامپيوتري با فهم اوليه عقايد و اميال ما مطابقت دارد .
3- ويژگي ها :
فرايند توسعه نرم افزار با پرداختن به الزامات مشتري شروع مي شود . وقتي اين فرايندكامل است كه عملكرد سيستم جديد تنظيم شود . سيستم هاي عامل اطلاعاتي درباره محيطشان دارند. اين ما را به تقاضا راهنمايي مي كند كه چارچوب ويژگي هاي سيستم عامل بايدقادر به ارائه وضعيت محيط خودش و اطلاعاتي كه ‌سيستم عامل درباره آن محيط دارد باشد . ارزش ارائه نظر درباره اين كه چه خواصي ممكن است داراي اين اطلاعات باشد وجود دارد . اولا اطلاعاتي كه يك سيتم عامل دارد ممكن است اشتباه باشد . سنسورهاي سيستم عامل ممكن است داراي نقص باشد . اطلاعات ممكن است به روز نباشد يا سيستم عامل ممكن است عمدا يا تصادفا اطلاعات غلطي را ارئه داده باشد . ثانيا اطلاعاتي را كه يك سيستم عامل دارد مستقيما در دسترس ديگر سيستم عامل ها نباشد . سيستم عامل ها اطلاعاتي را به اشتراك نگذارند و به ساختارهاي اطلاعاتي شخص ديگري دسترسي نداشته باشند.ثالثا محيط ممكن است شامل سيستم عامل هاي ديگر باشد كه هر كدام اطلاعات مربوط بخود را از محيط دارد. بدين ترتيب سيستم عامل ممكن است اطلاعاتي درباره ديگر عوامل باشدكه هر كدام اطلاعات مربوط به خود از محيط دارند .
سيستم هاي نرم افزاري به 2 نوع تقسيم مي شوند : فعاليتي و تابعي ( كنشي و واكنشي )
يك سيستم تابعي سيستمي است كه وروديها را گرفته بعداري محاسبات روي وروديها انجام مي دهد و در آخر خروجيها را ارائه مي كند.
اين قبيل سيستم ها مي توانند به صورت تابع I O :F Ic كه ورودي و o خروجي است نشان داده شوند. مثال كلاسيك اين نوع سيستم كامپايلر يا مترجم برنامه مي باشد.
به طور كلي برنامه هاي تابعي براي بيان طراحي وپياده سازي از سيستم هاي واكنشي راكتيو (Reactive) ساده تر هستند.
از آنجائيكه سيستم هاي تابعي پايان مي يابند استفاده از قالب هاي پيش شرط و پس شرط براي استدلال آنها ممكن مي باشد. بر عكس سيستم راكتيو خاتمه نمي يابد اما با محيط پيرامونش بر هم واكنش مداوم دارد. بنابر اين استفاده از قالب هاي پس شرط و پيش شرط از قبيل منطق Hoare براي استدلال آنها ممكن نمي باشد در عوض سيستم هاي Reantive بايد بر اساس رفتار مداوم آنها مشخص و تعيين شوند.
شاخص سوم هاي سيستم هاي عاملي كه به بحث درباره آن پرداختيم قابليت توانايي اجتماعي مي باشد كه به منظور ما از آن اين مي باشد كه سيستم هاي عامل قادر به ارائه رفتار هدف گرايي هستند در آخر سيستم هاي عامل بايد قادر به عمل باشند. به طور نمونه سيستم هاي كنترل كامل روي محيطشان را ندارند اما عموما قادر به تاثير گذاري بر روي محيطشان از طريق انجام يك سري اعمال هستند و ممكن است كنترل هاي مطمئني روي قسمت هايي از آن داشته باشند . خلاصه اين كه بسته هاي نرم افزاري سيستم عامل بايد قادر به كنترل حداقل شاخص هايي زير از يك سيستم عامل باشد .
 عقايدي كه برنامه هايي دارند.
 سيستم هاي عاملي كه بر هم كنش مداومي با محيطشان دارند.
 اهدافي را كه سعي بر اكتساب آنها دارند.
 اقداماتي كه سيستم هاي عامل انجام مي دهند واثرات اين سيستم هاي عامل دارند.
يك مدل منطقي موقت قادر به تعيين اين شاخص هاي سيستم مي باشد . يك بسته نرم افزاري سيستم عامل با مدل موقتي شامل موارد زير مي باشد :
 حرف ربط منطقي براي نشان دادن عقايد سيستم عامل
 حروف ربط منطقي براي نشان دادن پويايي سيستم و رفتار مداوم آن
 حروف ربط منطقي براي نشان دادن كنش ها ( مثل اميال ، مقاصد و اجبارها )
 تعدادي دستگاه براي نشان دادن عملياتي كه سيستم هاي عامل انجام مي دهند.
 شاخص هاي اطلاعاتي : دانش ،‌عقيده ،‌نقطه نظرات اطلاعاتي مشترك
 شاخص هاي موقتي : خطي در مقابل شاخه اي متراكم در مقابل جدا از هم ، مرجع مستقيم در مقابل اپراتورهاي جدي نقطه اي در مقابل فاصله اي .
شاخص هاي تابعي:
ميل ،‌قصد ، اجبار ،‌انتخاب ، نقطه نظرات جمعي
اعمال:
نمايش مستقيم ، ارائه مجازي ( ضمني )
با ارائه اين الزامات ابعاد زياد زير ديگري وجود دارد كه بسته نرم افزاري سيستم هاي عامل مي تواند تفاوت داشته باشد كه برخي از اين ابعاد در بالا ذكر شد . به هيچ وجه توافق نظري روي خواص مورد نياز چيزي را كه ما به آن تئوري سيستم هاي عامل مي گوئيم وجود ندارد.
به عنوان مثال دو تا از معروفترين تئوري هاي عامل تئوري نظري cohen- levesque مدل عقيده ، ميل و نظر Rao- Georgeff مي باشد . مدل cohen- levesque كه اصلي ترين است در طرز فكر دارد :
عقايد و اهداف ديگر طرز فكرها از اين ساخته شده اند در مقابل Rao- Georgeff از قصد به علاوه عقايد و اهداف به عنوان اصلي ترين ها ياد مي كند. همچنين cohen- levesque از مدل موقت خطي اقتباس مي كند، زمان شاخه اي شدن براي مدل Rao- Georgeff كم يا زياد ضروري نمي باشد . در نتيجه هر دو قالب اگر چه خيلي بهم نزديكند ولي ناسازگارند .
زبانهاي اختصاصي سيستم هاي عامل به مراتب پيچيده تر از زبانهاي modal
و موقتي هستند كه در علم كامپيوتر معمولي مي باشند . در واقع آنها منطق هاي موقتي هستند كه توسط گروهي از حروف ربط اضافي و مدال وضعيت ذهني يك عامل اشباع شده اند . هنگامي كه اجزا موقتي اين منطق ها مي خواهد تا حدي استاندارد باشد علم معناي حروف ربط مدال مدون اضافي در منطق مدال نظرات گوناتگوني مي دهد . بنابر اين براي مثال به اطلاعات داده شده به سيستم عامل عقايد يك سيستم عامل در بعضي مواقع توسط يك سري وضعيت هاي گوناگون طبقه بندي مي شود كه هر كدام از آنها يك امكان را شناسايي مي كنند كه دنيا چگونه مي توانند باشد . باز هم بدين ترتيب اميال عامل در بعضي موقعيت ها توسط يك سري وضعيت هايي كه با اميال سيستم سازگار مي باشد طبقه بندي مي شود . مفاهيم نيز زير بهمين صورت نشان داده مي شوند مزاياي زيادي براي مدل هاي ممكن جهاني وجود دارد و مكانيزم هاي بكار گرفته شده بسيار زيبا و ظريف است . به هر حال تعدادي اشكال جدي به معناي دنياهاي ممكن مي باشد .
اولا : اين معنا اشاره دارد به اين كه عوامل از لحاظ منطقي استدلال كننده هاي كاملي هستند و آنها منابع نامحدودي براي استدلال در دسترس دارند. هيچ برنامه واقعي مصنوعي يا غيره اين خصوصيات را ندارند .
ثانيا : معاني دنياهاي ممكن عموما بي اساس است بدين معني كه هيچ ارتباط دقيقي بين روابط انتزاعي كه براي طبقه بندي وضعيت برنامه ها استفاده مي شود و هر مدل محاسبه اي دقيق وجود ندارد .
4- پياده سازي :
خصوصيات ،‌پايان داستان توسعه نرم افزاري نيست به محض ارائه خصوصيات ما بايد يك سيستمي رات پياده سازي كنيم كه نسبت به خصوصاتش صحيح باشد . مسئله بعدي حركت از خصوصيات انتزاعي به مدل محاسبه اي دقيق است حداقل سه امكان براي كسب اين تغيير وجود دارد 1- تصحيح دستي مشخصات به فرم قابل اجرا از طريق برخي از اصول ها ، اما فرايند تصحيح سازي غير رسمي ( چنانكه در توسعه اكثر نرم افزاري هاي كنوني اين يك اصل است )
2- اجرا و تحريك كردن خصوصيات انتزاعي به صورت مستقيم و تا حد ممكن
3- ترجمه يا كامپايل خصوصيات به شكل محاسباتي دقيق با استفاده از تكنيك ترجمه اتوماتيك تا حد ممكن .
2-4 : اجراي ويژگي هاي برنامه به طور مستقيم : يكي از منابع عمده روش هاي تصحيح دستي اين است كه آنها امكان خطا را معرفي مي كنند اگر هيچگونه دليلي براي نشان دادن اين كه هر مرحله از تصحيح يك تصحيح واقعي است مشاهده شود سپس صحت فرايند پياده سازي كمي بيشتر به فراست شركت برنامه نويس بستگي دارد . واضح ايت كه اين وضعيت مطلوبي از امور در خواستي كه صحت يك موضوع اساسي است مي باشد . يك راه ممكن براي گير انداختن اين مشكل كه به طور وسيعي در علم كامپيوتر شناسايي شده اين است كه از شر فرايند تصحيح سازي خلاص شده و همزمان ويژگيها را مستقيما اجرا كنيم .
يك راه مناسب جهت تفكر درباره اجرا اين است كه انگار برنامه در حال بازي در مقابل محيط است . خصوصيات هدف بازي را نشان مي دهد .
برنامه بايد هدف را رضايت بخش نگه دارد . هنگامي كه محيط سعي مي كند جلوي كاربرنامه را بگيرد بازي توسعه برنامه ومحيط بي نوبت براي ساخت يك محيط انجام مي شود . اگر ويژگيها در مدل غلط باشند برنامه مي بارد . در سيستم هاي اكتيو واقعي هيچ وقت بازي تمام نمي شود يك استراتژي موفق براي مدل سازي از ويژگي هاي برنامه در حضور ورودي اختيار از محيط يك الگورتيم اجرايي براي منطق است .
ميتايم چند منظوره : يك زبان برنامه نويسي براي سيستم هاي چند عاملي است كه بر اساس نظريه اجراي خطي مستقيم ويژگي هاي برنامه منطقي موقتي مي باشد. يك سيستم ميتاتيم چند منظوره شامل يك سري برنامه هاي اجرايي چند منظوره است كه هر كدام از آنها با ارائه ويژگي هاي منطقي موقتي رفتاري كه برنامه بايد ارايه دهد برنامه ريزي مي شود .
تكنيك هاي استنتاجي اتوماتيك متشابهي براي توسعه ساختار سيستم هاي چند منظوره از ويژگي هاي منطقي بكار گرفته شده است .WolperوManna الگوريتيمي را كه يك ويژگي منطبق خطي از قسمت هماهنگ يك سيستم چند منظوره را به عنوان ورودي گرفته و اسكلت يك برنامه cps كه ويژگي ها را تشخيص مي دهد به عنوان خروجي توليد مي كند. تابعيت يك سيستم چند منظوره مي تواند به دو دسته تقسيم شود : يك قسمت تابعي كه محاسبات مورد نياز در برنامه را انجام مي دهد و يك قسمت هماهنگ كننده كه از همكاري صحيح اجزاي سيستم اطمينان حاصل مي كند.
نظريه ماشين هاي جايگزين :
شناخته شده ترين مثال از اين شيوه براي بسط برنامه الگوي نظريه ماشين هاي جايگزين KAELBLING andRosenchein است . در ااين شيوه برنامه شامل دو جز مي باشد :
يك قسمت دركي كه مسئول مشاهده محيط و به روز كردن وضعيت داخلي برنامه است
يك قسمت فعال كه مسئول تصميم گيري براي انجام كار مورد نظر بر اساس وضعيت داخلي برنامه است .
فرايند تصميم گيري انجام كاري در شرايط محاسباتي كه شامل هيچگونه استدلالي نمي باشد بسيار ساده است تكنيك هاي تصحيح ساختاراما غير رسمي ، تكيه گاه اصلي مهندسي نرم افزار دنيا حقيقي هستند . دگر تكنيك هاي برنامه اي قرار باشد كه در خارج جامعه آكادميك مورد استفاده قرار بگيرد ،
نتيجه روش هاي ساختاري و غير رسمي براي توسعه برنامه هاي ضروري خواهد بود . يك اسكان براي اين قبيل تكنيك ها كه توسط luch andDinverno دنبال شده است استفاده از يك تكنيك ويژه استاندارد و استفاده از روش هاي تصحيح سنتي ( توسعه متغيري) براي تبديل ويژگي ها به يك پياده سازي است اين روش داراي اين مزيت است كه با تكنيك هاي بر اساس كاربر آشنايي بيشتري نسبت به تكنيك هاي جديدتر دارد.
زمان اختصاصي برنامه كه بر اساس ميتاتيم چند منظوره مي باشد داراي يك مدل محاسبه اي دقيق و الگوريتم اجرائي نسبتا ساده است . به طور كلي اين مدهاها معناي محضي دارند بدين معني كه ساختارهاي معنايي كه از اين منطق ها پشتيباني مي كنند هيچ ترجمه محاسبه اي دقيقي ندارد . در نتيجه واضح نييست كه چگونه اين قبيل زبانهاي اختصاصي برنامه ممكن است اجرا شود . ديگر شكل محرز اين است كه تكنيك هاي اجرايي بر پايه اثبات فرضيه هاي محدود مي شود. به هر حال پيچيدگي مسئله اي است كه حتي در مورد گزاره اي نيز وجود دارد .
5- تاييد (verifcation) :
به محض اين كه يك سيستم دقيق را ما رشد مي دهيم نياز است كه نشان دهيم كه اين سيستم در ارتباط با ويژگي هاي اصلي آن درست است اين فرايند به عنوان تاييد شناخته شده است و در صورت معرفي فرايند توسعه اهميت آن بيشتر خواهد بود .
1-5 :روش هاي بديهي :
تاييد بديهي مستلزم اين است كه ما برنامه دقيق مان را گرفته و از اين برنامه يك تئوري منطق كه رفتار برنامه را نشان مي دهد اخذ كنيم .
به اين برنامه تئوري يا فرضيه مي گوئيم.
اگر تئوري برنامه در زبان منطقي مشابهي مانند ويژگي هاي اصلي بيان شود پس تاييد به مسئله اثبات كاهش مي يابد .
معارفه در زبان چند عاملي :
اصولا نظريه بر اساس استفاده از منطق اعتقادي موقت براي معارفه خصوصيات زبان هاي برنامه نويسي چند عامله بود.
با فرض اين قبيل معارضه يك تئوري برنامه اي كه خصوصيات سيستم را نشان مي دهد مي تواند به صورت سيستماتيك استنتاج شود.
يك منطق اعتقادي موقت به دو دليل استفاده مي شود :
اول اين كه يك جز موقتي مورد نياز است زيرا ما نياز به دستيابي رفتار مداوم سيستم چند عامله داريم .
به عنوان يك جز اعتقادي استفاده و محسوب مي شود . زيرا برنامه هايي كه ما مي خواهيم تاييد كنيم همه خودشان سيستم هاي هوش مصنوعي سمبوليك هستند . يك جز اعتقادي در منطق به ما اجازه صرف تركيبهاي سمبوليك موجود در هر برنامه را مي دهد.
دو زبان برنامه نويسي چند عامله كه در منطق اعتقادي موقتي معرفي شد برنامه ميتاتيم چند منظوره and Fisher Shoham بود. روش اصلي به صورت زير بود .
1- ابتدا يك سيستم انتزاعي ساده از برنامه هاي هوش مصنوعي سمبوليك رشد يافت اين مدل به اين حقيقت مي رسد كه برنامه هاي سيستم هاي استدلالي سمبوليك و قادر به ارتباط هستند اين مدل روشي را ارائه مي دهد كه چگونه برنامه ها مي توانند حالت خود را تغيير دهند و محاسبه اين قبيل سيستم شبيه به چيزي است .
2- سوابق نشان مي دهد كه در اجراي اين قبيل يك سيستم به عنوان اساس معنايي براي انطباق اعتقادي موقتي استفاده مي شد. اين انطباق به ما اجازه مي دهد تا خواص برنامه هاي مدل سازي شده در حين فرآيند را بيان كنيم .
3- انطباق اعتقادي موقتي براي معارفه خواص يك زبان برنامه نويسي چند عاملي استفاده مي شد . اين مارفه سپس براي بسط تئوري برنامه سيستم چند عاملي استفاده مي شد .
4- تئوري اثبات منطق اعتقادي موقتي براي تاييد خصوصيات سيستم استفاده مي شد .
روش هاي متعارف جهت تاييد سيستم هاي چند عاملي از دو مشكل اساسي رنج مي برد . اول اينكه تاييد موقتي سيستم هاي راكتيوتكيه به مدل ساده چند منظوره دارد كه عملياتي كه برنامه ها را اجرا مي كنند اتميك فرض مي شود .
اقداماتي كه ما به برنامه ها هنگام اجرا فكر مي كنيم عموما غير معمول ترند . در نتيجه به مدل چند منظوره واقعي تري نيازمنديم . مشكل دوم اثبات زيانهاي اختصاصي برنامه است. اگر ما نتوانيم برنامه اختياري انتخاب كرده براي اين برنامه عقايد ، اميال ومقاصد را بگوئيم چه هستند پس واضح نيست كه ما چگونه مي توانيم اين برنامه را بر حسب اين قبيل ساختارهاي بيان شده جبران كنيم .


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
01-29-2018, 10:18 AM
ارسال: #4
RE: کاربرد هوش مصنوعی
عصر پيشرفت نرم افزاري
جنين و ولدويدج به شرح عصر پيشرفت در تكنولوژي مهندسي نرم افزار (AOSE) پرداختند اطلاعات مربوط به AOSE بسيار مفيد مي باشد و بر سه اساس براي پيشبرد سيستم پايه گذاري شده است : دورة عدم وجود اطلاعات، دورةپراكندگي و بدون انسجام بودن اطلاعات دورة سازماندهي اطلاعات كه نهايتاٌ عصر تفكر و دانش را منجر مي شود كه اطلاعات لازم در زمينة بهره برداري صحيح از اين دانش را در اختيار قرار مي دهد .
اين تقسيم بندي بسيار مفيد بوده و يك راه مشخص و ايده آل را براي ما نمايش مي دهد كه بر مشكلات اين دوران فائق آئيم . روش هاي طراحي شده براي اين دوره بسيار مفيد بوده و به سرعت روند رشد دريافت ، و كارآيي بالايي دارد و اين برنامه ها در گسترش و جهش در علوم بسيار مفيد بوده ، در آخر اين روند توسعه به صورت سلسله مراتب پيشرفت كرد و هر چه بهتر سازماندهي شد .
نظرية مهندسي سازي سيستم ها به سرعت انجام شد و بسياري از زير مجموعه هاي مهندسي نرم افزار را شامل شد . ما توافقات بيشتر خود را در زمينة معرفي (Huhnsoo) به عنوان يك نمونه برنامه هاي نرم افزاري مهم نسبت به ساير برنامه اعلام كرديم كه با تلاش و كوشش وسيع و گوناگون به انجام رسيده است كه در نتيجة آن انعطاف پذيري و برنامه اي قوي بدون حمايت برنامه هاي جانبي مي توانست به خوبي ارائه شود .نظرية اساسي در اينجا اين است كه سبرنامه ها بر اساس كاربرد و حالاتشان بدون معرفي كارآيي و توانايي هايشان و هم چنين تكنيك ها و فن هاي راهبردي به اجرا گذاشته مي شود .
ما به شرح پايه هاي اساسي نرم افزاري (ABSE) مي پردازيم ، هدف ما براي به اجرا در آورده ABSE به توانايي ما در زمينة طراحي نرم افزار بستگي دارد و اين فنون تازه ارائه شده است و تا قبل هم كاربردي نداشته و معرفي نشده بود . اين موضوع غالباٌ به زبان هاي مختلف توجه ويژه دارد . ما با وارد كردن برخي جزئيان مهم و اساسي در زبان برنامه نويسي باعث پيشرفت تكنيك هاي نرم افزار و مفيد واقع شدن آن از ميان ساير برنامه هاي نرم افزاري اخير شده ايم . اطلاعات ما بابت بر قراري ارتباط بين تكنولوژي و مهندسي نرم افزار شد و اين دو عامل را بصورت مكمل همديگر در آورد .


پايه هاي نماينده علمي مختلف
شرح پيشرفت در اين دوره نيازمند انجام مقايسه اي بين اين دوره و دوره هاي قبل از نظر مهندسي نرم افزار است .
تكنولوژي در اين دوره بصورت كاملاٌ طبيعي وارد نرم افزار شده ماند اطلاع رساني محيطي، وادار كردن آن ها به استقلال داخلي ، و هدايت آن ها به سمت هوشياري و زيركي ، AOSEپايه ها و اساس هايش را در برنامه نويسي هاي دوره‌اي (AOP) به نمايش گذاشته است و بيانگر آن است كه اين برنامه ها به طور متداول در اين عصر انجام خواهد شد . واضح است كه ساختن برنامه و به تكامل رساندن علم نرم افزاري كاري دشوار است و هر روز در حال تغيير مي باشد . زبان هاي برنامه نويسي و تأليف زبان هاي جديد بطور متداول مفيد نيستند و به فعاليت ها و كارهاي مردم كمك نخواهد كرد و بر ايشان مفيد نخواهد بود كه از اين تكنولوژي استفاده كنند مهمتر از آن استفاده از اين نرم افزار باعث محدود شدن كاربري آن در آن دوره شد .
عصر تكنولوژي بيشترين سازماندهي را در زمينة نفوذ نرم افزار در تكنولوژي را داشت .
اين موفقيت محتملاٌ بصورت تصادفي در يك دوره رخ داده و اين روند بدون آموزش هاي لازم ادامه نخواهد يافت . اين در واقع مهمترين عامل در يك عصر است . اما كارهاي AOSEبطور عقلاني و صحيح به شرح جزئيات نميپردازند . بايد راهي وجود داشته باشد و از اين علم بصورت كاربردي استفاده شود . تعاريف Shoham در مورد اين دوره درباره روند به كارگيري ذهن مانند گمان كردن ، توانايي ذهني ، انتخاب و ارتباطات باشد و مشابه آن BDI مي باشد كه كمك كمي در زمينة گسترش فعاليت در عصر خود كرده است و به ارائة تئوري هاي مورد استفاده و مهم كمك نكرد مانند BDI كه بين مهندسي نرم افزار و اصول كاربردي اين علم نتوانست ارتباط برقرار كند . در تغيير تئوري هاي ذهني اين تنها كافي نيست كه باعث ارتقاء دادن اين علم از تكنولوژي هاي نرم افزاري شويم و نقاط مختلف آن را بوسيلة تكنولوژي هاي ديگر قوت ييخشيم و اين خود باعث مي شود كه برنامه ها پيشرفتي نكنند .
AI چيست
سؤالي است كه بارها مطرح شده است . جواب آن به طور صريح به اين مسئله مي پردازند كهAI در صنعت و تكنولوژي كاربرد زيادي دارد . عامل پيشرفت يك برنامه و مؤثر شدن يك برنامه را در پيشرفت يك تكنولوژي مي دانند هر برنامه اي كه در پيشبرد تكنولوژي مؤثر باشد را برنامة ايده آل به حساب مي آورند . اما تجربيات بيانگر آن است كه ما مي توانيم باتكيه بر اين برنامه هاي نرم افزاري به شناسايي هر چه بيشتر تكنولوژي نرم افزار پي ببريم و آن را به كار گيريم . تئوري BDI در ابتدا به توصيف در AOSE در حالات آموزش نرم افزار و پيشرفت آن در نولوژي مي پردازد . اما BDI فقط يك حالت از علم مربوطه به كار مي برد و باعث گسترش آن تئوري مي شود .
روابط موضوعات مورد بررسي تئوري هاي مختلف (Wagneroo) يك مثال واضعي است به عنوان نمايندة حالات مختلف كه بر اساس همين مدل روابط بر پاية BDI پايه ريزي شده است ، و در فعاليت ساختاري كاربرد دارد . در فعاليت هاي مهندسي فرآيند ارتباطات به عنوان تئوري در و كس در چهارچوب فعاليت مهندسان سازمان دهي شده است . تئوري رودكسي تقريباٌ متفاوت است با تئوري BDI و به هيچ عنوان وابستگي به تئوريهاي قبلي ندارد . در مثال ديگر مي‌توان به طرح Tate پداخت ، كه در بسياري از موارد مشابه Redox مي باشد ولي به كارگيري و طراحي ساده تر وكاربردي تر است .
نقص مقاله ABSE جنيز : فقدان جزئيات مورد نياز و مهم براي سازماندهي كردن پايه هاي اين مقاله و جايگذاري آن در علم نرم افزار بود . (مدتي كه ) Wooldridge , Jenning , Shoham در حال تدوين روش هاي مفيد پايه گذاري شده مهندسي پايه گذاري شده مهندسي نرم افزار بودن ارتباطات بين زبان هاي مختلف توسعه بيشتري يافت و مورد استفاده بيشتري قرار گرفت (Acl) به ساختار و طراحي مدل هاي نرم افزاري نهايتاٌ تا يك مدل مي پرداختند. كمك هاي ما و جمع آوري اطلاعات مناسب باعث بيشتر شدن اطلاعات مي شد اگر كع محاسبات به خوبي اجرا شود و طراحي مناسبي جهت ثبت آن باشدنيازي به تصبيت از برنامه هاي نرم افزاري گذشته جهت به ارتقاء رساندن آن نداريم . زيرا خود اين برنامه كامل و بر پايه اصول هاي علمي ثبت شده است و بطور واضح و كامل تمام جزئيات اين موارد توضيح داده شده است .
در افزايش نمونه هاي مدل ها زبان برنامه نويسي نرم افزاري نقش مهمي را در پيشرفت پايه هاي سيستم بازي مي كند . نوشتن پيام هاجهت بر قرار كردن ارتباطات زبان هاي دروني و بيروني سيستم و سازمان ارائه مدل ترجمه ، كارهاي اصلي ديگر ABSE براي نشوتن پيام ها باعث پيشرفت زبان برنامه نويسي پيشرفت نياز به بررسي و كار و حتي وقت گذاري بيشتري دارد . يك عامل كه مي تواند در برنامه هاي خارجي استاندارد مورد استفاده قرار گيرد . ACL است كه مانند KQML و يا FIPAA كارآيي دارد و همچنين برنامة KIF به عنوان زبان برنامه نويسي داخلي به كار مي رود .
زبان هاي برنامه نويسي بايد مشابه بااستاندارد هاي جهاني و بر پاية اطلاعات HTML و XML كه پايه سا و اساس برنامه نويسي رادارا هستند اين بدان معني نيست كه يك زبان در علوم مختلف مناسب و مؤثر نيست بلكه بدان معني است كه تكنولوژي بر اساس زبان هاي داخلي Acl سازمان دهي شده است .
استفاده از مدل ها (طرح ها ) براي كنترل :
جمع بندي و مشاهدات طرح ها براي پيشرفت سيستم ها مفيد خواهد بود . در نعت و هم چنين در تكنولوژي با به كار گيري طرح هاي پيشنهادي بر خيلي مشكلات فائق مي آئيم . اين موضوعات بوسيلة Shoham سازماندهي شده است و به عنوان يك كار تئوري ارائه شده است و به راستي موضوعات قاطع و هم مي را ارائه مي دهد و گاهاٌ داراي نقص هايي هستند و به كار گيري آن سخت و دشوار و تا حدودي غير ممكن به نظر مي رسد .
مورد استفاده در WARREN و سيستم هاي ديگر توجه كنيم ، پي مي بريم كه طرحهاي برنامه ريزي شده به طور واضح بر اساس رفتارها و اطلاعات گوناگون سازماندهي مي شود . اين نيازها به طور واضح به نمايش گذاشته مي شود و براي رفع اين نيازها چاره اي انديشه مي شود .
استفاده از راهنمايي هاي لازم در زمينة مدل ها و زبان هاي برنامه نويسي :‌
ارائه مدل ها بابت پيشرفت در زبان برنامه نويشي مي شود . براي مثال در Redux يك تصميم براي حل مشكلات آن و رسيدن به هدف در نتيجة مطالعات گوناگون و كاربرد زيان برنامه نويسي مي تواند مؤثر و مفيد واقعشود . اينكاربه نظر آسان مي رسد ولي در عمل كد گذاري و تغييرعلامت هاي كدها و در نتيجه تغيير در ساختار Redux منجر مي شود كه كاري بس دشوار است .
اضافه كردن اين مدل ها خيلي كاربردي و مهم هستند عاملي كه كاربرد زيادي در طرح برنامه نويسي نرم افزاري دارد به طور وسيعي باعث پيشرفت در يك سيستم مي شود و راهنمايي و هدايت در زمينة طراحي اينگونه عوامل مي تواند كمك مهمي به ساختار سيستم و همينطور باعث تغيير در ABSE شود .
Acl هم چنين به تهيه كردن يك سري راهنمايي ها و ارائه آن ها براي برنامه نويسان دربارة نوع برقراري ارتباطات بين برنامه هاي نرم افزاري مي پردازد . برخي از اين تحقيقات مدل هاي بزرگ و مهمي را شامل مي شود اما بخشي از اين اما بخشي از اين مدل هاي ارتباطي به معرفي Acls و زبان هاي دروني سيستم كه باعث برقراري ارتباط بين زبان هاي خارجي و داخلي مي شود مي پردازد كه اين زبان ها بوسيلة Abse سازمان دهي و طراحي شده است .
راهنمايي هاي acl باعث سازمان دهي و ارائه صحيح فعاليت هاي نرم افزاري مي شود . و زبان داخلي بازتابي از اطاعات پايه اي و دستورالعمل ها مي باشد اين پايه و اصول ها در جهت كمك رساني و هدايت سيستم جهت پيشبرد و هم چنين گسترش و كنترل هاي متداول برا رسيدن به هدف كه همان برنامه نويسي مفيد مي باشد ، مؤثر است .
Redux براي مهندسي نرم افزار مختلف مورد استفاده و در زمينه هاي مختلف مفيد بوده است و توانسته نيازهاي مهندسان را ارتقاء دهد . مجموعه از WARREN در موارد مختلف و آزمايشات گوناگون در مورد منابع اطلاعات اطلاعاتي ربرد فراوان دارد .
طبقه بندي و تغيير دادن :
متداولترين مدل Acl ، و زبان داخلي هر دو مفيد هستند زيرا آن ها اجازه مي دهند كه با ايجاد تغييراتي در سيستم باعث پيشرفت در سيستم هاي نرم افزاري شوند. اگر يك عامل سيستم را به خوبي طراحي كند ، مدل ترجمع سرعت تغيير خواهد كرد و اين تغييرات از هنگامي است كه تغييراتكلي در طراحي سيستم نرم افزاري زبان داشته باشد ،با افزايش يك نمونه جديد و اضافه كردن برنامه هاي نرم افزاري گوناگون باعث موجود آمدن محيط هاي جديد و هم چنني شرايط جديد نرم افزاري شويم .
يك طراحي مناسب Acl ممكن است موجب تغييراتي در ساختار آن شود ، زبان داخلي سيستم موجب پيشرفت و توسعه و بابت تغييراتي اساسي در ساختار Acl شود ولي به دليل برنامه ريزي توسعه يافته و مفيد سختي كمتري دارد و به راحتي قابل تغيير است . تغيير در Acl غالباً باعث تغيير در شرايط زبان داخلي مي شود . تغيير در زبان انجام شده باعث تغيير در اطلاعات ارائه شده اعضاء ستيم مي شود و اين تغييرات با ارسال e.mail به آن ها اطلاع داده مي شود و اين كار مفيد است زيرا كمك مي كند تا اطلاعات جديد صفحات وب مرتباً بررسي مي شود .
ايجاد تغييرات در برنامه ها و پيام هاي مربوطه :
ابزارها وروش‌هاي به كار رفته در سيستم هاي نرم افزاري بسيار كم بوده و با فقدان اين ابزارها مواجهيم و البته استثناءهاي كمي نيز وجود دارد .
در زير به سه عامل اصلي كه براي سهولت به كارگيري Abse است مي پردازيم:
- همكاري در ارائه برنامه مي تواند منجر به سطوح زبان متداول و مهم شود بدون نياز برنامه نويس متداول .
- ارائه پيام هاي اشتباه با زبان برنامه ريزي توليد نمي شود اما نماينده هاي برنامه ريز كه به توسعه اطلاعات مفيد و ارائه سريع آن مي پردازند ، به دست آن ها انجام مي شود .
- با ذخيره كردن و انتقال پيام از طريق برنامه ، اصول پيام فرستاده شده فعال شده و براي ذخيره صندهاي جديد آماده مي شود .
اگر براي طرح يك برنامه يك مؤلف كه به طراحي و ارائه برنامه بپردازد،وجود نداشته باشد ممكن است برنامه طراحي شود ولي بدليل عدم اطمينان از صحت برنامه طراحي شده احتمال اشتباه زياد است و ممكن است حتي سيستم نرم افزاري آسيب برساند بطور كل ،تمامي پيامهايي كه به وسيلة نرم افزاري صادر مي شود بايدبوسيلة نرم افزاري طراحي كنندة آن كاملاً حمايت شود . اين پيامها حتي شامل پيامهاي خطا دار هم مي شود .
داشتن يك نماينده كه به Acl مشكلات برنامه هاي زبان داخلي و هم چنين اطلاع مفيد ديگر مسلط باشد ، بسيار ساده است . اين نمايندگان باعث پيشرفت در طراحي برنامه هاي نرم افزاري مي شوند اين پيشرفت با فائق شدن بر تمام مشكلات همراه است و مشكلات جانبي برنامة نرم افزاري رانيز حمل مي كند .برخي از برنامه هابا نظارت و مهندسي دقيق انجاممي شود ولي پيام خطا مي دهد ، دادن هم چنين پيامي نياز به حمايت و انجام يك فعاليت از طرف يك پايگاه نرم افزاري دارد .

ساختن يك برنامه وبرنامه ريزي كردن آن و همچنين دادن اطلاعات به آن براي پيشرفت آن برنامه مؤثر است وكاري مفيد به حساب مي آيد .
پايه ها و اساس برنامه ريزي اين پام ها مي تواند كمكي به فرستادن پيام هاي صحيح شود مانند jatlile كه بسيار مورد استفاده قرار مي گييرد. اگر اعضاء نمايندگان ، پروسه هاي سختي را داشته باشند و انجام دهند پيام هايي و ياب رنامه هايي از گروه هاي ديگر ممكن است بصورت off-Line برايشان فرستاده خود كه به توسعه پروسه هايشان كمك شاياني مي كند .
ما در پي جستجوي عوامل مهم براي طراحي برنامه ها هستيم كه در صورت يافت شدن باعث ارسال پيام هاي خارق العاده مي شويم . در اين جا ، افرادي كه باعث پيشرفت مي شوند ميتوانند با مشكل روبر مي شود تصميم بگيرند درمورد برنامه هايي كه ارسال آنها با دريافت كننده اخيرشان را پاك مي كنند (حذفمي كنند. كه اين طراحي JATILITE مي باشد . اگر اين تغييرات در راه دريافت پيام ها باشد باعث دسته بندي و مرتب شدن پيام مي شود .
پيامهاي محيطي :
از زماني برنامه هاي مفيد سيستمي مطرح و طراحي شده اين برنامه ها در همه جا مورد استفاده قرار گرفت و بسياري از مشكلات بخش هاي مختلف را مرتفع ساخت و باعث پيشرفت واحدهاي مختلف شد. يك سيستم كه به خوبي طراحي شده باشد به راحتي مي تواند Acl هايي كه بدون تغيير مورد استفغاده قرار مي گيرد را تشخيص دهد . اين كار باعث گسترش زبان برنامه ريزي در سطوح بالا مي شود . در اين جا مجموعه هايي معروف وجوددارد كه در Acl هاي مختلف فعاليت مي كنند مانند FIPA,KQML كه پيام هايي مثل “Ask” و “Sorry” و “EROR “ و “Reply” مي دهند كه هنوز به شكل استاندارد نشده اند . يزي كه ما اختراع كرديم اجرا كردن برنامه ها بصورت متصل ( زنجير وار ) است كه پيامTRACE مي دهد . اين عمل مشابه WARREN براي عملكرد monitor است كه يك پيام از يك سيستم مانند زير را تقاضا مي كند (( در ويژگيها ( ارزش هاي ) يك سيستم تغييراتي ايجاد كن . اين تغييرات بايد به آساني باشد و براي سيستم مفيد باشد .
با استفاده از TRACE ببين از يك مدير ( نماينده ) نياز دارد تا با توجه به برنامة Redux ضرورت هاي ايجاد شده را عملي كندو اين ار مي تواندبدون هيچ گونه كد گذاري سخت نسبت به توانايي ها انجام ود . برنامة Redux بطور مشابه به نوشتن نيازها مشابه به نياز نمايندگانو افزودن تقاتضا ها و ويژگي آن ها به وسيلة دادن پيام ، مي پردازد .
گاهي پيام هاي اخطاز ( تذكر ) از طرف برنامه ارسال مي شود كه بيانگر به تغيير به ويژگي هاي برنامه مي باشد افزودن برنامه جديد به معناي آن است كه برنامه جديدتوانايي ارسال برنامه Redux را در مورد نياز TRACE دارد . درمجموعه نيازي به دوباره نويسي كد گذاري Redux . هر دو ويژگي استفاده از ACL و برنامه بستگي به قدرت استفاده كننده و فردي كه اطلاعات مورد نياز را در حال شرح كردن است دارد .


فایل‌(های) پیوست شده
.doc  Ai21Pages.doc (اندازه: 90 KB / تعداد دفعات دریافت: 108)


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
01-29-2018, 10:50 AM
ارسال: #5
RE: کاربرد هوش مصنوعی
فایل عکس دار ضمیمه می باشد . . .
روشهای تکراری شناسایی و ارزیابی پدیده خاص را کار تشخیصی می نامند ،که یکی از کاربردهای اصلی برای هوش مصنوعی (AI) می باشد. با توجه به اینکه رنج وسیعی از چنین کاربرهای تشخیصی وجود دارد . اگرچه رنج وسیعی از چنین کاربردهای تشخیصی در پزشکی وجود دارد ولی این بخش مورد توجه استفاده کنندگام از هوش مصنوعی قرار دارد. عمومی ترین روشهای AI در بخش پزشکی مبتنی بر دانش و مدلسازی رفتار تشخیصی متخصصان است . انواع مختلفی از چنین سیستمهای خبره ای از زمانی که SHRTLIFFE روش SHRTLIFFE MYCIN را بعنوان یک سیستم خبره برای تشخیص آسیبهای خونی انسان طراحی و معرفی کرد ، بوسیله پزشکان مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه طراحی یک سیستم خبره مناسب ، گردآوری و دانش پایه آن است. ما روش جدیدی را معرفی میکنیم که در آن دانش پایه با منبع دوگانه بوسیله یادگیری قیاسی واستقرایی ایجاد می شود. شیکه های عصبی نیز از این راه برای تشخیص استفاده میکنند . آنها قادرند رابطه بین مجموعه داده ها را با داشتن اطلاعات نمونه که نشاندهنده لایه های ورودی و خروجی آنها است ،یاد بگیرند. در حوزه تشخیص الگو در داده های پزشکی ، شبکه های عصبی زیر بنای روشهایی است که باعث دستیابی به نتایج قابل توجهی شده اند. برای انجام وظیفه چمع آوری دانش پایه که بخشی از روش ترکیبی ما است ، شبکه های عصبی جدیدی معرفی شده اند. منطق فازی که در علوم پزشکی نیز ظاهر شده اند ، با توضیحات شفاهی مبهم سروکار دارند. واژه هایی همانند کم ، زیاد یا احتمالاً برای مدلسازی با استفاده از روشهای منطقی مرسوم ،دشوار هستند. متغیرهای زبانی معرفی شده بوسیله توضیحات فازی ، توضیحات شبه گفتاری نزدیک به گفتارهای یک شخص طیبعی است. تمامی روشهای بالا دارای مزایا و معایبی هستند که در بخش 2 توضیح داده خواهند شد. ترکیب این روشها نه تنها باعث افزایش مزیتها آن می شود بلکه باعث حذف برخی از نقاط ضعف آنها نیز میشود. تاکنون فقط چند روش در تشخیص پزشکی ، روشهای چندگانه هوش مصنوعی را با هم ترکیب کرده اند، که البته با مدلسازی یک پروسه تشریحی پزشکی به نتایج خوبی هم رسیده اند.

اگر چه رنج وسیعی از چنین کاربردهای تشخیصی در پزشکی وجود دارد این بخش جزواستفاده کنندگان بلقوه هوش مصنوعی هستند .عمومی ترین روشهای AI در بخش پزشکی سیستمهای مبتنی بر دانش ومدل سازی رفتار تشخیص متخصصین است .انواع مختلفی از چنین سیستمهای خبره ای از زمانی که Shortliffe روش MYCIN Shortliffe را بعنوان یک سیستم خبره برای تشخیص آسیبهای خونی انسان طراحی ومعرفی کرد ،بوسیله پزشکان مورد استفاده قرار گرفته است .یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه طراحی یک سیستم خبره مناسب گردآوری ودانش پایه آن است .ما روش جدیدی را معرفی می کنیم که در آن یک دانش پایه با منبع دوگانه بوسیله یادگیری استنتاجی واستقرایی ایجاد میشود .شبکه های عصبی نیز از این راه برای تشخیص استفاده می کنند. آنها قادرند روابط بین مجموعه داده هارا با داشتن اطلاعات نمونه که نشاندهنده لایه های ورودی وخروجی آنها است ،یاد بگیرند.
در حوزه تشخیص الگودر دادهای پزشکی ،شبکه عصبی زیر بنای روشهایی است که باعث دستیابی به نتایج قابل توجهی شده اند .برای انجام وظیفه جمع آوری دانش پایه که بخش از روش ترکیبی ما است ،شبکه های عصبی جدیدا معرفی شده اند منطق فازی که در علوم پزشکی نیز ظاهر شده است ،با بیانات شفاهی نا مشخص سر وکار دارد .واژه هایی همانند زیاد ،کم یا احتمالا برای تبدیل شدن به مدل با استفاده از منطق مرسوم سخت هستند .متغیر های زبانی معرفی شده بوسیله بیانات فازی توضیحات شبه زبانی (گفتاری)نزدیک به گفتارهای یک شخص طبیعی است .تمامی روشهای بالا دارای مزایا ومعایبی هستند که در بخش 2 توضیح داده خواهند شد .ترکیب این روشها نه تنها باعث افزایش مزیتهای آن ها می گرددبلکه باعث حذف برخی از معایب آنها نیز میشود .تاکنون فقط چند روش در تشخیص پزشکی ،روشهای چند گانه هوش مصنوعی را با هم ترکیب کرده اند ،که البته با مدلسازی یک پروسه تشریحی پزشکی به نتایج خوبی هم رسیده اند .
در اینجا ما سیستم ترکیبی را توضیح خواهیم داد که شامل یک سیستم خبره فازی برای استنتاج مبتنی بر قانون همراه با یک شبکه عصبی فازی برای کسب دانش مبتنی بر مورد علاوه بر دانش مبتنی بر توضیحات یک فرد خبره می باشد . (بخش 3) دریافت خودکار قوانین توسط شبکه به موازات قانونمند کردن قوانین تجربی اجرا می شود . برای سیستم ترکیبی دو حالت برای پردازش نتایج وجود دارد : یک مود یادگیری برای تغذیه دانش پایه و مود اجرایی برای تشخیص اطلاعات بیمار . تمامی اجزای سیستم بر پایه نمایش فازی استوار هستند که بعنوان یک رابط شخص بین اجزا و فازی کردن اطلاعات ورودی ضروری عمل می کنند . از زیر بخش 2-3 یک تکنیک نقشه زیری بسیار موثر معرفی خواهد شد که متغیرهای فازی را به علائم عصبی تبدیل می کند . برای مشاهده پردازش اطلاعات واقعی پزشکی در چنین سیستمی ، ما از تشخیص های electroenephalograms(EEGs) را برای نشان دادن استفاده می کنیم . این نوع از اطلاعات پزشکی که به صورت الکترونیکی اندازه گیری و ذخیره شده است ، برای پردازش خودکار بسیار مناسب هستند زیرا نیازی به تبدیل به علائم الکترونیکی ندارند . سایر انواع اطلاعات نیز برای تشخیص در سیستم ها مناسب هستند . ما سیستم خودمان را سوای از کاربردهای احتمالی و هدف عنوان شده توسط MC Clelland توضیح خواهیم داد . بنابراین برای نشان دادن چند گانگی پدیده و برای هر پدیده به 8 نرون نیاز است . از آنجایکه تعداد ویژگیهای قرار گرفته در هر بخش از زمان در EEG تغییر می کند (هر نمونه بوسیله یک وسیله مصنوعی تغییر نخواهد کرد) به تصویری نیاز است که توانایی کد گذاری پدیده چندگانه بوسیله تعدادی عصب ثابت را داشته باشد . ما یک الگوی نقشه بندی را توسعه داده ایم که بر اساس آن و بوسیله محاسبه نتیجه فرعی که به تفضیل بعدا در مورد آن صحبت خواهیم کرد دو متغیر فازی را در یک شبکه مناسب برای نمایش ارائه قرار می دهد . دو متغیر چهار واژه ای بوسیله 16 نرون N frequency x amplitude (N دفعه X شدت) بدست می آید . (شکل 2 را ببینید ) هر نرون نشان دهنده ارتباط دو واژه فازی هر متغیر است و بنابراین بر مشکل پیوندی غلبه می کنیم . مقدار فعاللیت یک نزون از طریق ضرب جبری او تابع عضویت به صورت زیر محاسبه شده است . . .

جهت مطالعه ادامه ، لطفا فایل ضمیمه را دانلود فرمائید. لطفا پس از دانلود و یا مطالعه این مطلب یک فاتحه رفتگان مرا میهمان نمایید . . .


فایل‌(های) پیوست شده
.doc  Phazi9609.doc (اندازه: 118.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 319)


==================================================
طراحی وب سایت
پروژه های برنامه نویسی تجاری
دانلود پروژه های ASP.NET وب سایتهای آماده به همراه توضیحات
دانلود پروژه های سی شارپ و پایگاه داده SQL Server همراه توضیحات و مستندات
دانلود پروژه های UML نمودار Usecase نمودار class نمودرا activity نمودار state chart نمودار DFD و . . .
دانلود پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server به همراه مستندات و توضیحات
پروژه های حرفه ای پایگاه داده Microsoft access به همراه مستندات و توضیحات
دانلود پروژه های کارآفرینی
دانلود گزارشهای کارآموزی کارورزی تمامی رشته های دانشگاهی
قالب تمپلیت های آماده وب سایت ASP.NET به همراه Master page و دیتابیس
برنامه های ایجاد گالری عکس آنلاین با ASP.NET و JQuery و اسلایدشو به همراه کد و دیتابیس SQL کاملا Open Source واکنشگرا و ساده به همراه پایگاه داده
==================================================
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان