انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری

نسخه‌ی کامل: بررسي پايگاه داده در محيط نرم‌افزارهاي ACCESS و SQL
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
عنوان صفحه
فصل اول: بررسي بانك اطلاعاتي SQL 11
الف ـ آشنايي و استفاده از دستور SELECT 12
دستور SELECT 13
پرس و جو با استفاده از DISTINCT 14
عبارات 15
شرايط 15
عملگرها 16
عملگردهاي رياضي 16
عملگردهاي مقايسه‌اي 16
عملگرهاي كاراكتري 17
عملگرهاي منطقي 19
عملگرهاي مجموعه‌اي 20
عملگرهاي ديگر 21
توابع 23
توابع جمعي 23
توابع تاريخ و زمان 24
توابع رياضي 26
توابع كاراكتري 26
توابع تبديلي 29
ب ـ آشنايي و استفاده از دستورات پردازش‌ها 29
جملات پردازش داده‌ها 29
درج داده‌ها با استفاده از جمله INSERT 31
درج يك ركورد با استفاده از INSERT … VALUES 31
درج چندين ركورد با استفاده از INSERT … SELECT 32
تغيير نوع داده‌هاي موجود با استفاده از جمله DELETE 34
ورود و صدور داده‌ها از منابع خارجي 36
شبه جملات در پرس و جوهاي SQL 38
تعيين معياري با شبه جمله WHERE 38
شبه جمله STARTING WITH 38
شبه جمله ORDER BY 39
شبه جمله GROUP BY 40
شبه جمله HAVING 40
فصل ج ـ آشنايي و استفاده از دستورات تعريف داده‌ها 42
ايجاد و نگهداري جداول 42
شروع كار با جمله ايجاد پايگاه داده‌اي (CREATE DATABASE) 42
راه‌هاي ايجاد پايگاه داده 42
طراحي پايگاه داده‌اي 43
ايجاد يك فرهنگ داده‌اي (كاتالوگ سيستم) 45
ايجاد فيلد كليد 46
جمله CREATE TABLE 46
جمله ALTER TABLE 48
جمله DROP TABLE 50
جمله DROP DATABASE 51
ايجاد شاخص‌ها بر روي جداول جهت بهبود اجرا 51
استفاده از شاخص‌ها 51
شاخص‌ها چه هستند؟ 52
نكات شاخص بندي 54
شاخص‌بندي روي بيشتر از يك فيلد 55
استفاده از كلمه كليدي UNIQUE به همراه CREATE INDEX 55
شاخص‌ها و اتصال‌ها 55
ايجاد ديدها 57
معرفي ديد 57
كاربرد ديدها 57
تغيير نام ستون‌ها 58
پردازش ديد در SQL 58
محدوديت‌هاي استفاده از SELECT 59
تغيير داده‌ها در يك ديد 59
مشكلات تغيير داده‌ها با استفاده از ديدها 59
كاربردهاي مشترك ديدها 60
استفاده از ديدها براي تبديل واحدها 61
ساده‌سازي پرس و جوهاي پيچيده با استفاده از ديدها 62
حذف ديدها با استفاده از جمله DROP VIEW 62
د ـ اتصال جداول 64
اتصال جدول‌ها به شرط تساوي 64
اتصال جدول‌ها به شرط عدم تساوي 65
اتصال جدول‌ها با استفاده از كلمه كليدي JOIN 66
اتصال دروني (INNER JOIN) 66
اتصال بيروني (OUTER JOIN) 66
ه ـ كنترل جامعيت داده‌ها 68
معرفي محدوديت‌ها 68
جامعيت داده‌ها 68
چرا از محدوديت‌ها استفاده مي‌كنيم؟ 69
مروري بر انواع محدوديت‌ها 70
محدوديت‌هاي NOT NULL 71
محدوديت‌هاي كليد اصلي 72
محدوديت‌هاي يكتايي 72
محدوديت‌هاي كليد خارجي 72
محدوديت‌هاي كنترل 74
محدوديت‌هاي مديريتي 74
استفاده از ترتيب صحيح 75
روشهاي مختلف در ايجاد محدوديت‌ها 76
و ـ نرمال سازي پايگاه داده‌ها 77
پايگاه داده‌اي خام 77
طراحي پايگاه داده‌اي منطقي 77
نيازهاي كاربر نهايي چيست؟ 78
افزونگي داده‌ها 79
فرم‌هاي نرمال 80
فرم اول نرمال 81
فرم دوم نرمال 81
فرم سوم نرمال 81
مزاياي نرمال سازي 81
معايب نرمال سازي 83
از نرمال درآوردن يك پايگاه اطلاعاتي 83
فصل دوم: بررسي بانك اطلاعاتي اكسس 85
مقدمه 85
آشنايي با اكسس 86
تعريف كلي از ACCESS 88
تكنيك كار در اكسس 89
طراحي جدول (TABLE) 90
آشنايي با خصوصيات فيلدها در محيط طراحي 91
انواع عملگرها 102
آشنايي با تنظيم خصوصيات محيط ورود داده‌ها (DataSheet View) 103
انواع فيلترها 108
طرز ايجاد Relationship 109
آشنايي با طراحي Query 113
ايجاد Query از طريق Design View 114
كاربرد Total در Select Query 116
آشنايي با Action Query 117
آشنايي با طراحي فرم (From) 118
فرم چيست؟ 119
طرز كار Form Wizard 120
طرز كار AutoForm 121
تفاوت فرم و گزارش 122
آشنايي با طراحي Report 123
طرز كار Report Wizard 124
منابع 125


مروري بر SQL
تاريخچه SQL از لابراتوار IBM در سان خوزه كاليفرنيا شروع مي‌شود. جايي كه SQL در اواخر دهه 1970 ميلادي شكل گرفت.
كلمه SQL برگرفته از حروف اول كلمات Structuted Query Language ساخته شده و اغلب اوقات اشاره به 'sequel' مي‌‍‌كند.
اين زبان ابتدا براي محصول DB2 شركت IBM (يك سيستم مديريت پايگاه داده‌اي رابطه‌اي يا RDBMS كه امروزه نيز براي بعضي محيط‌ها فروخته مي‌شود، طراحي شد.)
در واقع SQL امكان RDBMS را فراهم مي‌آورد. SQL يك زبان غير روالمند مي‌باشد، بر خلاف زبان‌هاي روانمند يا زبان‌هاي نسل سوم (3 GLs) مثل كوبول و C كه در آن زمانها ايجاد شده بودند.
تذكر ـ غير روانمند يعني چه به جاي چگونه، بطور مثــال SQL مي‌گويد كه داده‌ها بايد ذخيره، حذف، اضافه يا بازيابي شوند بدون آنكه به چگونگي انجام آنها كاري داشته باشد.
ويژگي مهمي كه باعث تفاوت بين DBMS و RDBMS مي‌گردد، آن است كه يك RDBMS از يك زبان مبتني بر مجموعه‌ها استفاده مي‌كند. در اكثر RDBMS ها اين زبان، زبان SQL است. در نتيجه SQL زبان مبتني بر مجموعه‌ها است.
SQL، يك زبان كامپيوتري مبتني بر استاندارد (American National Standards Institute) ANSI براي بازيابي و بروز رساني داده‌ها در يك پايگاه داده‌اي مي‌باشد و با برنامه‌هاي پايگاه داده‌هايي مانند MS Access ، DB2 ، MS SQL Server ، Oracle، Sybase و ... كار مي‌كند.
از طريق SQL، يك برنامه نويس يا گرداننده داده‌ها مي‌تواند كارهاي زير را انجام دهد:
 تغيير ساختار يك پايگاه داده‌اي
 تغيير مشخصات امنيتي سيستم
 امكان اعطاي اجازه دسترسي كاربران به پايگاه داده‌اي يا جداول
 پرس و جو از يك پايگاه داده‌اي
استفاده از SQL و پايگاه داده‌اي رابطه‌اي نيز از مهمترين اقدامات انجام شده در جهت توسعه كاربرد Client/Server مي‌باشد.
SQL بطور كلي شامل دو گروه از جملات مي‌باشد:
1- جملات پردازش داده‌ها (DML)
2- جملات تعريف داده‌ها (DDL)
جملات پردازش داده‌ها (DML) شامل عبارات زير مي‌باشند:
کد:
 INSERT
 DELETE
 UPDATE

مهمترين عبارات DDL در SQL نيز عبارتند از:
کد:
 CREATE TABLE
 ALTER TABLE
 DROP TABLE
 CREATE INDEX
 DROP INDEX
 CREATE VIEW
 DROP VIEW
در بخش‌هاي بعد بطور كامل‌تر اين دستورات توضيح داده خواهند شد.

دستور SELECT
قاعده نگارش را با دستور SELECT شروع مي‌كنيم زيرا اكثر جملات با SELECT شروع مي‌شوند. اين دستور كه دستوري مستقل نيست و حتما بايد با اجزايي بكار رود، جهت ساخت پرس و جو بر روي بانك اطلاعاتي بكار مي‌رود و ركوردهايي را كه با شرايط اين دستور همخوان باشد، به عنوان نتيجه پرس و جو برمي‌گرداند.
توجه ـ هرگاه SELECT استفاده مي‌‍شود حتما بايد از شبه جملات FROM نيز استفاده شود.

انتخاب تمام ستون‌ها:
کد:
SELECT * FROM  table_name

انتخاب ستون‌هاي خاص:
کد:
SELECT column_name(s)
FROM   table_name
تذكر ـ در بعضي از نرم‌افزارهاي SQL علامت سميكولن (Wink در انتهاي جمله به مفسر مي‌گويد كه پرس و جو تمام شده است. به عنوان مثــال SQL*plus اوراكل، پرس و جويي را اجرا نمي‌كند تا زمانيكه يك سميكلون (يا يك اسلش (/)) را پيدا نكند. در حالي كه بعضي ديگر از نرم افزارهاي SQL از سميكلون به عنوان انتهاي يك جمله SQL استفاده نمي‌كنند. به عنوان مثــال پرس و جو در مايكروسافت نيازي به تمام كننده ندارد زيرا پرس و جو در جعبه ويرايش تايپ مي‌شود و وقتي دكمه‌اي را فشار دهيم اجرا مي‌گردد.
پرس و جو با استفاده از DISTINCT
برخي اوقات در جداول بعضي از اقلام داده‌اي تكرار مي‌شون. اگر آنچه نياز داريم آن است كه بدانيم چه مقادير متفاوتي در يك ستون وجود دارند، از دستور زير استفاده مي‌كنيم:
کد:
SELECT DISTINCT column_name(s)
FROM table_name
اين جمله اقلام داده‌اي تكراري در ستون مورد نظر را حذف مي‌كند. به عبارت ديگر DISTINC باعث محدود شدن نتايج خروجي مي‌شود به شكلي كه داده‌هاي تكراري در جواب ظاهر نمي‌شوند.
عبارات
يك عبارت يك مقدار را برمي‌گرداند. از نقطه نظر نوع داده، عبارت انواع متفاوتي دارد مثل رشته، عدد و بولين. در واقع هر چيزي پس از شبه جمله (بطور مثــال SELECT يا FROM) بيانگر يك عبارت است. در مثــال زير amount يك عبارت است كه مقدار ستون omount را بر مي‌گرداند:
کد:
SELECT amount FROM  checks
شرايط
اگر بخشي از اقلام يا گروهي از اقلام را در پايگاه اطلاعاتي بخواهيم، به يك يا چند شرط احتياج دارد. شرايط در داخل شبه جمله WHERE مي‌آيند.
شرايط' امكان پرس و جوهاي انتخابي‌تر را مي‌دهند. در متداول‌ترين فرم آنها، شرايط از يك متغير، يك مقدار ثابت و يك عملگر مقايسه‌اي تشكيل مي‌‍شوند.
قاعده نگارش شبه جمله WHERE :
کد:
SELECT   column_name(s)
FROM    table_name
WHERE   condition

عملگرها
عملگرها عناصري هستند كه براي بيان چگونگي شرايط مورد نظر جهت استخراج داده‌ها در داخل يك عبارت استفاده مي‌شوند. عملگردها به 6 گروه تقسيم مي‌شوند: رياضي، مقايسه‌اي، كاراكتري، منطقي، مجموعه‌اي و متفرقه.
• عملگرهاي رياضي
عملگردهاي رياضي عبارتند از: جمع (+)، تفريق (-)، ضرب (*)، تقسيم (/) و باقيمانده صحيح (% يا MOD).
• عملگردهاي مقايسه‌اي
عملگرهاي مقايسه‌اي، عبارات را مقايسه نموده و يكي از اين سه مقدار را بر مي‌گردانند: صحيح (True)، غلط (False) يا ناشناخته (Unknown).
در فرهنگ اصطلاحات پايگاه داده‌ها، هيچ (NULL) به معناي عدم حضور داده در يك فيلد است. اما بدين مفهوم نيست كه فيلد داراي مقدار صفر يا بلانك (blank) است. صفر يا بلانك يك مقدار است در حاليكه هيچ يعني آن فيلد چيزي ندارد.
اگر مقايسه‌اي مثل field=9 را انجام دهيم و بدانيم تنها مقدار قابل قبول براي آن فيلد هيچ است، آنگاه نتيجه مقايسه ناشناخته است. چون ناشناخته يك شرط نامناسب است، نسخه‌هاي مختلف SQL ، مقدار ناشناخته را با مقدار غلط جايگزين مي‌نمايند و عملگر خاص IS NULL را براي آزمايش شرط NULL ارائه مي‌دهند.
عملگرهاي مقايسه‌اي عبارتند از: مساوي (=)، بزرگتر از (> ) ، بزرگتر يا مساوي با (=>)، كوچكتر از (<)، كوچكتر يا مساوي با (=<) و نامساوي (= ! يا < >).
توجه ـ براي پيدا كردن مقادير فيلدهاي كاراكتري بايد از علامت كوتيشن در طرفين مقدار مورد نظر استفاده شود. فيلدهاي عددي نيازي به استفاده از علامت كوتيشن ندارند.
تذكرـ گرچه قاعده نگارش SQL به حروف بزرگ و كوچك حساس نيست، اما داده‌ها آن حساس مي‌باشند. اكثر شركت‌ها ترجيح مي‌دهند كه اطلاعات را به شكل حروف كوچك ذخيره كنند تا بدين وسيله جامعيت داده‌ها را تأمين نمايند. پيشنهاد مي‌شود كه همه داده‌ها يا بصورت حروف بزرگ و يا بصورت حروف كوچك ذخيره شوند. تركيب حروف بزرگ و كوچك احتمالا موجب بروز مشكلاتي در بازاريابي دقيق داده‌ها خواهد شد.
توجه ـ حروف بزرگ معمولا قبل از حروف كوچك ذخيره مي‌شوند (ارزش كاراكتري حروف بزرگ كمتر از حروف كوچك است).
• عملگردهاي كاركتري
از عملگردهاي كاراكتري براي پردازش رشته‌هاي كاراكتري استفاده مي‌شود (هم در خروجي داده‌ها و هم به منظور گذاشتن شرطي روي داده‌هايي كه بايد بازيابي گردند.)
 عملگر LIKE
گاهي اوقات مي‌خواهيم بخشي از اطلاعات پايگاه داده‌ها را كه داراي الگوي خاصي است ولي كاملا يك داده خاص را نمي‌پوشاند، انتخاب و بازيابي نماييم. يك روش طولاني و خسته كننده آن است كه الگوي مورد نظر را در حالات مختلف ممكن در سرتاسر پايگاه داده‌ها به همراه علامت = استفاده كنيم. راه حل بعدي استفاده از LIKE است.
کد:
SELECT  coumn_name FROM  table_name
WHERE  column_name   LIKE  pattern
مثــال/
کد:
SELECT * FROM customers
WHERE LastName LIKE 'S%'
با استفاده از عبارت فوق، ركورد تمام مشترياني كه نام خانوادگي آنها با حرف S شروع مي‌شود به عنوان خروجي، برگردانده خواهد شد.
تذكر ـ از علامت % مي‌توان در ابتدا، انتها و يا در هر دو طرف الگو (pattern) استفاده كرد.
اگر بخواهيم داده‌هايي را پيدا كنيم كه يك يا چند كاراكتر از آن را در اختيار داريم، بايد از نوع ديگري از wildcard، يعني underscore (_ ) استفاده كنيم.
مثــال/
کد:
SELECT * FROM friends
Where phone LIKE '223_5_8_'
همچنين مي‌توان از تركيب اين دو Wildcard نيز استفاده كرد.

مثــال/
کد:
SELECT * FROM customers
WHERE LastName LIKE '_b% '
با استفاده از اين مثــال تمام ركوردهايي كه دومين كاراكتر نام خانوادگي آنها b است، پيدا مي‌شوند.
 عملگر «: عملگر» (لوله مضاعف) دو رشته را به هم متصل مي‌كنند.
تذكر ـ بعضي از نسخه‌هاي SQL جهت اتصال از علامت جمع استفاده مي‌كنند.
• عملگرهاي منطقي
عملگرهاي منطقي، دو يا چند شرط را در شبه جمله WHERE از يك جمله SQL جدا مي‌كنند.
 عمگر AND : دو عبارت منطقي را تركيب مي‌كند. بايد هر دو شرط داده شده در طرفين AND صحيح باشند تا نتيجه AND صحيح گردد. اگر يكي از شروط در طرفين AND غلط باشد، نتيجه AND غلط مي‌گردد.
کد:
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE conditionl AND condition
 عملگر OR : از OR براي ارتباط شروط استفاده مي‌شود. كافي است كه يكي از شرط‌هاي دو سمت OR صحيح باشد تا نتيجه OR صحيح گردد و در صورتي نتيجه OR غلط است كه هر دو شرط دو سمت OR غلط باشند.
کد:
SELECT column_name(s)
FROM  table_name
WHERE conditionl OR condition2
 عملگر NOT : شرط داده شده را منفي مي‌كند. به عبارتديگر اگر شرط داده شده قبل از NOT غلط باشد، بعد از اعمال NOT صحيح مي‌شود و بالعكس.
NOT همچنين مي‌تواند با عملگر IS زمانيكه از NULL استفاده مي‌كنيم، همراه شود.
• عملگرهاي مجموعه‌اي
 عملگرهاي UNION و UNION ALL :
UNION، اجتماع دو مجموعه پرس و جو را بدون تكرار برمي‌گرداند.
UNION ALL نيز شبيه UNION مي‌باشد بجز آنكه تكراري‌ها را حذف نمي‌كند.
کد:
SQL STATEMENT 1
       UNION/UNION ALL
SQL STATEMENT 2
 عملگر INTERSECT : ركوردهايي را برمي‌گرداند كه در هر دو پرس و جو وجود داشته باشند (مشترك باشند).
کد:
SQL STATEMENT 1
    INTERSECT
SQL STATEMENT 2
 عملگر MINUS : كليه رديف‌هايي را ه در پرس و جوي اول هستند ولي در پرس و جوي دوم نيستند، برمي‌گرداند.
کد:
SQL STATEMENT 1
     MINUS
SQL STATEMENT 2
• عملگرهاي ديگر
 عملگر IN : از عملگر IN هنگامي استفاده مي‌شود كه مقدار دقيق آنچه را كه مي‌خواهيم برگردانده شود، را بدانيم.
کد:
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value 1, value 2, …)


مثــال/
کد:
SELECTB  *  FROM customers
WHERE LastName IN (Hansen  /  Pettersen)
در مثــال فوق مشخصات مشترياني كه نام خانوادگي آنها Hansen و يا Pettersen مي‌باشد، برگردانده مي‌شود.
 عملگر BETWEEN … AND : عملگر BETWEEN … AND، بازده‌اي از داده‌ها را كه بين د و مقدار موردنظر قرار دارند را برمي‌گرداند. (مقادير موردنظر مي‌توانند عدد، متن و يا تاريخ باشند).
تذكر ـ نتيجه عملگر BETWEEN … AND در پايگاه داده‌هاي مختلف متفاوت است. در بعضي از پايگاه‌ داده‌ها، BETWEEN … AND تنها مقاديري را كه بين دو مقدار موردنظر قرار دارند، برمي‌گرداند. در بعضي از پايگاه داده‌ها مقاديري كه بين دو مقدار موردنظر قرار دارند و شامل آن مقادير نيز مي‌باشند، برگردانده مي‌شوند و در برخي ديگر مقادير بين دو مقدار موردنظر به همراه يكي از مقادير سمت چپ و يا سمت راست به عنوان نتيجه برگردانده مي‌شوند.

فایل قابل دانلود 125 صفحه ضمیمه می باشد.
لطفا پس از دانلود با فاتحه ای رفتگان مرا میهمان فرمائید . . .


لینک مرجع