انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری

نسخه‌ی کامل: تجزیه و تحلیل و مهندسی نرم افزار سیستم بیمارستانHIS فایل WordDoc 138صفحه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
HIS به معناي پياده‌سازي سيستم يكپارچه‌ توليد اطلاعات لازم براي مديريت تمامي فعاليت‌هاي مربوط به سلامت، از قبيل برنامه‌ريزي، نظارت ، هماهنگي و تصميم‌گيري می باشد.
وظیفه HIS ، پشتیبانی از فعالیت های بیمارستان در سطوح کاربردی، تاکتیکی واستراتژیک است .هدف ازاستقراریک سیستم HIS این است که از کامپیوتر ووسایل ارتباطی برای جمع آوری ، ذخیره ، پردازش ، بازیابی وارتباط دادن مراقبت بیمار واطلاعات اداری برای تمامی فعالیت های مربوط به بیمارستان استفاده نماییم .
در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی ، داده هاباید به صورت منسجم در پایگاه داده ها ذخیره شوند و در دسترس کاربران مجاز ، در محل و در زمانی که داده ها مورد نیاز است و در فرمتی که با نیازهای خاص کاربر منطبق باشد ، قرارداده شوند.
به طور کلی موارد زیر اهداف چنین سیستمی هستند :
1) استفاده موثرتراز منابع محدودی که برای مراقبت از بیمار در دسترس هستند
2) بهبود کیفیت خدمت رسانی به بیمار
3) پشتیبانی از تحقیق
4) پشتیبانی از آموزش
گسترش اين سيستم در دهه 90 در جوامع مختلف از جمله ايران اهميت و جايگاه آن را بيشتر روشن مي‌نمايد. پياده‌سازي این سیستم در بيمارستان‌هاي مناطق مختلف كشور بيانگر فراهم شدن زيرساخت فرهنگي ، تكنولوژي مناسب جهت ايجاد و تكميل سيستم‌هاي بهداشتي مطابق با استانداردهاي جهاني مي‌باشد.
در سال‌هاي اخیر با پيشرفت سريع تكنولوژي ،HIS صورت جديدتري به خود گرفته كه نه تنها از مقوله مديريتي بلكه از مقوله باليني مورد توجه بسيار قرار گرفته است .وجود تجهيزات مجهز به امكانات كامپيوتري كلينيكي همانند(MRI,CTscan,…) و همچنين نرم‌افزارهاي طراحي شده مخصوص بخش‌هاي كلينيكي و پاراكلينيكي و استفاده جوامع پيشرفته پزشكي از اين گونه نرم‌افزارها در حيطه HIS و استفاده از آن در ارتباطات بين‌المللي و لزوم حفظ محرمانگي و خصوصي سازي ، موجب شده که این مجموعه پيچيده اطلاعات و فن‌آوري به سمت معماري اطلاعات يكپارچه پيش رود.
در بستر اين معماري قالب‌هايي چون HL7 به منظور پاسخگويي به نياز اشتراك‌گذاري اطلاعات و يا كمك به اثربخشي جريان فرايندهاي باليني و كاهش خطاها شكل گرفته‌اند و در كنار آن استاندارهايي چون Dicom براي تصوير نگاري پزشكي ، مديريت اطلاعات تصويري پزشكي (Pacs) در نرم افزارها و تجهيزات پزشكي، ايجاد شده است .

سیستم HIS در رادیولوژی و پذیرش :

سیستم پذیرش:
واحدهای پذیرش در ساختار تشكیلاتی هر واحد درمانی نوعاً محور قضاوت مراجعین نسبت به كارآیی آن واحد درمانی محسوب می شوند. لذا از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. سیستمی كه به منظور گردش كار این واحد طراحی می شود همواره باید به گونه ای باشد كه از سرگردانی و اتلاف وقت مراجعین و رفت و آمدهای غیر ضروری آنان در واحد درمانی بكاهد تا بدین ترتیب نخستین گام در جهت جلب رضایت بیماران برداشته شود. از آنجائیكه قسمت پذیرش واحد درمانی (اعم از بیمارستان،‌ زایشگاه و یا درمانگاه) ‌در حقیقت واحد پذیرنده بیمار است، لذا با تاسیس هر واحد درمانی،‌ ایجاد تشكیلاتی به نام واحد پذیرش الزامی است.
در حال حاضر مراحل پذیرش بیماران در واحدهای درمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (بیمارستانها‌) به غیر از تعیین نوبت بیماران، به صورت مكانیزه انجام می گیرد و اطلاعات اولیه بیمار شامل: نام خانوادگی،‌ شماره بیمه، تاریخ اعتبار دفترچه بیمه و كد درمانگاه در كامپیوتر ثبت شده و برگه ای حاوی اطلاعات بیمار و معرفی وی به درمانگاه مورد نظر چاپ می گردد و بدین ترتیب اولین حركت برای گردش كار بیمار در واحد درمانی آغاز می شود. قبل از اجرای سیستم مكانیزه، بین بیماران شماره هایی توزیع می شد كه بر روی آن فقط نام درمانگاه مورد نظر نوشته شده بود كه هم اكنون این روش كار در درمانگاههای تابعه بیمارستانها كه اكثراً فاقد سیستم مكانیزه هستند انجام می گیرد.
نوع كار قسمت پذیرش واحدهای درمانی كه در حقیقت واحد پذیرنده بیمار است ایجاب می كند كه تقریباً تمامی واحدهای داخلی و سایر واحدهای درمانی و مراكز توزیع بیمار ارتباط تنگاتنگی داشته باشند. گردش كار كلیه بیماران نیازمند دریافت خدمات درمانی الزاماً از طریق پذیرش سرپایی آغاز و پس از طی مراحل درمانی نسبت به تعیین تكلیف و وضعیت بیمار تصمیم گیری می شود و چنانچه در این مرحله نیاز بیمار از طریق مداوای سرپایی تامین گردد، ترخیص و در غیر اینصورت پس از تایید و تشخیص پزشك، كار مداوا ادامه یافته و به بستری شدن بیمار منجر می گردد. بنابر این با توجه به مطالب فوق می توان به طور كلی مسئولیتهای پذیرش را از دو جنبه بررسی كرد.

• پذیرش بیماران به صورت سرپایی
• پذیرش بیماران در مرحله بستری شدن

البته در برخی از بیمارستانها (از جمله بیمارستان شهید دكتر فیاض بخش) به لحاظ كثرت بیماران اورژانس (‌تصادفات و حوادث ناشی ازكار)‌،‌ تشكیلات مجزایی نیز به نام پذیرش اورژانس پیش بینی گردیده كه ویژه خدمات رسانی به بیماران اورژانس (اعم از سرپایی و بستری) می باشد.
پذیرش واحد درمانی از دو قسمت زیر تشكیل می شود:

الف - پذیرش بیماران سرپایی
• پذیرش بیماران اورژانس
• پذیرش بیماران غیر اورژانس

ب - پذیرش بیماران بستری
• پذیرش بیماران اورژانس
• پذیرش بیماران غیر اورژانس (عادی)

باید توجه داشت كه پذیرش سرپایی وظیفه ارجاع بیماران نیازمند به دریافت خدمات درمانی به پزشك را دارد. بنابراین لازم است این واحد از برنامه كار پزشكان و تعداد بیمارانی كه هر پزشك و درمانگاه در طول یك روز می تواند بپذیرد اطلاعات لازم را داشته باشد. بنابراین با آگاهی از برنامه های فوق نسبت به پذیرش بیمار در درمانگاه اقدام می گردد. اما نباید فراموش كرد كه پذیرش بیمار اورژانسی و انجام اقدامات درمانی اولیه تحت هر شرایطی و در هر ساعت شبانه روز، اعم از بیمه (‌هر نوع بیمه) و غیر بیمه برای واحدهای درمانی الزامی است. برای موارد غیر اورژانس در بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، ‌اولویت پذیرش با بیمه شدگان این سازمان است.
مسئول پذیرش بیمارستان از طریق كامپیوتر مستقر در قسمت پذیرش به اطلاعات ذیل دسترسی دارد:

• نمایش تخت های خالی موجود در بیمارستان و امكان انتخاب تخت مناسب جهت پذیرش بیمار
• تشكیل پرونده اولیه برای بیماران
• دسترسی به اطلاعات كامل بیماران و وضعیت بخشهای مختلف در هر لحظه
• دسترسی به پرونده قبلی بیماران مراجعه كننده
• دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در مورد پزشكان
• ارائه لیستهای چاپی به قسمتهای مختلف براساس نیاز هر قسمت

رادیولوژی:

سیستم رادیولوژی یكی از سیستمهای پیش بینی شده در چهارچوب سیستم یكپارچه بیمارستانی می باشد. واحد رادیولوژی یك بیمارستان، یكی از واحدهای پاراكلینیكی بسیار فعال و مهم می باشد كه امر تشخیص و بعضاً درمان بیماریها را عهده دار است. بخش رادیوگرافی درمانی، در طرح یكپارچه در سیستمی بنام طب هسته ای بررسی و تجزیه تحلیل این گزارش از وضع موجود بیمارستانهای شهید فیاض بخش، شهید لبافی نژاد و شهید لواسانی الگویی تهیه شده و از تركیب وضع موجود این سه بیمارستان تجزیه و تحلیل نهایی و گزارش وضع موجود بخش رادیولوژی یك بیمارستان تهیه شده است. استفاده بهینه از امكانات تخصصی رادیولوژی در جهت كمك به تشخیص بیماریهای مراجعین.

• پذیرش و نوبت دهی به بیماران در اسرع وقت
• انجام انواع رادیولوژی با توجه به امكانات تخصصی موجود
• پشتیبانی و نگهداری بهینه امكانات تخصصی موجود
• برقراری ارتباطات لازم بین رادیولوژی و سایر واحدهای بیمارستان
• جوابدهی به بیماران در اسرع وقت
• ثبت و نگهداری سوابق مراجعین به بخش رادیولوژی
• آماده سازی و تهیه كلیه مواد مصرفی تخصصی وغیرتخصصی مورد نیاز رادیولوژی

اهم وظایف واحدهای بخش رادیولوژی:

در بررسی های بعمل آمده از بخش های رادیولوژی چارت تشكیلاتی مشاهده نشد و هریك از بیمارستانها دارای روال كاری خاص خود بوده و دارای واحدهای سازمانی مشخصی نبودند اما با توجه به شناختی كه حاصل شد رادیولوژی را می توان به چهار واحد تفكیك نمود كه عبارتند از:

• پذیرش و جوابدهی
• واحد تخصصی رادیولوژی
• امور اداری
• بایگانی رادیولوژی

اهم وظایف این واحد ها عبارتست از:

1- پذیرش و جوابدهی
a. پذیرش و نوبت دهی بیماران بخش رادیولوژی پس از كنترلهای لازم روی نسخ یا درخواست رادیولوژی آنان
b. تحویل فرم های آمادگی های لازم به بیماران و یا تضویح شفاهی آمادگی های لازم
c. درج رادیولوژی های انجام شده روی بیماران در كامپیوتر و درج جوابیه و اظهار نظر پزشك و چاپ آن
d. هزینه یابی خدمات انجام شده به بیمار و ارجاع بیماران غیر تامین اجتماعی به صندوق جهت واریز مبلغ سهم بیمار
e. تحویل كلیشه و جواب (اظهار نظر پزشك) به بیمار و یا منشی های بخش

2- عملیات تخصصی رادیولوژی:

• آماده نمودن بیمار جهت انجام تصویر برداری كه این موارد توسط تكنسین ها و در موارد خاص توسط پزشك رادیولوگ انجام میگرد
• كار با دستگاههای تصویر برداری و عكسربرداری از بیمار
• آماده نمودن زیر نویس فیلم و تصویر برداری از آن
• ظهور و ثبوت فیلم در تاریكخانه توسط تكنسین های رادیولوژی
• بازبینی اولیه فیلم ظاهر شده جهت مشاهده میزان وضوح و عكسبرداری مجدد از بیمار در صورت غیر واضح بودن كلیشه
• اظهار نظر رادیولوژیست در مورد كلیشه ها و نتیجه سونوگرافی و آنژیوگرافی
3- امور اداری:

• درخواست دارو ، مواد مصرفی پزشكی، تجهیزات پزشكی ، ملزومات اداری ، سرویس و تعمیر دستگاهها ، سرویس و تعمیر تاسیسات و درخواست پرسنل به دستور ریاست بخش رادیولوژی و توسط منشی بخش رادیولوژی
• ارائه لباسهای كثیف پرسنل بخش به لنژری و دریافت آن از لنژری همراه با رسید در هر دو مورد به منشی بخش
• دریافت فیش حقوق پرسنل از حسابداری بیمارستان و توزیع آن بین پرسنل توسط منشی بخش
• تهیه لیست كاركرد بخش و ارائه آن به حسابداری توسط منشی بخش
• تهیه آمار مراجعین به رادیولوژی و موارد رادیولوژی به صورت ماهانه جهت واحد آمار
4- بایگانی رادیولوژی
• تحویل گرفتن كلیشه های بیماران ترخیص شده بخشها از منشی های بخشهای بستری
• دسته بندی كلیشه ها بر اساس سال، ‌ماه و روز ترخیص بیمار و جایگذاری آنها در پاكتهای مخصوص و در داخل قفسه
• شماره گذاری بر روی پاكتهای كلیشه های بایگانی شده و درج شماره ها همراه با مشخصات كلیشه های داخل پاكت در یك دفتر اندیكس
• تحویل كلیشه های بایگانی شده به بیماران مرخص شده از بیمارستان و دریافت شناسنامه و یا گواهینامه بیمار در ازای تحویل كلیشه ها به منظور بازپس آوردن كلیشه ها توسط بیمار
• دریافت مجدد كلیشه ها از بیماری كه كلیشه را به امانت برده و پس دادن گواهینامه یا شناسایی وی
• نگهداری كلیشه ها در بایگانی رادیولوژی به مدت پنج سال و تحویل آنها به معاونت درمان پس از این مدت
• نگهداری كلیشه های برخی درمانگاههای بیماران سرپایی مانند ارتوپدی و شماره بندی و ایندكس سازی آنها در جدول و دفتر مجزا
رادیولوژی بیمارستان با استفاده از كامپیوترهای مستقر در واحد رادیولوژی به صورت ذیل از سیستم بهره برداری می نماید:
• پذیرش بیماران سرپایی مراجعه كننده (بیمه تامین اجتماعی و یا سایر قراردادهای درمانی) و صدور قبض صندوق
• پذیرش بیماران بستری از طریق شماره پرونده بیمار
• تهیه گزارشات رادیولوژی برای بیماران سرپائی و بستری
• تهیه آمارهای مختلف جهت تصمیم گیری مدیریت از جمله آمار كلیشه های مصرفی، كاركرد پرسنل رادیولوژی،‌ حسابرسی بیماران، رادیوگرافی های انجام شده در یك محدوده زمانی به تفكیك نوع رادیولوژی و …
• تهیه گزارشات بیماران مراجعه كننده به تفكیك سرپائی و بستری
• تهیه لیست های مختلف بیماران همراه با نوع آزمایشات انجام شده و جوابهای مربوطه جهت آرشیو
• مشخص نمودن آمار بیماران قراردادی و بیمه ای به تفكیك نوع بیمه و قرار داد مربوطه
• امكان اصلاح و اضافه نمودن آزمایشات،‌ نرمالها، واحدها، ‌نرخها و تعریف گروههای آزمایشی
• نگهداری جواب آزمایشات همراه با نرمالها و واحدهای مربوطه برای هر بیمار جهت آرشیو .

مقدمه:


هدف پیاده سازیHIS در بیمارستان تخصصی قلب و عروق جوادالائمه می باشد. که در این پروژه بخش های پذیرش ورادیولوژی برای پیاده سازی انتخاب شده اند.
پس از تحلیل سیستم موجود در بیمارستان متوجه شدیم بخش ها به صورت جداگانه مکانیزه هستند،لذا در نظر گرفتیم سیستم به صورت کاملا دستی کار می کند.مشکلات زیر را برای آن تصور کردیم:

1.سرعت کم.
2.عدم اطمینان از صحت انتقال و جریان اطلاعات در سیستم.
3.نبودن هماهنگی و ارتباط لازم در بین بخش ها.
4. هدر رفتن هزینه و زمان.

لذا در ادامه کار بر آن شدیم که با پیاده سازی سیستم HIS مشکلات را بر طرف کنیم.
وسیر مکانیزه زیر را برای آن مطرح کنیم :
در بخشهای مدارک پزشکی سئوالی که بدواً با آن روبرو هستیم این است که چگونه باید این حجم عظیم اطلاعات را به کامپیوتر داده و اصولاً کدام یک از اقلام اطلاعاتی می تواند دارای ارزش ثبتی باشد . این البته موضوعی است که نیاز به بحث و بررسی دارد و علی القاعده در هر بیمارستان نسبت به تخصص آن بیمارستان متفاوت است اما مراحل اصلی این فرایند شامل موارد زیر است :

(1 شناخت : این شناخت معمولاًتوسط مصاحبه با افراد که معمولاً از مدیران شروع می شود صورت می گردد . ابتدا بر اساس فرمهای طراحی شده با تک تک افراد مصاحبه شده و خواستها و دیدگاهها معلوم می شود و سپس فرم مورد نظر توسط تحلیل گر سیستم تکمیل می شود هدف در این قسمت پیدا کردن تمام روابط در یک قسمت و روابط با قسمتهای دیگر سازمان می باشد . هر فرد تحلیلگر پس از مصاحبه در این مرحله باید در جمع آوری اطلاعات دقت کافی داشت چون هر گونه اشتباه در این مرحله موجب وقفه در مراحل بعدی می شود بعد از انجام این مرحله تمام سیستمها و زیر سیستمها مشخص می گردد و ارتباط بین آنها نیز مشخص می شود و نهایتاً چارت گردش اطلاعات Data Fliw Diagram می آید
.
2 )تجزیه و تحلیل : در مرحلۀ شناخت نقاط ضعف سیستم با استفاده از چارتهای طراحی شده مشخص می گردد . این امکان وجود دارد که یک سری ارتباطات اضافی وجود داشته باشد که با یک طراحی جدید این ارتباطات حذف شود و یا بالعکس . در این مرحله تیم تحلیلگر با استفاده از چارتهای قبلی در جهت بهینه سازی سیستم موجود و رفع اشکالات چارتهای مرحلۀ قبلی را دوباره طراحی می کنند .

(3 طراحی : با استفاده از چارتهای مرحلۀ تجزیه و جدولهای اطلاعاتی طراحی می شوند . در این جداول تعداد فیلدها ، روابط هر جدول با جداول دیگر و . . . مشخص می گردد . در این مرحله به طور کلی ورودی های سیستم ، خروجیها و تمامی اطلاعاتی که باید برای برنامه نویس معلوم باشد مشخص می گردد

(4 پیاده سازی و تست منطقی : با استفاده از روابط به دست آمده و جدولهای مشخص شده تیم نرم افزاری با انتخاب زبان برنامه نویسی و سیستم عاملی که جوابگوی نیازها باشد شروع به برنامه نویسی و پیاده سازی می کنند . این مرحله را formo ptimizing می نامند . باید توجه داشت که در هر مرحله از مراحل فوق مستندات جمع آوری شده با مدیران قسمت بررسی می شود تا هیچ اشتباهی در پیاده سازی بعدی وجود نداشته باشد .
5)آموزش : شامل آموزش کارکنان و کاربران سیستم می باشد .
6)نگهداری

جمع آوری داده های خام :

برای تعیین مشکلات سیستم به جمع اوری داده های خام از سطح سیستم پرداختیم:

1)طراحی پرسشنامه:

پرسشنامه ای رابرای دستیابی به اطلاعات کلی زیر سیستم ها ی مربوطه طراحی کرده و در اختیار گروهی از کارکنان زیر سیستم های رادیولوژی و پذیرش قرار دادیم.


" اطلاعات کلی زیر سیستم"

(1وظیفه زیر سیستم شما در سیستم چیست؟

2)عملکرد زیر سیستم شما به چه گونه ای است؟

دستی مکانیزه نیمه مکانیزه

3)زیر سیستم شما با چه زیر سیستم های دیگری در ارتباط است؟4)آیا ارتباط شما با زیر سیستم های مرتبط به راحتی صورت می گیرد؟
در غیر این صورت مشکلات خود را بنویسید.

5)در صورت غیر فعال شدن یکی از زیر سیستم ها امکان ادامه کار برای شما میسر است؟
6)در صورت غیر فعال شدن یکی از زیر سیستم ها امکان پشتیبانی آن توسط شما میسر است؟
7)نحوه بایگانی و نگهداری اطلاعات چگونه است؟

8)آیا امکان از بین رفتن اطلاعات وجود دارد؟

بلی خیر تاحدودی

9) به نظرشما در صورت مکانیزه شدن سیستم امکان صرفه جویی در زمان و هزینه میسر است؟

تایید وامضاء:
که نتایج زیر حاصل شد:

1)زیر سیستم پذیرش:

وظیفه:
پذیرش وترخیص بیماران وهم چنین ثبت قبوض و ارسال به بیمه های مختلف می باشد.

عملکرد این زیر سیستم:
نیمه مکانیزه
بخش های مرتبط با این زیر سیستم:
با کلیه ی بخش های بیمارستان در ارتباط می باشد(داروخانه،ازمایشگاه،اکو،تست،رادیولوژی،حسابداری،کلینیک)
ارتباط این زیر سیستم با زیر سیستم های دیگر به راحتی صورت می گیرد
در صورت غیر فعال شدن زیر سیستم های مرتبط امکان ادامه ی کار برای این زیر سیستم مقدور نمی باشد.
امکان از بین رفتن اطلاعات تا حدودی صورت می گیرد.
در صورت مکانیزه شدن ،صرفه جویی در زمان و هزینه در این زیر سیستم بطور100%امکان پذیر است.

2)زیر سیستم رادیولوژی:

وظیفه:
به در خواست پزشکان مبنی بر انجام رادیوگرافی اعم از تخصصی و غیر تخصصی بر روی بیماران پاسخ می دهد.
عملکرداین زیر سیستم:
نیمه مکانیزه
بخش های مرتبط با این زیر سیستم:
با بخش هایی همچون پذیرش،اتاق عمل، جراحی، بخش های داخلی، اورژانس و.. ارتباط دارد که به راحتی صورت می گیرد.
در صورت غیر فعال شدن یکی از زیر سیستم های مرتبط با این زیر سیستم امکان ادامه ی کار برای انها میسر است چون به صورت مستقل کار می کنند.
در صورت غیز فعال شدن یکی از زیرسیستم ها امکان پشتیبانی توسط این زیر سیستم نمی باشد.
بایگانی اطلاعات: در اتاقی بنام بایگانی رادیوگرافی های انجام شده از بیماران موجود است که باید هر 10سال باز بینی شود.
امکان از بین رفتن اطلا عات هم وجود دارد.
در صورت مکانیزه شدن، صرفه جویی در هزینه و زمان میسر است.2)جمع اوری فرم ها:

فرم های جاری در سطح سیستم را جمع اوری کرده اطلاعاتی در مورد ورودی ها و خروجی ها و نحوه پردازش اطلاعات در سطح سیستم به دست آورده که اصل فرم ها در پیوست ضمیمه شده است.و هم چنین چارت سازمانی هم در پیوست موجود می باشد.

3)مصاحبه:

با در نظر گرفتن نتایج حاصل از پرسش نامه ها و فرم ها و عدم اگاهی کار کنان چه از سیستم دستی و چه HIS
و با توجه به سیستم موجود در بیمارستان که به صورت نیمه مکانیزه می باشد بر ان شدیم که سیستم را کاملا دستی فرض کنیم. لذا با کارکنان فقط در سطح آگاهی ار وظایف شان در سطح سیستم مصاحبه ای ترتیب دادیم که در این مصاحبه متوجه تلاش مسئولان بیمارستان برای پیاده سازی سیستمHIS شدیم. که با توجه به عدم همکاری پزشکان و بعضی از مسئولان با شکست روبرو شده بود.


رسم DFD :
تکنیکی است که سیستم را به روش ساخت یافته تغییر می دهد یعنی از کل به جزء حرکت می کند و می تواند به راحتی مدل های منطقی و فیزیکی را نما یش درراستای تغییرسیستم دستی بیمارستان بهHIS مابه رسم مدل های منطقی DFD پرداختیم

که به شرح زیر است:

1)رسم نمودار جریان مستندات

2) رسم CD سیستم جدید

3)رسم DFDسیستم موجود
1) نمودار جریان مستندات( :(Document Flow Diagram

مطالعه ادامه در فایل word اصلی 138 صفحه ای ضمیمه . . . لطفا پس از دانلود یک فاتحه رفتگان مرا میهمان فرمائید . . .

کد:
پسورد تمامی فایلها
www.a00b.com
کپی و پیست کنین که به مشکل بر نخورین
(آ صفر صفر بی دات کام)

لینک مرجع