انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری
اضافه کردن فیلد جدید به جدول پایگاه داده sql server با کد نویسی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری (http://forum.a00b.com)
+-- انجمن: سوالها و مقاله های آموزشی (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: مقاله های آموزشی (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: اضافه کردن فیلد جدید به جدول پایگاه داده sql server با کد نویسی (/showthread.php?tid=201)اضافه کردن فیلد جدید به جدول پایگاه داده sql server با کد نویسی - ali - 12-24-2018 08:38 AM

کد:
alter table tblCompany
add CompanyPhones nvarchar(300) , CompanyMobiles nvarchar(300)