انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری

نسخه‌ی کامل: دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر رشته نرم افزار
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
گزارش کارآموزی
رشته نرم افزار کامپیوتر

نام استاد کارآموزی: سرکار *****

نام دانشجو: ***

سال تحصیلی ***فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: معرفی مکان کارآموزی 2
فصل دوم : خلاصه گزارش های کارآموزی 4
1. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​.......................... 5
1.1. قواعد نامگذاری........................................................................​........................................... 5
2. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​.......................... 8
2.1. ایجاد جداول...........................................................................​............................................. 8
2.2. ایجاد دیتا دیکشنری.........................................................................​................................... 12
3. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​......................... 14
3.1. کارهایی که در سیستم دستی انجام می شود.............................................................................​. 14
3.2. نیازمندی های این سیستم...........................................................................​........................... 14
3.3. گزارش گیری............................................................................​....................................... 15
4. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​........................ 20
4.1. گزارش مصاحبه..........................................................................​....................................... 20
4.2. تجزیه وتحلیل سیستم تاکسی تلفنی...........................................................................​............. 21
5. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​.........................22
6. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​......................... 28
6.1. پایگاه داده تاکسی تلفنی...........................................................................​..........................28
6.2. نمودارER .. ................................................................................​...................... 35
6.3. دیتا دیکشنری.........................................................................​........................................... 36
6.4. نرم افزار Visio 42..............................................................................​....................
6.5. ایجاد فهرست مطالب...........................................................................​................................ 50
7. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​........................ 51
7.1. اجزای گزارش...........................................................................​....................................... 51
7.2. آموزش مطالب و نکات مهم درword ................................................................................​...52
8. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​........................ 60
9. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​........................ 61
10. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​....................... 64
11. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​....................... 72
1.11. توضیحاتی در مورد sql server..........................................................................​............... 72
2.11. آشنایی با نرم افزار Rational Rose ................................................................................​...72
12. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​....................... 76
12.1. خدماتی که ارائه می دهند :...............................................................................​................... 76
12.2. آگاهی از شرایط ثبت نام.............................................................................​...................... 77
12.3. منتشر کردن عکس.............................................................................​.............................. 77
13. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​...................... 78
13.1. بانک خصوصی...........................................................................​.................................... 78
13.2. بانک دولتی...........................................................................​.......................................... 79
14. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​...................... 81
15. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​...................... 86
16. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​...................... 87
17. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​...................... 88
18. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​...................... 89
19. گزارش جلسه * **/**/**..............................................................................​...................... 90
آموزش LINQ ................................................................................​........................................90
گزارش گیری............................................................................​.............................................. 95
منابع...........................................................................​............................................................. 100


فهرست نمودارها
صفحه عنوان
نمودار6- 1-ER 35
نمودار10- 1-umlسیستم دانشگاه.........................................................................​................................... 67
نمودار10- 2- umlسیستم تاکسی تلفنی 68
نمودار10- 3-umlسیستم سوپرمارکت 69
نمودار10- 4-umlسیستم شرکت برنامه نویسی 70


فهرست اشکال
صفحه عنوان
شکل6- 1- انتخاب پوشه............................................................................​...................................... 43
شکل6- 2- ایجاد فایل جدید............................................................................​................................ 44
شکل6- 3- ایجاد فایل جدید............................................................................​................................ 44
شکل6- 4-آوردن اشکال...........................................................................​..................................... 45
شکل6- 5- اشکال مورد نیاز............................................................................​................................. 46
شکل6- 6- آوردن نوار ترسیم...........................................................................​................................ 47
شکل6- 7- آوردن نوار ترسیم...........................................................................​................................ 47
شکل6- 8- ایجاد ارتباط..........................................................................​....................................... 48
شکل6- 9- درج متن.............................................................................​......................................... 49
شکل6- 10- ایجاد فهرست مطالب...........................................................................​.......................... 50
شکل7- 1- ایجاد فایل جدید............................................................................​................................ 52
شکل7- 2- ذخیره کردن فایل............................................................................​............................... 53
شکل7- 3- ایجاد فهرست مطالب...........................................................................​............................ 53
شکل7- 4- ایجاد فهرست مطالب...........................................................................​............................ 54
شکل7- 5- شماره گذاری اشکال...........................................................................​............................ 55
شکل7- 6 فهرست بندی اشکال -................................................................................​....................... 56
شکل7- 7- درج شماره صفحه............................................................................​............................. 57
شکل7- 9- پاک کردن شماره صفحه............................................................................​..................... 58
شکل7- 8- شماره گذاری نکردن صفحات...........................................................................​.............. 58
شکل7- 11- تبدیل متن به جدول............................................................................​.......................... 59
شکل7- 10- تبدیل جدول به متن.............................................................................​......................... 59
شکل8- 1- آموزش پرینت اسکرین..........................................................................​......................... 60
شکل 10- 1- ایجاد صفحه جدید............................................................................​.......................... 65
شکل 10- 2- جستجوی uml 65
شکل 10- 3- آوردن Actor 66
شکل 10- 4- آوردن Generalization 66
شکل 10- 5- برچسب گذاری اشکال 71
شکل11- 1-ایجاد مدل.............................................................................​................................ 73
شکل11-- 2معرفی اکتورهای سیستم 74
شکل11-- 3نمایش اکتورها 75

شکل 14 - 1- ایجاد view 81
شکل 14 - 2- شکل اضافه کردن جداول 82
شکل 14 - 3- شکل ایجاد Query 83
شکل 14 - 4- شکل توابع sql 84
شکل 14 - 5- شکل تغییر نام 85

شکل 19 - 1- شکل ایجاد پروژه 90
شکل 19 - 2- شکل نام و محل ذخیره سازی پروژه 91
شکل 19 - 3- شکل ایجاد فرم والد 91
شکل 19 - 4- شکل ایجاد نام برای فرم والد 92
شکل 19 - 5- شکل توضیحات فرم والد 92
شکل 19 - 6- شکل ایجاد LINQ 93
شکل 19 - 7- شکل توابع درج و بروز رسانی 94
شکل 19 - 8- شکل توابع حذف و ویرایش 94
شکل 19 - 9- شکل ایجاد گزارش 95
شکل 19 - 10- شکل توضیحات گزارش گیری 96
شکل 19 - 11- شکل انتخاب فیلدهای جدول 96
شکل 19 - 12- شکل کد گزارش 97
شکل 19 - 13- شکل ایجاد پروزه در وب 98
شکل 19 - 14- شکل قالب در وب 98


فهرست جداول
صفحه عنوان
جدول 1-کارمندان 6
جدول 2-ورودوخروج کارمندان 6
جدول 3-کالا"1" 8
جدول 4-تولیدکنندگان"1" 8
جدول 5-نوع کالا"1" 9
جدول 6-کالا"2" 9
جدول 7-ورودی کالا"2" 10
جدول 8-نوع کالا"2" 10
جدول 9-کالا"3" 11
جدول 10-ورودی کالا"3" 11
جدول 11-تولیدکنندگان"3" 11
جدول 12-نوع کالا"3" 12
جدول 13-کالا 12
جدول 14-ورودی کالا 13
جدول 15-تولیدکنندگان 13
جدول 16-نوع کالا 13
جدول 17-کارمندان 36
جدول 18-رانندگان 37
جدول 19-مسافران 38
جدول 20-سرویس 39
جدول 21-رانندگان بدهکار 40
جدول 22-مشترکبن بدهکار 40
جدول 23-سمت 41
جدول 24-نوع سرویس 41
جدول 25-نوع پرداختی 42
جدول 26-پرداختی های آژانس 42

به: استاد محترم ***
از: **

با سلام واحترام گزارش دوره کارآموزی اینجانب از تاریخ **/**/**** تا **/**/**** به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می گردد . لطفاَ بررسی فرموده و در صورت امکان نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید .

قبلا از بذل توجه جنابعالی قدردانی و تشکر به عمل می آید.

با تشکر و امتنان فراوان
****

فصل اول: معرفی مکان کارآموزی


شرکت برنامه نویسی بیتا نام دارد ،که در این شرکت پروژه های مربوط به برنامه نویسی ونیز طراحی وب سایت و همچنین تعمیر قطعات سخت افزاری انجام می گیرد .
در این شرکت چهار نفر مشغول به کار هستند :
1. مسئول شرکت : آقای *******
2. دو نفر برنامه نویس
3. یک نفر کارشناس زبان انگلیسی
این مکان واقع در :
* * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * *
شماره تماس : ***************

فصل دوم : خلاصه گزارش های کارآموزی
1. گزارش جلسه * **/**/**
در این جلسه نحوه ایجاد پایگاه داده ، طراحی جداول ، قواعد نامگذاری برای جداول و پایگاه داده ، ارتباط جداول به یکدیگر و آشنایی با نوع داده برای هر کدام از فیلد های جدول آموزش داده شد .
1.1. قواعد نامگذاری
به این گونه عمل می کنیم:
1.1.1. نام دیتابیس
اولین کاراکتر را به صورت کوچک ونیز بقیه ی کاراکترها را به صورت کوچک نوشته وبه آخر کلمه دوکاراکتر DB را اضافه می کنیم.
Database Name : marketDB مثال :
1.1.2. نام جدول
اولین کاراکتر را به صورت بزرگ نوشته و قبل از نام جدول کلمه tbl رااضافه می کنیم .
Table Name : tblPersonel مثال :

1.1.3. نام فیلد های جدول
اولین کاراکترمربوط به عنوان فیلد را به صورت بزرگ در نظر می گیریم و اصولا مخفف یا نام کامل
جدول را در ابتدای کلمه اضافه می کنیم.
PersonalName مثال :
برای ایجاد جدول بر روی NewTable راست کلیک کرده و سپس Table را میزنیم هم چنین برای ایجاد ارتباط
جداول به یکدیگرروی Database Diagram کلیک کرده وجداولی که میخواهیم بین آنها ارتباط بر قرار کنیم را
انتخاب کرده برای برقرار کردن ارتباط میان آنها از فیلدی که در جدولی کلید اصلی میباشد،خطی به فیلدی از جدول
دیگر که کلید خارجی و به آن فیلد مربوط میباشد وصل می کنیم .
طراحی سیستم ورود و خروج کارمندان


دانلود فایل 100 صفحه ضمیمه . . . لطفا پس از دانلود ، یک فاتحه رفتگان مرا میهمان فرمائید . . .
لینک مرجع