انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری

نسخه‌ی کامل: اضافه کردن فیلد جدید به جدول پایگاه داده sql server با کد نویسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کد:
alter table tblCompany
add CompanyPhones nvarchar(300) , CompanyMobiles nvarchar(300)
لینک مرجع