انجمن وب سایت مشاوره در زمینه پروژه های برنامه نویسی و طراحی وب سایتهای تجاری

نسخه‌ی کامل: نمایش تاریخ جاری گوشی در TextView در اندروید
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
برای نمایش تاریخ در اندروید استدیو از کد زیر استفاده می شود:

کد:
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        String mydate = java.text.DateFormat.getDateTimeInstance().format(Calendar.getInstance().getTime​());
        TextView Tx = (TextView)findViewById(R.id.textView1);
        Tx.setText(mydate);
    }
با فشردن کلیدهای
ALT + ENTER
کلاسهای و فضای نامهای مورد نیاز به پروژه اضافه می شوند.
لینک مرجع