انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری

نسخه‌ی کامل: نمونه connection string برای SQL Server Express
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کد:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <configSections>
    </configSections>
    <connectionStrings>
        <add name="WindowsFormsApplication1.Properties.Settings.Database1ConnectionString"
            connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Database1.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True"
            providerName="System.Data.SqlClient" />
    </connectionStrings>
</configuration>
لینک مرجع